Fokustema
ST:s avelschef Christina Olsson:
Läs senare

”Jag har inte varit med”

Svensk Travsports avelschef Christina Olsson pekas av Hästnäringens Nationella Stiftelses verkställande direktör Stefan Johanson ut som en av faktaleverantörerna till den studie om hästnäringen som visat sig innehålla inkorrekta fakta just avseende travhästarna. Olsson nekar till att ha varit inblandad.
Av
Lars G Dahlgren

HNS-chefen Stefan Johansson svarade på en fråga (se nedan) i den krönika som publicerades tidigare i dag på sulkysport.se om rapporten ”Samhällsekonomiska effekter av hästnäringen” att ST deltagit i siffergranskningen genom Mats Fransson och Christina Olsson.

Den sistnämnda förtydligar dock att hon inte varit med:

”Jag vill bara förtydliga att jag har inte deltagit i detta arbete och kan tyvärr inte svara på några frågor då jag inte är insatt”, skriver Christina Olsson i ett mail till Sulkysport.

 

HNS-studie dras tillbaka efter Sulkysports granskning

Fokustema
Corkyaffären
Läs senare

Mikael Melefors böter halverade

Amatörtränaren Mikael Melefors fick de böter han i somras dömdes att betala för brott mot licensbestämmelserna, 20.000 kronor, halverade till 10.000 kronor när ST:s Överdomstol tog upp ärendet.
Av
Lars G Dahlgren
Kapitlen om Corky i rättssammanhang blir många…Nu har Mikael Melefors bötesbelopp för brott mot licensbestämmelserna halverats av Svensk Travsports Överdomstol. Foto: Adam Ström/stalltz.se
Kapitlen om Corky i rättssammanhang blir många…Nu har Mikael Melefors bötesbelopp för brott mot licensbestämmelserna halverats av Svensk Travsports Överdomstol. Foto: Adam Ström/stalltz.se

 

Mikael Melefors, med licens på Umåker, bot på 20.000 kronor var en konsekvens av de ännu ej avslutade rättstvisterna i spåren av importen av Corky. Under en av förhandlingarna i det ärendet – Stall Corkad vs veterinär Anders Ekfalk – framkom att Mikael Melefors haft Corky i träning från september 2015 tlll mars 2017 utan att vara delägare i hästen. Därmed bröt Melefors mot reglerna för amatörlicensinnehavare.

Saken togs med vad som sagts i rättssalen som bevis upp av Svensk Travsports licenskommitté som dömde 20.000 kronor i böter för att ”Licenskommittén konstaterar att Mikael Melefors brutit mot licensbestämmelserna genom att, utan vara delägare i Corky, felaktigt registrera sig som företrädare/delägare för Corky och därigenom kunnat träna och tävla med hästen.”

Melefors överklagade till Svensk Travsports Överdomstol, som alltså nu har halverat bötesbeloppet.

– Jag förnekar inte att det begicks ett brott mot licensbestämmerlserna, men jag tyckte bötesbeloppet blev orimligt högt. Därför överklagade jag. Att böterna sänktes till hälften kan man förstås se som att jag ”vann”, men samtidigt undvek överdomstolen att uttala sig om böterna var för högt satta från början och det är jag lite besviken på. Öd hittade nämligen en teknikalitet, ett formaliafel, i ST:s talan, som orsakade sänkningen av böterna, säger Mikael Melefors.

Den teknikaliteten bestod i att när reglementsbrottet inleddes, i september 2015, fanns det utifrån hur reglementet då var utformat inte med att kunna döma böter, utan det var endast indragning av tränarlicensen som var den påföljd som stod till buds. Böter som påföljd blev möjligt först från 2016. Därför räknade helt enkelt överdomstolen bort 2015 när påföljden skulle sättas.

Det här har rättshanteringsmässigt varit oprövad mark för Svensk Travsports instanser och överdomstolen konstaterar att ”det saknas tidigare avgöranden i liknande ärenden”.

Här kan Överdomstolens beslut läsas.

 

Fokustema
Avtal mellan sporten och staten
Läs senare

Mer av sportens pengar till HNS

Det blir ingen ändring under 2019 i förhållandet mellan staten och trav- och galoppförbundet gällande hur ATG styrs. Ett avtal har skrivits under av båda parter som innebär att staten fortsätter att ha full kontroll över spelbolaget ATG även i den från och med årsskiftet omreglerade spelmarknaden. Sportens anslag till Hästnäringens Nationella Stiftelse ska samtidigt ökas!
Av
Lars G Dahlgren
Pengaflöde i Hästsportens Hus: Hästnäringens Nationella Stiftelse får fem miljoner kronor mer av Svensk Travsport och Svensk Galopp nästa år. Foto: Mia Törnberg/Sulkysport.
Pengaflöde i Hästsportens Hus: Hästnäringens Nationella Stiftelse får fem miljoner kronor mer av Svensk Travsport och Svensk Galopp nästa år. Foto: Mia Törnberg/Sulkysport.

Trots den nya lagstiftningen fortsätter ATG precis som tidigare att vara statligt styrt och kontrollerat. Precis som tidigare ska styrelsemajoriteten, sex ledamöter inklusive ordföranden, tillsättas av staten.

Som en särskild paragraf skrivs in det som gällt tidigare i avtalsförhållandet mellan staten och sporten gällande ATG:s verksamhet och de ekonomiska medel denna ger; att geografiska hänsyn ska tas: ”Förbunden har att verka för att trav och galoppsporten inom landet ska kunna bedrivas på ett sådant sätt att de långsiktiga förutsättningarna för sportens utveckling och geografiska spridning tryggas. Därmed ska galoppsportens och de mindre travbanornas särskilda behov beaktas”.

Sist, men absolut inte minst, så ska trav- och galoppsporten fortsätta ta fullt ekonomiskt ansvar för Hästnäringens Nationella Stiftelse. Det är till och med så att anslaget dit ökas, från 50 till 55 miljoner kronor per år. Huvuddelen av de fem nya miljonerna är forskningsansag som tidigare finansierats av ATG, men som nu övertas av sportens organisationer.

Avtalet har för trav- och galoppförbundens del undertecknats av ordförandena Marjaana Alaviuhkola och Per Larsson.

Hela avtalet finns nedan:

Bilaga 181129 Avtal mellan staten och Svesskt Travsport och Svensk Galopp

 

Fokustema
Nya spellagstiftningen
Läs senare

ATG:s tillstånd för sportspel överklagas

Svenska Fotbollförbundet överklagar bland annat ATG:s nya tillstånd att från och med årsskiftet få ha sportspel i sitt produktutbud. Nu får Förvaltningsrätten i Linköping detta på sitt bord.
Av
Lars G Dahlgren
Sportspel i ATG:s utbud från årsskiftet? Ja, så är det tänkt, men nu har Svenska Fotbollförbundet överklagat ATG:s, och flera andra spelbolags, tillstånd att arrangera sportspel.
Sportspel i ATG:s utbud från årsskiftet? Ja, så är det tänkt, men nu har Svenska Fotbollförbundet överklagat ATG:s, och flera andra spelbolags, tillstånd att arrangera sportspel.

– Vi känner till överklagan. Nu får vi följa utvecklingen innan vi kan säga något mer, säger ATG:s Head of Media Relations, Camilla Filipsson.

Det fotbollförbundet vänder sig emot är inte ATG specifikt, eller de andra spelbolag vars licenser man också överklagar. Däribland finns till och med Svenska Spel och även Kindred/Unibet vilket går in som ny huvudsponsor till fotbollsallsvenskan med miljardbelopp de närmaste åren. Nej, det är den tillståndsgivande myndigheten Lotteriinspektionen som sätts i skottgluggen.

Fotbollförbundet anser att Lotteriinspektionen inte fullföljt den från årsskiftet nya lagens intentioner gällande att motverka matchfixing. Därför överklagar man nu de licenser för sportspel som LI hunnit utfärda bland alla de ansökningar man har att hantera.

”Lotteriinspektionen har inte tagit möjligheten att begränsa spelutbudet för att motverka matchfixing. SvFF har i dag därför överklagat de spellicenser som ger rätt att erbjuda spel även på lägre divisioner och enskilda matchhändelser som gula kort, antal hörnor och liknande”, står det i en artikel på förbundets sajt svenskfotboll.se.

Lotteriinspektionen har inte tagit möjligheten att begränsa spelutbudet för att motverka matchfixing

Mer ur den artikeln:

”I fredags meddelade Lotteriinspektionen sina första beslut att bevilja licenser enligt den nya spelregleringen som börjar gälla den 1 januari 2019. Elva bolag har hittills beviljats licens att erbjuda vadhållning på bland annat fotboll. I besluten har myndigheten hänvisat till redan gällande lagtext om olämpliga spelobjekt och framtida, ännu ej beslutade, föreskrifter om begränsningar av spelutbudet.
– Lotteriinspektionen har haft en tuff uppgift att hinna pröva alla licensansökningar före årsskiftet. Men vi kan inte tolerera att man prioriterat bort det tydliga uppdraget från riksdag och regering att motverka matchfixing genom tydliga begränsningar av spelutbudet, säger SvFF:s chefsjurist Anders Hübinette.”

Fotbollförbundet har i sina kontakter med Lottteriinspektionen krävt förbud mot spel på det man benämner lägre divisioner (under Elitettan på damsidan respektive division 2 på herrsidan), ungdomsserier och icke matchavgörande händelser, som gula kort och antal hörnor. I överklagandena framhålls att det inte är fotbollen, utan spel på fotboll, som orsakar matchfixing.

– Även om myndigheten inte hunnit få fram föreskrifter ger lagstiftningen utrymme för att villkora spellicenserna på det sätt som vi nu yrkat. Vi har en skyldighet mot svensk fotboll att göra allt vi kan för att motverka riskerna för matchfixing, och där är det tillåtna spelutbudet en del. Vi vet att det är större risk att matchfixing drabbar lägre serienivåer och U21-serier där övervakningen från både förbund och media är lägre, framhåller Anders Hübinette som företräder förbundet vid talan hos förvaltningsrätten i artikeln på svenskfotboll.se.

Fotbollförbundet yrkar också att domstolen ska fatta beslut interimistiskt, det vill säga direkt och att detta gäller tills Förvaltningsdomstolen slutligt avgör frågan.