Lindberg: ”Vi måste ta åt oss”

Till grunden för ”strejken” låg dels beslutet om tävlingsdagsprogrammet, framförallt att de aktiva kände att de inte blivit lyssnade på. Samtidigt som beslutet offentliggjordes satt Travtränarnas Riksförbund (TR) i ett möte med ATG:s vd Hasse Skarplöth – om just tävlingsprogrammet och V86-Xpress. – Tidpunkten för kommunikationen var ju direkt olycklig. TR:s ståndpunkt att deras medlemmar … Fortsätt läsa Lindberg: ”Vi måste ta åt oss”