Fokustema
Travunionen U.E.T.
Exklusivt för dig som prenumerant
Läs senare

Marjaana Alaviuhkola blir ny U.E.T.-ordförande?

Marjaana Alaviuhkola kandiderar till att ersätta schweizaren Jean-Pierre Kratzer som ordförande i europeiska travunionen U.E.T, vid generalförsamlingen i Paris om två veckor.
– Kratzer har suttit ordförande i två perioder. Det handlar om naturlig succession, säger Marjaana Alaviuhkola.
Av
Lars G Dahlgren
Marjaana Alaviuhkola föreslås av de nordiska länderna att ta över ordförandeklubban i travunionen U,E.T. Foto: ALN.
Marjaana Alaviuhkola föreslås av de nordiska länderna att ta över ordförandeklubban i travunionen U,E.T. Foto: ALN.

Travunionen U.E.T. bildades 1973 och mestadels har antingen någon från Frankrike eller Sverige varit ordförande. För åtta år sedan valdes dock en representant för ett ”litet” travförbund, Schweiz, till ordförande, Jean-Pierre Kratzer, och man kan säga att han suttit på ett starkt franskt mandat.

Nu är dock Svensk Travsports sedan i våras nya ordförande, Marjaana Alaviuhkola, föreslagen att ersätta Kratzer. De nordiska länderna i U.E.T. har gått samman i en gemensam kandidatur för Alaviuhkola. Hon vet ännu inte om hon kommer att ställas mot någon motkandidat. Ordföranden väljs på fyra år.

– Det visar sig den närmaste tiden i så fall om det finns någon mer kandidat föreslagen, generalförsamlingen är ju om två veckor, säger Marjaana Alaviuhkola och fortsätter:

– Bäst är förstås om en ordförande väljs i enighet. Det blir lättare för denne då, när ordföranden känner att denne har bred förankring och stöd bakom bakom sig.

Travunionen U.E.T. beskrivs ibland som en tandlös tiger, och det stämmer så tillvida att organisationen – där nyligen avlidne Åke isberg var en av nyckelpersonerna vid bildandet 1973 – inte har någon beslutsmakt över sina medlemmar.

– U.E.T. kan bara rekommendera medlemsländerna saker och ting, till exempel harmoniseringar av reglementen, men varje medlemsland beslutar specifikt om det ska följa U.E.T:s rekommendationer.

Hon tycker samtidigt att organisationen har en viktig funktion i den europeiska travsporten.

– Ja, det är en viktig plattform, ettt viktigt forum, att lyfta gemensamma saker i. Travsporten i alla länder går till exempel bakåt, det är problem med minskande antal aktiva och hästägare och publik och svårigheter med ekonomin samtidigt som enormt mycket händer på spelmarknaden, vilken ju är av mycket stor betydelse för sportens finansiering. Det är viktigt att diskutera sådant tillsammans och dra lärdomar av varandra.

– En annan viktig sak är det rent tävlingstekniska och den jätteviktiga hästvälfärdsfrågan. Ta Fabrice Souloys långa avstängning för positiva dopingprov som han dömdes till av de norska och svenska förbunden som exempel. Den avstängningen gäller nu även i Frankrike, Souloy har inte fått tillbaka sin licens. Det är helt klart så att det stora arbete som norrmännen, inte minst genom generalsekreteraren Svein Morten Buer, har lagt ner inom U.E.T, på att poängtera hur viktigt det är att ett straff som är dömt i ett land också ska gälla i de andra medlemsländerna, har påverkat.

U.E.T. har också hand om vissa storlopp: Trotting Masters, vars final förra året kördes i Östersund, insatsloppet Grand Prix de l’ U.E.T. samt de europeiska championloppen för treåringar, femåringar och ston samt kusk-EM och lärlings-EM.

Anledningen till att Marjaana Alaviuhkola nu av de fyra nordiska medlemsländerna i U.E.T., Sverige, Norge, Danmark och Finland, föreslås ersätta Jean-Pierre Kratzer som ordförande har dock inget med missnöje med något eller någon att göra,

– Nej, det är en fråga om naturlig succession. I U.E.T. har det oftast också varit så att ordförandeskapet skiftat mellan ”kontinenten” och ”norden”, just med tanken att det ska vara balans och rotation, säger Marjaana Alaviuhkola.

 

Fokustema
Doping
Läs senare

EPO gav 15 års avstängning

Tränaren Ron Adams har stängts av i 15 år och ska dessutom betala 60.000 kanadensiska dollar i böter på grund av EPO-doping.
Av
Claes Freidenvall

Kanadensiska AGCO (the Alcohol and Gaming Commission of Ontario) kungjorde domen igår. Ron Adams har 15 dagar på sig att överklaga domen – i annat fall är han först en fri man den 2 december 2033.

Ron Adams har mest gjort sig känd som tränare till passgångarstoet Lady Shadow (e. Shadow Play), vars karriär inbringade drygt 2,2 miljoner dollar.

Första positiva EPO-provet går tillbaka till den 26 oktober ifjol på Mohawk Raceway och det andra kom i november.

Fokustema
Sleipner
Läs senare

Ordförandekonferens med ungdomar

Dåliga skördar, avelsplan och ungdomsträffar var några av de saker som travföreningen Sleipners ungdomar var med och diskuterade under en ordförandekonferens i helgen i Hudiksvall.
Av
Linnea Larsson
Sleiipners ordförandekonferens i Hudiksvall engagerade även travintresserade ungdomar. Foto: Privat
Sleiipners ordförandekonferens i Hudiksvall engagerade även travintresserade ungdomar. Foto: Privat

Sleipner är den basorganisation i travsverige som har högst antal aktiva ungdomar i Sverige. En generationsväxling gror bland kallblodsentusiasterna, som ser positivt på kallbloden i dagens Sverige.

Vid ordförandekonferensen i Hudiksvall fick varje lokal avdelning ta med sig en ungdom. Detta för att ge dem en inblick i styrelsearbetet, men även för att engagera ungdomar och ge dem chansen att yttra sina åsikter om den avelsplan som idag är på remiss i Sverige och Norge.

– Sedan ungdomsgruppen startade har vi fått mycket bättre verksamhet. Både genom att unga tänker ur ett annat nytänkande perspektiv, men även för att vi måste få in fler ungdomar i travet rent generellt, säger Marita Arvidsson, ordförande Riks-Sleipner.

Många ungdomar inom Sleipner ser positivt på kallblodens framtid, och avel är ett av de mest uppskattade samtalsämnena. För att sprida mer kunskap om ämnet, och engagera flera unga i avelsverksamheten, planerar Sleipner och ASVT en ungdomsträff till våren med en helg där allt som rör avel kommer att tas upp.

En av de som är positiva till den planerade ungdomsträffen är Therese Boström.

– Man ser ljust på framtiden, och det är allt fler ungdomar som vill börja med avel och vara med och engagera sig.

 

Fokustema
Gymnasieutbildning
Läs senare

Wången kompenserar för förlorat riksintag

Wången förlorar förmånen riksintag till travgymnasiet nästa läsår. Men det ska inte spela någon roll för eleverna. Wången kommer att ekonomiskt kompensera elever som eventuellt inte får inackorderingstillägg från sina hemkommuner.
Av
Lars G Dahlgren

– Eleverna och sporten ska inte bli lidande av Skolverkets beslut, säger Wångens verkställande direktör Lennart Ivarsson.

I höstas aviserade Skolverket att Wången inte skulle få behålla det som kallas för riksintag. Wången begärde överprövning och att få behålla statusen, men utan att lyckas få fortsatt position som ”specialgymnasium” med riksintag.

Borttaget av riksintag innebär att elevers hemkommuner inte längre behöver bevilja inackorderingsbidrag för gymnasieeleverna på Wången. Lagom till de som nu går ut grundskolans årskurs nio och ska välja gymnasieutbildning till hösten ska göra sina ansökningar har alltså Wången beslutat att alla elever får fortsatt inackorderingsbidrag, antingen från sina hemkommuner eller från Wången.

– Om elevens hemkommun erbjuder ett likvärdigt program, det vill säga naturbruksprogram med inriktning djur, oavsett djurslag, kan kommunen avslå begäran om inackorderingstillägg. Därför har vi beslutat att kompensera eleverna för detta. säger Lennart Ivarsson i ett pressmeddelande.

Regelverket för ansökningar och ersättningsnivåer till gymnasieskolor är komplicerat, men elever från hela landet kan fortsatt söka till Wången precis som tidigare – ingen kommun kan neka en elev att välja Wången.

– Den här utbildningen är unik. Det är bara här eleverna kan ta en internationell hästskötarexamen och här finns även ett antal andra utbildningar som gymnasiet har utbyte av; hovslagarutbildningen och den världsunika universitetsutbildningen för travhippologer. Att vi fick avslag på förlängd riksrekrytering är för oss svårt att acceptera, säger Emma Roos, marknadsansvarig på Wången, i pressmeddelandet.

Inackorderingsvidragets storlek beror på avståndet mellan elevens hemkommun och skolan och varierar därför mellan 1.190 och 2.350 kronor i månaden.

Källa: Pressmeddelande från Wången