Fokustema
Överdomstolen
Läs senare

Alla tider i Propulsion-målet

Klockan 09.00 imorgon inleds förhandlingarna i ”Propulsion-affären i överdomstolen. Förhandlingen är ”öppen” och tio journalister får möjlighet att närvara i Hästsportens Hus.
Av
Claes Freidenvall
Den 19 april meddelas beslut i Propulsion-ärendet. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport
Den 19 april meddelas beslut i Propulsion-ärendet. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport

Förhandlingen i STAD (Svensk Travsports Ansvarsnämnd) skedde inför stängda dörrar, men överdomstolen är av en helt annan uppfattning och öppnar upp för allmänheten, även om det bara finns plats för tio personer i hörsalen.

Under två dagar ska förhandlingen hållas och det är ett stort antal personer som ska höras. Hela tidsplanen för överdomstolen hittar du nedan.

Förhandlingarna i överdomstolen har skjutits upp på grund av covid-19 och skulle egentligen skett 15-16 december, men imorgon är det alltså dags med start klockan 09.00 i Hästsportens Hus.

Onsdag 23 mars:

 • 09.00 – 09.10


– Pårop och närvarokontroll.

 • 09.10 – 09.30

– Genomgång av STAD:s beslut. Yrkanden, inställningar till yrkanden

 • 09.30 – 10.00

– Sakframställning ST med genomgång av skriftlig bevisning.

 • 10.00 – 10.45

– Sakframställning Daniel Redén/Brixton Medical AB med genomgång av skriftlig bevisning.

 • 11.00- 12.00

– Förhör med Daniel Redén angående de kontroller han utfört av Propulsion före och efter köpet samt sina kontakter med Svensk Travsport efter köpet. Åberopat av Redén.

 • 13.15 – 14.00

– Förhör med hovslagare Johnny B Karlsson angående hans iakttagelser och bedömningar av Propulsion i samband med de kontroller och behandlingar han utfört.

Med förhöret avses att styrka dels att Propulsion inte varit föremål för ett ingrepp som resulterat i en bestående känselnedsättning och dels att ingreppet inte påverkat Propulsions prestationsförmåga eller temperament vid starter i Sverige. Åberopat av Redén.

 • 14.00-14.45

– Förhör med veterinär Jonas Tornell angående Tornells slutsats rörande effekten av den behandling som Propulsion varit föremål den 27 april 2015.  Åberopat av Redén.

 • 15.00-15.30

– Förhör med veterinär Daniel Söderberg angående iakttagelser och bedömningar av Propulsion i samband med de kontroller och behandlingar han utfört. Åberopat av Redén.

 • 15.30-16.00

– Förhör med Ellionor Wennerbring (skötare) angående iakttagelser av Propulsion under den tid hon var hästens skötare. Åberopat av Redén.

 • 16.15-17.00

– Förhör med veterinär Flemming Winberg angående neurektomi, effekten därav samt möjligheten att bedöma om hästen återfått full känsel efter neurektomi. Åberopat av ST.

Torsdag 24 mars:

 • 09.00-09.45

– Förhör med Steen Morten Johansen (f.d. säkerhetschef Svensk Travsport) angående ST:s utredning av Propulsion/Daniel Redén. Åberopat av Redén.

Med förhöret avses styrka att:

 1. Propulsion inte varit föremål för ett ingrepp som resulterat i en bestående känselnedsättning;
 2. att ingreppet inte påverkat Propulsions prestationsförmåga och temperament vid starter i Sverige och
 3. att Svensk Travsport haft kännedom om Propulsions påstådda ingrepp och att Propulsion godkänts för tävlande i Sverige.
 • 09.45-10.30

– Förhör med ST:s avelschef Christina Olsson av ST:s hantering och handläggning av importen av Propulsion samt efterföljande handläggningsåtgärder inom ST. Åberopat av Redén.

Med förhöret avses styrka att:

 1. att Svensk Travsport haft kännedom om Propulsions påstådda ingrepp i samband med importen/registreringen av Propulsion,
 2. att Propulsion av Svensk Travsport godkänts för tävlande i Sverige och utomlands och
 3. att Propulsion därmed inte tävlat i strid med Svensk Travsports bestämmelser och att Daniel Redén inte handlat på ett sådant sätt att ansvar enligt det så kallade strikta ansvaret kan utkrävas.
 • 10.45-11.30

– Förhör med veterinär Mårten Hansson angående Hanssons slutsats rörande effekten av den behandling som Propulsion varit föremål den 27 april 2015. Åberopat av Redén.

 • 11.30-12.00

– Förhör med ST:s verkställande direktör Maria Croon angående Svensk Travsports utredning av Propulsion/Daniel Redén.

 • 13.00

– Slutanföranden.

Öppen förhandling i överdomstolen