Fokustema
Läs senare

Travhästägarna står för bredd och elit

Travhästägarna, tidigare RST, står för såväl bredd som elit. Att det skulle vara på något annat vis är en olycklig missuppfattning.
Av
Anders Holmqvist, Anders Jonsson

I en artikel i Sulkysport den 21 juli har Lars G Dahlgren synpunkter på tidigare RST, numera Travhästägarna. Samma synpunkter har också framförts av Björn Damm på Solvalla Hästägarförenings hemsida. Huvudanledningen är den lydelse som finns att läsa i årsmötesprotokollet från i april, där det står att RST bland annat ”kontinuerligt drivit bredd före elit”.

Det kan naturligtvis, om man vill svartmåla, tolkas som att RST inte bryr sig om eliten utan bara vill att medel skall satsas på bredden. Vi kan hålla med om att formuleringen i protokollet blev olycklig, meningen är helt enkelt att RST priorierat i ordningen 1: bredd (läs vardagstrav, inte breddlopp) och 2: elit, bland annat när medlen i sportbudgetgruppen/referensgruppen diskuterats. Vi har ju en ordentligt stor bredd ute i landet som har stora svårigheter att bedriva sin verksamhet. Men självklart har RST också stöttat de satsningar som gjorts på eliten, bland annat höjda V75-pengar, den stora treårssatsningen som gynnar både bredd och elit samt Margaretas treårsserie, som ju faktiskt finansieras av ST och banorna med två tredjedelar.

Vi står för bredd och elit. Det är som Lars G Dahlgren skriver, ”ena dagen breddhästägare, nästa dag elithästägare”, därför måste vi se till att bredden överlever för att inte bara få en liten elit som finansieras av kapitalstarka företagare. Dessa frågor har vi diskuterat på våra rådgivande Norr- och Sydträffar samt årsmöten de senaste åren, och fått enhälligt stöd från våra medlemsorganisationer i frågan. Men som sagt formulering i årsmötesprotokollet är olycklig eftersom den uppenbarligen kan misstolkas om man så vill.

Dahlgren har även synpunkter på att RST och övriga BAS-organisationer haft möjlighet att påverka prispengarnas fördelning bland annat genom deltagande i budgetarbetet. Ett inflytande vi inte hade tillstymmelse till för några år sedan. Men hur ska det annars fungera i en representativ demokrati? RST:s styrelse har varit vald av sina medlemmar och som representant för dessa deltagit i budgetarbete, tillsammans med representanter för tränare och uppfödare. Detta kallar Dahlgren för att man blivit en egen maktplattform i stället för en organisation som har möjlighet att påverka. Vi kallar det för representativ demokrati.

Hur tror Lars G Dahlgren att det gått till att få ST att avsätta två tredjedelar av pokalårspengarna direkt till oss aktiva, eller när uppfödarmedlen höjdes, när de så kallade snålskalorna försvann eller när prispengarna nästa år får en lägstanivå och till exempel Solvalla aldrig får köra ett lopp under 40.000 kronor och åretruntbanorna aldrig under 25.000 (undantaget ett p21-lopp per dag)?

Slutligen, Pokalåret måste enligt vår mening vara bara början på en förbättring för oss aktiva. Fortfarande är det en lång bit kvar till det krav som RST/Travhästägarna tillsammans med Travtränarnas Riksförbund drivit i flera år, nämligen att prispengarna skall avsättas redan på första raden och vara minst tio procent av ATG:s bruttoomsättning.

Det är vårt huvudkrav som borde vara ganska enkelt att förstå och genomföra. De som är själva förutsättningen för att det ska finnas några hästar att spela på, ägarna, ska vara garanterade tio procent av spelet.

Det är ett högst rimligt krav som alla hästägarföreningar borde kunna enas om i en stark gemensam organisation. Tyvärr har de föreningar, Solvalla och Eskilstuna, som tidigare lämnat Travhästägarna (RST) meddelat att de inte avser att delta i den ordförandekonferens som är tänkt att ge en nystart för Travhästägarna. Det beklagar vi.

 

Anders Holmqvist, före detta ordförande RST

Anders Jonsson, ordförande travhästägarna

En döende organisation?

Fokustema
Krönika
Läs senare

Koch: ”Triospelet bromsade upp”

Klaus Koch var förra veckans krönikör och han vill öka omsättningshastigheten då ATG tjänar på varje omsatt krona och kan den omsättas åtta-tio gånger under en tävlingsdag istället för en, då har sporten tjänat pengar som kan användas till prismedel och annat.
Av
Klaus Koch
Att öka omsättningshastigheten är av högsta vikt för spelsiffrorna. ATG:s höjda återbetalning på vinnare och plats kan ge  ett lyft för en säker inkomstkälla.
Att öka omsättningshastigheten är av högsta vikt för spelsiffrorna. ATG:s höjda återbetalning på vinnare och plats kan ge ett lyft för en säker inkomstkälla.

Här kan du läsa Klaus Kochs krönika som publicerades i Sulkysport nummer 11:

ATG har de senare åren presenterat ett stort antal nyskapelser, samtliga med syftet att höja omsättningen. Det är naturligtvis alldeles utmärkt. Men på en punkt har bolaget missat kraftigt eftersom att man totalt har förbisett ett av sina viktigaste verktyg, omsättningshastigheten. Det rådas det, i viss mån, bot på från och med april när återbetalningen på vinnar- och platsspelet höjs från 80 till 85 procent.

I nästan varenda Sulkysport-krönika får jag möjlighet att slå ett slag för någon av mina (många) käpphästar. Idag rör det sig om den kanske allra viktigaste. Omsättningshastigheten. Vad är det? Tror jag (tyvärr) att många vill fråga. Begreppet har ju i princip försvunnit ur det dagliga samtalet. Så låt mig därför kort förklara vad jag pratar om.

Det finns numera en uppsjö av spelformar för vadhållning på svenska hästsportkapplöpningar. Så har det inte alltid varit. När man för snart 150 år sedan började med ”pari-mutuel” vadhållning fanns det bara en spelform: vinnare. Snart kom platsspelet till och under cirka 75 år provades lite olika men fortfarande okomplicerade former av kombinationsspel som andravinnare eller det som vi idag kallar komb.

Triospelet inte bara tog död på jättebra spelinformation, den bromsade dessutom upp

På 1940-talet kom V-spelen till. Först med ett V5-liknande spel som i slutet av 1950-talet utvecklades till det vi idag känner som V5 och som som blev V-spelens moder. Därmed hade man skapat en helt ny form för speltänk som avvek från det traditionella som enbart var förknippat med de så kallade ”enkla” (läs: lätta) spelformerna, vinnare och plats. Dessa spelformer fortsatte under många år att vara utgångspunkten för alla tips och chansvärderingar. Även efter att det första riktigt tunga V-spelet, V65, hade införts 1974.

Fakta

Klaus Koch

Ålder: 61 år

Bor: Vid Solvalla

Gör: Driver bolaget On Track Worldwide AB, konsult inom i internationell travsport.

Första egna hästen: American Trick (1980). Den snällaste hästen som någonsin sprungit framför en sulky.

Bästa häst: Femårige Gogo di Quattro (hoppas jag)

Bästa travminnet: Travsporten har givit mig så otroligt många fina minnen att det är omöjligt att välja bara ett.

Intressen förutom trav: Klassisk musik, 60-tals-musik och trafikflygplan.

Expandera

Under den gångna veckan lyssnade jag vid ett antal tillfällen på ATG Lives reportrar och spelexperter. Speciellt lördagens sändning var av toppkvalité. Julian McLaren, Stefan Hultman, Fredrik Widman och Lennart Forsgren deltog. De fyra har gemensamt att de alla håller eller har hållt på med häst som yrke. Det skiner tydligt igenom i snacket. De plockar ut den ena vinnarkandidaten efter den andra genom bara att titta på djuren och sätta in dem i en analys. Fina spelrekommendationer på ett snöre, men något är fel…..

På slutet av 1970-talet och början av 1980-talet var jag hästskötare på Charlottenlund utanför Köpenhamn. Då fanns det ingen stor exponering av hästarnas träningsarbeten och eventuella utrustningsdetaljer (och dem fanns det många av!). Därför hörde hästägarna alltid med oss drängar om vad som kunde vara intressant i spelväg. Detta direkt inför tävlingarna. Det hände inte sällan att det sedan efter tävlingarna föll lite dricks för ett bra tips.

då har sporten tjänat pengar som kan användas till prismedel och annat

Under 1980-talet infördes triospelet. Vi drängar fortsatte med att förse våra hästägare om tips, men nu ”åts de upp” i triospel som sällan eller aldrig gick in och vår dricks uteblev. Triospelet inte bara tog död på jättebra spelinformation, den bromsade dessutom upp, just det, omsättningshastigheten. Vinstpengarna fördelades på färre händer och återomsattes därför i mindre utsträckning.

V-spelen har haft en enorm betydelse för spelomsättningen i Sverige men frågan är hur lönsamma de är jämfört med de enkla spelformarna. Speciellt nu för tiden där en tävlingsdag innehåller flera V-spel – till och med samtidigt. Om du har en hundring, spelar vinnare med den i lopp ett och hästen vinner till fyra gånger pengarna, då kanske du spelar 200 i lopp två. Torskar du har du fortfarande ett par hundringar att satsa i de kommande loppen och så vidare. Spelar du V5 med början i lopp ett för din hundring ”låser” du den i fem lopp och den bidrar inte alls till omsättningshastigheten.

Vad är det då som är så bra med hög omsättningshastighet? Jo, ATG tjänar ju på varje omsatt krona och kan den omsättas åtta-tio gånger under en tävlingsdag istället för en, då har sporten tjänat pengar som kan användas till prismedel och annat.

Så när våra duktiga spelrådgivare på ATG Live hittar en vinnare och rekommenderar att använda den i ett kombinationsspel som lunchdubbel eller trio gör de faktiskt sporten en björntjänst. Satsar spelaren 500 kronor på ett kombinationsspel med aktuell häst streckad utan att det går in därför att övriga hästar på lappen inte räckte till – då är femhundringen förlorad, helt i onödan. Hade den enbart använts till vinnarspel hade spelaren flerdubblat sina pengar som kunde ha omsatts redan i nästkommande lopp.

Det är min förhoppning att höjningen av återbetalningen från 80 till 85 procent skall ge förnyat fokus på de alldeles för styvmoderligt behandlade enkla spelformerna. Då får vi ökad omsättningshastighet och åter liv i en numera nästan bortglömd säker inkomstkälla.

***

Fotnot: Denna veckas krönikör är Håkan ”Lillis” Olsson.

Fokustema
Krönika
Läs senare

Haglund: Osäkra på om de tävlar på lika villkor

Anne Haglund var förra veckans krönikör och ger ur sin synvinkel, som veterinär, på det nya antidopingreglementet.
Av
Anne Haglund

Här kan ni läsa Anne Haglunds krönika som var publicerad i Sulkysport nummer 10.

Det är en mycket stark markering att de professionellt aktiva inom travsporten, Travtränarnas Riksförbund, är uttalat kritiska mot det nya dopingreglementet som trädde i kraft i måndags. Tänk er att de som reglementet omfattar, själva vill ha det strängare, det måste vara unikt!
Detta beror på att det grasserar rykten om doping och de aktiva inom sporten känner sig osäkra på om de tävlar på lika villkor. Det ger anarkistämning ute på travbanorna, med hot och aggressioner, vilket är en direkt följd av att regelverket vi har idag och tyvärr har kvar efter den 4 mars är för tandlöst mot de eventuella fuskarna.
Folk som jobbar med antidopingarbetet inom sporten upplever regelverket för svagt och har dåligt stöd för sina åtgärder ute på fältet. Det gör arbetet tungrott med få möjligheter till framgång. Detta har blivit tydligt de senaste åren då man ökat arbetsinsatserna ute i stallarna och på tävlingsbanorna.
Vi flera tillfällen har uppenbar medveten doping inte kunnat utredas och bestraffas beroende på ett svagt reglemente.

Hör och häpna – det var för omfattande för att travtränarna skulle klara att sätta sig in i det

Förväntningen var stor på det nya reglemente som skulle börja gälla den 1 januari. Äntligen skulle krafttag kunna tas! Det nya dopingreglementet togs fram med hjälp av en extern juristfirma (Carat) tillsammans med folk från Svensk Travsport. Dokumentet har inte blivit offentliggjort, men ska tydligen vara på cirka 40 sidor och är grundat på WADA:s (World Anti Doping Agency) regler och arbetssätt. Det ska vara ett liknande dokument som används inom ridsporten.
Detta förslag klubbades igenom i styrelsen, men revs upp strax innan det skulle börja gälla, då de interna juristerna på Svensk Travsport ansåg att det inte skulle hålla civilrättsligt och att – hör och häpna – det var för omfattande för att travtränarna skulle klara att sätta sig in i det.

Fakta

Fakta Anne Haglund

Namn: Anne Haglund

Ålder: 50 år

Bor: Saxtorp i Skåne

Gör: Veterinär, äger och driver Saxtorps Hästklinik. Föder upp travhästar tillsammans med sambon Mats Rånlund. Jobbar med hästarna i stallet och kör när tiden finns.

Första egna häst: Fick ponnyn Pebbles vid nio års ålder. Första travaren Remi Ribb.

Bästa häst: Olle Rols

Bästa travminnet: Körde mitt första travlopp 2002 med vår egne Freeway (DK) och vann!

Intresse förutom trav: Hästar, läsa böcker (självbiografier, romaner), vara ute i skog och mark.

Expandera

Samma jurister som under lång tid hållit tillgodo med mot doping tandlösa regler och medverkat i undermåliga utredningar som slutat i hårresande domar, som den mot Erik Fredriksson i ”Svanstedt-affären” och inga bestraffningar alls som i den fruktansvärda ”Estlandsaffären”. Då var den för de döda hästarna ansvarige tränaren plötsligt inte alls ansvarig och gick utan bestraffning. Personen som transporterade de döda och döende hästarna i lastbil nio mil på svensk mark också gick straffri och kvitterade några månader senare ut proffstränarlicens.
Med sådana grava misslyckanden borde man enligt min åsikt ställa sina platser till förfogande och definitivt inte stoppa proaktiva människors arbete mot en renare och rättvisare sport. Konstigt att några förbundsjurister med detta cv har så stort förtroende att man från styrelsen tycker att deras ord väger så mycket tyngre än Caratadvokaternas. Det ska tilläggas att advokatfirman medverkat till riktigt bra utredningar senaste tiden som resulterat i kraftfulla fällande domar i dopingfall inom sporten.
En annan fråga är varför skulle inte ett WADA-liknande dokument fungera inom travsporten när det gör det inom ridsporten och såklart inom humanidrotten?

För mig är det fullständigt orimligt att ridsporten har ett hårdare dopingreglemente än travsporten

För mig är det fullständigt orimligt att ridsporten har ett hårdare dopingreglemente än travsporten. Travhästarna utsätts för betydligt hårdare fysisk ansträngning, vilket innebär att manipulationer med prestationsförmågan får större betydelse både i resultatlistan och på hästarnas överutnyttjande. Sedan har vi dessutom mer ekonomi och dessutom spel inom travet vilket ytterligare stöder ett hårt dopingreglemente.
Vi har inte råd med ett långsamt framskridande antidopingarbete, reglementet måste göras kraftfullt nu! Vi har heller inte råd att förlora kompetenta personer som vill kunna jobba med ett starkt stöd i kampen mot dopingen. Jag hoppas verkligen att Svensk Travsports styrelse förstår allvaret i detta.
Vi är många som inte vill medverka i en sport utan förtroende för att vi tävlar på lika villkor. Jag är inte den ende som funderar på att lägga av som hästägare och uppfödare med anledning av detta.
Svensk Travsport slår sig gärna för bröstet och hävdar att förbundet står starkt i djurskyddsfrågan. Detta är verkligen en djurskyddsfråga! Kraven och kontrollerna ska vara hårda. Har man rent mjöl i påsen behöver man aldrig vara orolig.

***

Fotnot: Denna veckas krönikör är Klaus Koch.

Fokustema
Läs senare

Ström: Utgår från att ST tar kommandot

Anders Ström var förra veckans krönikör i Sulkysport. Han besökte Dan Patch Awards i Orlando i helgen och tog med sig några tips från Florida.
Av
Anders Ström
Prisade vinnare på Dan Patch Awards med krönikören i Fokus.
Foto Chris Gooden/USHWA
Prisade vinnare på Dan Patch Awards med krönikören i Fokus. Foto Chris Gooden/USHWA

Här kan ni läsa Anders Ströms krönika som publicerades i Sulkysport nummer 9.

Isöndags ägde Dan Patch Awards rum i Orlando, Florida. Det är i februari varje år som sulkysportens stjärnor tilldelas priser för det föregående året i regi United States Harness Writers Association (USHWA). Det är alltså sulkysportskribenterna, som röstar fram vinnarna.
Även denna gång, precis som ifjol med Fourth Dimension, hade mitt Stall Courant vinnaren i klassen för tvååriga hingstar/
valacker. Det med ännu en Chapter Seven-hingst, Gimpanzee, som vi deläger med Lennart Ågren. Gimpanzee startade nio gånger som tvååring och vann samtliga lopp. Nu tränar han inför en årsdebut i maj och vi ser såklart fram emot säsongen med stora förhoppningar.
Gimpanzee tränas av Marcus Melander, 27-åringen som gör en raketkarriär med sin verksamhet i New Jersey. Extra kul var förstås att Marcus fick priset som ”Rising Star”, motsvarigheten till Årets Komet hemma på galan i Sverige. Här uppmärksammades speciellt att Marcus ju stod som tränare för Cruzado dela Noche när han vann VM-loppet för Sverige och Solvalla med en miljon dollar i förstapris. Visserligen var det av administrativa skäl, för farbror Stefan Melander, men ändå!
Svenskarna höll sig väl framme på galan med fina priser till Åke Svanstedt (Sixpack), Nancy Johansson (Kissin in the Sand, Captain Crunch), Jimmy Takter (Ariana G) och Stefan Balaszi (Atlanta och Gimpanzee).

Fakta

Anders Ström

Namn: Anders Ström

Ålder: 47

Bor: London, tidigare Bryssel, Karlstad och Sala.

Gör: Digital entreprenör och investerare. Grundare av spelbolagen Kindred (tidigare Unibet), Kambi och Kwiff. Driver även Stall Courant och Am Bloodstock.

Första egna häst: Silent Slander född 1986 e. Nevele Pride-Eastern Deb.

Bästa hästar: Tamla Celeber, Cruzado dela Noche och Fourth Dimension samt delägde Gigant Neo.

Bästa travminnet: Ensam V75:a på Solvalla Elitloppshelgen 2004 som gav 32 miljoner kronor. Max Flukt var spiken.

Intresse förutom trav: Fotboll (Nottingham Forest och Chelsea), politik och ny teknik.

Expandera

Dan Patch-galan är inte extremt påkostad, men väldigt välorganiserad. Från att middagen började klockan 19:00 till att man var klar 22:00 hade man hunnit dela ut samtliga priser i alla klasser för både hingstar och ston samt ett stort antal tvåbenta priser inkluderad nomineringarna till Hall of Fame. Tal hölls och en 45-minuters paus för huvudrätten ingick, så allt var avklarat på två timmar och en kvart. Efter det fanns såklart gott om tid för mingel och umgänge med de flesta närvarande från hela branschen, för den som så önskade.
Nästa år utgår jag från att ST tar kommandot över den svenska travgalan. Kika gärna på Dan Patch-upplägget för inspiration. Att finansiera tillställningen med sponsorer, så man slipper dippa för djupt i plånboken för centrala medel tycker jag är det första man bör undersöka.
Lite sordin på stämningen var prisutdelningen för Årets Häst, Atlanta, som överskuggades av en schism mellan ägarna som grundar sig i dopingmisstankar och otillåten medicinering av den förre tränaren. Det fick mig återigen att tänka på hur viktigt det är att hålla sporten ren från fusk.

”Idealiskt vore förstås om man kunde öka precace-tester

Kentuckys hästsportkommission har nyligen tillsatt nästan 1,5 miljon kronor för att göra en ordentlig studie med målet att utveckla ett kostnadseffektivt sätt att detektera om hästar givits även små doser av erytropoietin, till vardags kallat EPO.
Skälet är förstås att det finns starka misstankar om att missbruket av detta prestationshöjande medel har ökat, samtidigt som det är mycket svårt att upptäcka med dagens metoder. Inom humanidrotten har man kommit längre i forskningen kring att lättare kunna upptäcka EPO-doping och nu hoppas man genom denna nya studie kunna applicera dessa sökningsmetoder även på hästar till rimliga kostnader.
Idealiskt vore förstås om man kunde öka prerace-tester och även tester för detta och andra prestationshöjande medel mellan lopp.

Även de rena hästarna drabbas. Lex Elofsson/Mühlegg

Andra typer av fusk som sker inför lopp behöver också bättre metoder att upptäckas. De amerikanska systemen med att hästarna skall interneras på banan under uppsyn inför stora lopp tycker jag är en självklarhet i framtiden. Allt detta kostar pengar och kräver att sporten tillfogar resurser. Jag tycker inte att man till fullo ännu har insett detta varför jag och många andra aktiva inom sporten återigen höjer rösten för att man tar tag i dopingfrågan med högsta prioritet. Regelverket och straffskalan måste moderniseras, testmetoder utforskas och stallar och banor anpassas för att stoppa fusket.
Görs inte det kommer hästsporten att drabbas av dåligt rykte hos allmänheten, hästägarna och spelarna vilket såklart är enormt skadligt. Men det värsta är ändå plågorna som djuren utsätts för när människor tillför dem otillåtna prestationshöjande medel. Skador på leder, ligament och ben ökar såklart på de dopade hästarna. Men även de rena hästarna drabbas. De som skall springa och tävla mot doparnas hästar på olika, ojämna och orättvisa villkor.
Lex Elofsson/Mühlegg.

***

Fotnot: Denna veckas krönikör är Anne Haglund.

Sport