Fokustema
Insändare
Läs senare

Vem ska svara på frågorna?

Vilka leder vad i travets omorganisation? Hur travets företrädare nu, i Corona look down, kan diskutera travets omorganisation Version 2.0 ur ett transparent rådslagsperspektiv kräver sin förklaring till oss aktiva i Trav-Sverige.
Av
Tony Löfqvist
Upplåst för dig som är prenumerant
Tre frågor med utgång från lika många citat från Albert Einstein ställer Tony Löfqvist till Svensk Travsport. Foto: Andrew George
Tre frågor med utgång från lika många citat från Albert Einstein ställer Tony Löfqvist till Svensk Travsport. Foto: Andrew George

Vår ST-styrelse som även besätts av LRF-krafter och då inklusive sportens dotterbolagsstolar, inbjuds att förklara för ägarna, det vill säga travsällskapen, vad Version 2.0 egentligen innebär.

För tydlighet och transparens för alla travaktiva väljer jag idag tre citat av Einstein;

”Om du inte kan förklara det enkelt har du inte förstått det ordentligt”
Orsaken till behövd omorganisation kan ej lösas av de som är dess orsak.

”Vi kan inte lösa våra problem genom att tänka på samma sätt som när vi skapade dem”

Förslag 1 innebär en bolagisering av nuvarande verksamhet där BAS-förbund erhåller röststarka aktier utan redovisning av ersättning eller konsekvensanalys.

Förslag 2 är tidigare lagt förslag om ekonomisk förening med gemensam balansräkning, vilket flertal stämmobeslut sedan länge sagt NEJ till.

Förslag 3 är banornas alternativa organisationsförslag, vilket är lösningen för svensk travsports framtid om vi skall följa äganderättsliga principer och gällande spellagstiftning samt sund företagsamhet baserad på kompetens i alla definierade led. Förslag 3 innebär att verksamheterna separeras och paketeras i olika bolag för ideell samt kommersiell verksamhet på ett för alla trovärdigt sätt. Det vill säga skilda valberedningar, styrelser och ledningar.

Transparensens altare

Svensk travsport har ej svarat på min fråga den 5 februari: Vem styr och vem leder vem på ST!

Nu undrar jag och många aktiva med mig om det är dotterbolaget ATG som denna fråga skall ställas till?

”Den som aldrig gjort fel har aldrig testat något nytt”
Gör vi aldrig fel kan vi aldrig göra rätt. Uppenbarligen känns det som ST aldrig gjort fel!

Förklara på vilka grunder och med vilken trovärdighet samma individer kan sitta på positioner i ST, STAB, ATG och HNS?

  • Kan ni som sitter arvoderade i ST:s ”nuvarande” styrelse samt betalda ansvariga tjänstemän, nu vara vänliga, och meddela Trav-Sverige vem som styr och leder vem?
  • Kan vi aktiva få svar på om nuvarande ST-styrelse förstår konsekvenserna av slopad avdragsrätt för skatt och moms? Samt att det är en riksdagsfråga?

Självklart för oss aktiva entreprenörer, nu och i framtiden, är att staten avgör frågor av betydelse. Lika självklart som att ATG ägs av ST vilka ägs av grundarna travsällskapen.

Om ST ej tydligt kan erkänna att travbanorna grundades av lokala hästägare, vilka bildade travsällskap så förstår ST ej sin roll som serviceorganisation.

Med tydlig transparent och vänlig hälsning,
Tony Löfqvist Ordförande ÅTHF samt dess representant i NÄT

Fokustema
Insändare
Läs senare

Vem utser ledamöter i STAD?

Under den senaste tiden har jag läst olika artiklar om eventuella påföljder, eller inga påföljder alls, för Daniel Redén i den så kallade Propulsionaffären. Jag har också läst om att ordförande respektive vice ordförande i ST:s Ansvars- och Disciplinnämnd (STAD) har avgått.
Av
markus gustafsson
Upplåst för dig som är prenumerant
Vem utser ledamöterna i STAD, är något som insändarskribenten frågar. Foto Mia Törnberg/Sulkysport
Vem utser ledamöterna i STAD, är något som insändarskribenten frågar. Foto Mia Törnberg/Sulkysport

Har då börjat titta lite i ST:s Tävlingsreglemente. Som bland annat reglerar STAD i paragraf 72. En fråga som dyker upp hos mig är:

– Vem utser ledamöterna i STAD?

Det står visserligen i paragrafen att det är ST, men jag hittar inget beslut i något av de styrelseprotokoll som finns tillgängliga för mig på ST:s hemsida. Möjligen läser jag dåligt?

Tacksam om Sulkysport på något sätt kan bringa klarhet i min undran. Jag undrar också vem som ”föreslår” travets förtroendevalda respektive galoppens dito som också ska ingå i STAD. Kanske kan Sulkysport bringa lite klarhet även här.

En ytterligare undran blir ju nu också:

– Hur ska STAD verka utan de reglementsreglerade juristerna? 

Kanske är alla mina frågor små frågor. Men STAD har har ju ett mycket viktigt uppdrag för travets väl.

Markus Gustafsson

***

SVAR:

Travförbundets jurist Göran Wahlman svarar på Markus Gustafssons frågor nedan och svaren (kursiv stil) har lagts in i texten:

– Vem utser ledamöter i STAD?

Göran Wahlman: ST:s styrelse

Under den senaste tiden har jag läst olika artiklar om eventuella påföljder, eller inga påföljder alls, för Daniel Redén i den så kallade Propulsionaffären. Jag har också läst om att ordförande respektive vice ordförande i ST:s Ansvars- och Disciplinnämnd (STAD) har avgått.

Har då börjat titta lite i ST:s Tävlingsreglemente. Som bland annat reglerar STAD i paragraf 72. En fråga som dyker upp hos mig är:

– Vem utser ledamöterna i STAD?

Det står visserligen i paragrafen att det är ST, men jag hittar inget beslut i något av de styrelseprotokoll som finns tillgängliga för mig på ST:s hemsida. Möjligen läser jag dåligt?

Göran Wahlman: När ST senast, hösten 2020, utsåg nya ledamöter (veterinärerna Henrik Magnusson och Gunnar Rangul) protokollfördes det i ST AB:s styrelseprotokoll som inte ligger på hemsidan. Beträffande övriga ledamöter, även de som nu avgått, har de suttit lång tid (i vissa fall mer än 20 år).

Tacksam om Sulkysport på något sätt kan bringa klarhet i min undran. Jag undrar också vem som ”föreslår” travets förtroendevalda respektive galoppens dito som också ska ingå i STAD. Kanske kan Sulkysport bringa lite klarhet även här.

Göran Wahlman: Det är stadgeändringar på gång att även STAD:s ledamöter väljs av fullmäktige.

En ytterligare undran blir ju nu också:

– Hur ska STAD verka utan de reglementsreglerade juristerna?

Göran Wahlman: Kompletteringar måste ske innan STAD kan träda i funktion igen.

Fokustema
Insändare
Läs senare

Styrelsen surrade vid masten!

Av en händelse som ser ut som en tanke bläddrar jag i Travrondens vinternummer. Och får syn på en artikel om Claës L. Ljung.
Travamatörernas beskyddare under över fyrtio år och en mycket begåvad och färgstark person.
Av
Anders Lindblad
Upplåst för dig som är prenumerant
De – läs ST:s styrelse – som kan utkräva ansvar står surrade vd masten på ett sjunkande skepp, skriver insändarskribenten. Foto: Engina Kyurte
De – läs ST:s styrelse – som kan utkräva ansvar står surrade vd masten på ett sjunkande skepp, skriver insändarskribenten. Foto: Engina Kyurte

Som vet att amatör inte är något skällsord – som någon inom ST uttryckt saken – utan att det kommer från kärlek: amatore!

Bland annat – apropå de nya licensbestämmelserna som ST kuppade igenom efter tre och ett halvt års utredande – säger han:

”Jag är mycket besviken på toppledningen. Jag saknar någon som håller i rodret och sätter kurs.”

Och när det gäller styrelsen:

”Dessutom upplever jag att styrelsen i Svensk Travsport lägger sig i alltför mycket. En styrelses uppgift är i princip att tillsätta och avskeda den verkställande direktören. Är man inte nöjd fockar man vd:n, är man nöjd sitter man still i båten”.

Tänk om ST:s styrelse lyssnat på dessa kloka ord från en erfaren traventusiast. När nu vd:n trampat rejält i klaveret skulle man suttit still i båten för att kunna utkräva ansvar. Man säger att verkställande direktörens övergrepp i rättssak skett på styrelsens uppdrag! Vad som är rätt och fel i denna sak är inte svårt att förstå för den som är hyggligt begåvad och har förmåga att se och höra.

Travsportens stora problem nu är att de som hade kunnat utkräva ansvar står där surrade vid masten på det sjunkande skeppet.

Nu måste aktiva, hästägare, professionella och amatörer istället ställa sig upp och utkräva ansvar. Konsekvenserna blir att styrelse och verkställande ledning måste bort och en rejäl omstart krävs efter alla dessa startgalopper.

”Här rivs för att få luft och ljus är kanske inte det tillräckligt” som Strindberg skaldade!

Fokustema
Öppet brev
Läs senare

Varför händer ingenting?

Det har nu gått tio månader sedan Sveriges största dopningsskandal avslöjades och ingenting har hänt.
Hästägaren Lars Våler skriver ett öppet brev och riktar kritik mot såväl Svensk Travsport som Daniel Redén och landets travjournalister.
Av
Lars Våler, Årjäng
Upplåst för dig som är prenumerant
Propulsion efter han vunnit Elitloppet ifjol. Foto: Mathias Hedlund/Sulkysport
Propulsion efter han vunnit Elitloppet ifjol. Foto: Mathias Hedlund/Sulkysport

För mig som hästägare och i allmänhet mycket förtjust i travsport är det frustrerande hur mycket tid Svensk Travsport (ST) tillbringat på utredningen av Propulsion-fallet. När Alessandro Gocciadoros stallman använde sitt körspö reagerade ST snabbt med en sexmånaders-avstängning och den reaktionen tog bara en vecka.

Det har nu gått tio månader sedan Sveriges största dopningsskandal avslöjades och ingenting har hänt. Propulsions ägare har dömts att betala tillbaka 26 miljoner kronor till ST, men allt står stilla och Daniel Redéns hästar startar i parti och minut.

Vad händer om jag bestrider nästa faktura från ST? Kan mina hästar tävla, eller kommer de att förbjudas att starta? Det borde finnas jämlikhet inför lagen, eller hur?

Jag har och har haft hästar hos ett antal olika tränare i Sverige. Robert Bergh skickade ett sms i höstas och undrade om jag skulle köpa en häst på auktion. Jag sa, att sanningen var att jag inte vill köpa fler hästar i Sverige förrän jag vet vad som händer i Propulsion-fallet.

Efter detta har jag handlat hästar som jag har i träning utanför Sverige, inklusive i Norge, men jag köper inte hästar i Sverige förrän ST visar att de kan hantera Propulsion-fallet på ett sätt som ger förtroende för att travförbundet är rättvis mot alla aktörer och att hänsyn till tränaransvar tas på allvar, och inte som nu.

Jag kan inte förstå att när den första antydningen att Propulsion var nervsnittad, varför inte Daniel Redén kontaktade USA och kontrollerade om detta var sant eller inte. De flesta skulle förmodligen göra det i en liknande situation. Inte bara slå sig till ro och tro att allt är fel. För det var ju inte fel.

Daniel Redén är direktör för ett företag. Till Expressen har han sagt, att han inte vet vem som är ägare till företaget. Detta är fantastiskt! För egen del äger jag och sitter i styrelser i flera olika företag, men skulle aldrig våga sätta mig i en styrelse för ett bolag där jag inte vet vem som är ägare.

När det gäller Redén och Propulsion är det konstigt att den som tros äga företaget – eller inte? – kan dyka upp i vinnarcirkeln. Är det som ägare eller Redéns inbjudne vän!?

Det är inte heller lugnande att Daniel Redén inte har kommenterat en enda gång – vad jag kan se – om det specifika innehållet i detta fall. Det är konstigt!

Jag förstår inte heller travjournalisterna och i synnerhet de som arbetar inom trav-tv. Här finns ett fall som man inte bör låta vila. Fortfarande ställs inte en enda kritisk fråga till Daniel Redén. Inte en enda!

Daniel Redén intervjuas varje vecka i trav-tv och tidningar, men det är bara gulligull hela tiden. Ingen frågar honom om Sveriges största dopningsskandal någonsin. Istället hyllas han okritiskt och väljs till ”Årets tränare” för 2020, utan att någon av journalist tycker att det är konstigt eller ifrågasätter detta.

Hur tänker de? Är de lydiga hundar utan pondus? Och vad säger och tycker de andra tränarna i Sverige om detta? Det är mest – med några enstaka undantag – tyst. Journalisterna gör likt strutsen och sticker huvudet i sanden.

Propulsion-fallet är inte bara en skandal i sig utan hur den behandlats av Svensk Travsport. Det är ingenting annat än pinsamt och skamligt.