”Lån på affärsmässiga villkor”

1 På sidan 100 i årsredovisningen (not 9) framgår att Svensk Travsport nu är skyldigt ATG sammanlagt 734 miljoner kronor, att jämföra med 188 miljoner förra årsskiftet (546 mkr i ökning). Detta är konsekvensen av att koncernbidraget blev 934 mkr medan ST lånade 1.500 mkr för driften 2019 av ATG. Den centrala frågan är hur … Fortsätt läsa ”Lån på affärsmässiga villkor”