Fokustema
Corkyaffären
Läs senare

Mikael Melefors böter halverade

Amatörtränaren Mikael Melefors fick de böter han i somras dömdes att betala för brott mot licensbestämmelserna, 20.000 kronor, halverade till 10.000 kronor när ST:s Överdomstol tog upp ärendet.
Av
Lars G Dahlgren
Kapitlen om Corky i rättssammanhang blir många…Nu har Mikael Melefors bötesbelopp för brott mot licensbestämmelserna halverats av Svensk Travsports Överdomstol. Foto: Adam Ström/stalltz.se
Kapitlen om Corky i rättssammanhang blir många…Nu har Mikael Melefors bötesbelopp för brott mot licensbestämmelserna halverats av Svensk Travsports Överdomstol. Foto: Adam Ström/stalltz.se

 

Mikael Melefors, med licens på Umåker, bot på 20.000 kronor var en konsekvens av de ännu ej avslutade rättstvisterna i spåren av importen av Corky. Under en av förhandlingarna i det ärendet – Stall Corkad vs veterinär Anders Ekfalk – framkom att Mikael Melefors haft Corky i träning från september 2015 tlll mars 2017 utan att vara delägare i hästen. Därmed bröt Melefors mot reglerna för amatörlicensinnehavare.

Saken togs med vad som sagts i rättssalen som bevis upp av Svensk Travsports licenskommitté som dömde 20.000 kronor i böter för att ”Licenskommittén konstaterar att Mikael Melefors brutit mot licensbestämmelserna genom att, utan vara delägare i Corky, felaktigt registrera sig som företrädare/delägare för Corky och därigenom kunnat träna och tävla med hästen.”

Melefors överklagade till Svensk Travsports Överdomstol, som alltså nu har halverat bötesbeloppet.

– Jag förnekar inte att det begicks ett brott mot licensbestämmerlserna, men jag tyckte bötesbeloppet blev orimligt högt. Därför överklagade jag. Att böterna sänktes till hälften kan man förstås se som att jag ”vann”, men samtidigt undvek överdomstolen att uttala sig om böterna var för högt satta från början och det är jag lite besviken på. Öd hittade nämligen en teknikalitet, ett formaliafel, i ST:s talan, som orsakade sänkningen av böterna, säger Mikael Melefors.

Den teknikaliteten bestod i att när reglementsbrottet inleddes, i september 2015, fanns det utifrån hur reglementet då var utformat inte med att kunna döma böter, utan det var endast indragning av tränarlicensen som var den påföljd som stod till buds. Böter som påföljd blev möjligt först från 2016. Därför räknade helt enkelt överdomstolen bort 2015 när påföljden skulle sättas.

Det här har rättshanteringsmässigt varit oprövad mark för Svensk Travsports instanser och överdomstolen konstaterar att ”det saknas tidigare avgöranden i liknande ärenden”.

Här kan Överdomstolens beslut läsas.

 

Fokustema
Grovt olaga hot
Läs senare

Travlärling hotade sambo med hagelgevär

En travlärling sitter häktad sedan några veckor tillbaka för att hotat sin sambo i bostaden med ett hagelgevär.
Av
Claes Freidenvall

I stämningsansökan står bland annat:

”X har i den gemensamma bostaden hotat sin sambo med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet. Hotet har skett i närvaro av parets gemensamma barn.

Hotet består att X först brutit sönder en dator över ena knäet samt slagit sönder en tv med sin ena hand. Därefter har X från vapenskåpet hämtat ett hagelgevär och i vardagsrummet hållit vapnet mot sig själv och hotat att skjuta sig och senare uttalat sig att ”skjuta huvudet av dem allihopa”.

Brottet är att bedöma som grovt eftersom hotet påtagligen förstärkts med hjälp av vapen samt att det skett mot en närstående i den gemensamma bostaden i närvaro av deras gemensamma barn och att gärningen innehållit flera moment under en viss tidsperiod.”

Personen ifråga har suttit häktad sedan X anhölls av polisen för några veckor sedan och riskerar flera års fängelse.

Fokustema
Investering
Läs senare

Ny banbelysning på Axevalla

Axevalla investerar nio miljoner kronor i ny banbelysning under våren.
Av
Lars G Dahlgren

– Det är den största investering som Axevalla gjort på många år, skriver vd:n Roger Moström i ett pressmeddelande.

Arbetet med den nya banbelysningen börjar under våren och ska vara klart i god till Stochampionatshelgen i juli.

Det är inte bara banbelysningen som moderniseras och förbättras. Även stallbacken ska få ny belysning.

Fokustema
Corky-affären
Läs senare

”Återkallar käromålet”

Den stämningsansökan som Stall Corkad lämnade in mot Stig H Johansson och Erik Adielsson vid Attunda tingsrätt i Sollentuna är nu återkallad.
Av
Claes Freidenvall
Stig H Johansson-tränade Corky med Erik Adielsson i sulkyn. Foto Gunilla König/Stalltz.se
Stig H Johansson-tränade Corky med Erik Adielsson i sulkyn. Foto Gunilla König/Stalltz.se

– Såsom ombud för Högberg får jag härmed återkalla käromålet med hemställan att det samma avskrives för vidare handläggning, skriver advokat Lars Deckeman till Attunda tingsrätt den 11 februari.

Personerna bakom Stall Corkad – Anders Arneflod, Johan Högberg och Bo Paulsson – stämde Stig H Johansson och Erik Adielsson på 525.000 dollar och ytterligare åtta miljoner kronor i uteblivet avelsvärde. Stall Corkad ansåg att Stig H Johansson och Erik Adielsson taget emot provision från säljaren – Jimmy och Christina Takter – och hävdade att duon handlade på säljarnas uppdrag när Corky köptes.

Sulkysport har varit i kontakt med Stall Corkads ombud Lars Deckerman:

– Jag får meddela att jag inte har några kommentarer.

Betala rättegångskostnader

Erik Adielsson och Stig H Johansson företräds av advokat Jesper Arvenberg.

– Vad jag vet är att talan är återkallad och att Stall Corkad kommer får betala Stig H:s och Eriks rättegångskostnader. Beloppet är naturligtvis avsevärt eftersom det här har pågått sedan 2015, men i dagsläget kan jag inte säga hur mycket det blir i kronor och ören. Det är tingsrätten som får pröva skäligheten i det och någon gång nästa vecka kommer vi framställa yrkan, säger Jesper Arvenberg.