Fokustema
Axevalla
Läs senare

Nu kan hästskötarna stanna ”hemma”

Axevalla tar ett nytt grepp för att underlätta och minska arbetsbelastningen för såväl hästskötare som travtränare och startar ”skötarhjälpen” under banans tävlingsdagar.
Av
Claes Freidenvall

– Vi vill genom detta initiativ försöka avlasta skötarna och tränarna med hjälp av skötare på plats. Tanken är att de på plats kan hjälpa till med att till exempel sela, duscha häst, tvätta utrustning eller vad tränaren önskar, säger Maria Karlsson, Hästnäringens Yrkesnämnd i ett pressmeddelande.

Utselningshjälp ”utifrån” i samband med travtävlingar är väldigt vanligt på andra sidan Atlanten. Så kallade ”catch-paddocks” brukar erhålla 75 dollar för varje häst som de selar ut aktuell tävlingsdag.

Tränarnas ansvar

I ett pressmeddelande från Axevalla skriver Roger Moström att det blir alltmer utmanade för travtränarna att hitta personal och banan kommer förmedla kontakter via Axevallas hemsida till så kallade ”utselningsskötare” som kan hjälpa till under tävlingsdagarna.

– Detta är ett intressant initiativ som vi gärna är först ut med att testa. Kan vi vara behjälpliga att underlätta för tränare och dess personal vid tävling så är vi såklart gärna det. Rent praktiskt kommer det innebära att det kommer att finnas en lista på vår hemsida med tillgängliga skötare och vad de kan hjälpa till med, sedan är det tränarna själva som tar kontakt med skötaren för bokning till respektive tävlingsdag. Gällande ersättning och lön till skötaren så ligger det på tränarens ansvar, säger Roger Moström, Axevalla.

Värt att prova

Om detta initiativ lockar hästskötarna från att stanna ”hemma” när deras häst startar återstår att se, men Sara Westholm på Hästnäringens Nationella stiftelse säger att det kan vara ett alternativ värt att prova:

– Vi vet att drivkraften för många hästskötare är att följa med på trav men eftersom vi har utmaningar med kompetensförsörjning i branschen så behöver vi också hitta lösningar för att få till en hållbar näring.