tema
Tema: Propulsion-affären

Propulsion – här är hela historien

I april 2015 nervsnittades Propulsion.
Drygt fem år senare avslöjades det.
Här är alla turer i Propulsion-affären.
Daniel Redéns Propulsion. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport
Daniel Redéns Propulsion. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport
tema
Tema: Krönika

Nya dimridåer i Propulsion-gate

Skandalen växer runt ST och Propulsion-gate blir bara smutsigare och smutsigare.
Propulsion-utredningen blir bara smutsigare och smutsigare... Foto: Amauri Mejía
Propulsion-utredningen blir bara smutsigare och smutsigare... Foto: Amauri Mejía

Uppgifter till Sulkysport säger att flera högt uppsatta personer på ST haft kännedom om Propulsions ”nervsnittning” för flera år sedan, utan att det skedde något aktivt ingripande överhuvudtaget från travförbundets sida.

Pehr Jern.

I ST:s interna utredning, signerad juristen Pehr Jern, saknas helt uppgifter om detta. Enligt den interna utredningen var det enbart den tidigare säkerhetschefen Steen Morten Johansen som satt ensam på all information runt Propulsion i det läget icke kända ”nervsnittning.”

Enligt färska uppgifter från säker källa till Sulkysport ska flera högt uppsatta ST-personer ha känt till ryktena runt Propulsions nervsnittning långt tidigare innan Steen Morten Johansen kom in i sammanhanget som säkerhetschef på Svensk Travsport.

Ämnet var så laddat att det i samband med ett NEMAC-möte i början av mars 2019 hölls en föreläsning av veterinär Mette Uldahl, expert på ämnet nervsnittning. På det mötet fanns flera högt uppsatta personer på ST:s hästvälfärdsavdelning med och lyssnade.

Detta skedde alltså innan Steen Morten Johansen utsågs som säkerhetsansvarig på Svensk Travsport i april 2019.

Vid förra veckans presskonferens i regi Svensk Travsport spred den externa utredaren Pehr Jern dimridåer om varför Steen Morten Johansen hade kontaktat norska travförbundets chefsveterinär Anne Wangen och inte ST.

Den gången redovisade inte Pehr Jern hela bilden. Enligt uppgift har Jern även haft tydlig kännedom om ovanstående också, men av någon anledning finns detta inte heller redovisat i utredningen.

Nya spår sopas under mattan av ST i utredningarna. Till vems nytta kan man fråga sig?

***

Fotnot: NEMAC är en förkortning av Nordic Equine Medication and Antidoping Committe.

tema
Tema: Propulsion-affären

Vem mörkar – vd:n eller internutredaren?

Igår gick Svensk Travsport till hård att attack mot Steen Morten Johansen för att han vänt sig till det norska travförbundet i Propulsion-utredningen.
Anledningen var enkel – ST visste inte vad ordalydelsen ”Low nerved both front feet” innebar.

På presskonferensen bekräftade Pehr Jern att ST:s tidigare säkerhetsansvarige Steen Morten Johansen hörde av sig till Det Norske Travselskap och dess chefsveterinär Anne Wangen, vilket utredaren ansåg uppseendeväckande.

Pehr Jern.

– Utredningschefen valde inför undersökningen att rådgöra med norska travförbundets veterinär. Oklart varför, sade Pehr Jern på gårdagens presskonferens.

Visste inte betydelsen

Nu kan Sulkysport berätta varför det var ”oklart”! Anledningen var för att kontrollera vad den engelska ordalydelsen” ”Low nerved both front feet” betydde.

Det visste varken ST:s veterinär Antti Rautalinko eller förbundets jurist Göran Wahlman.

DNT:s chefsveterinär Anne Wangen kunde däremot upplysa ST om att ”Low nerved both front feet” innebar att Propulsion hade nervsnittats.

– Jag pratade med Steen Morten strax efter att Trav-og Galopp-Nytt avslöjade att Propulsion var nervsnittad, säger Anne Wangen.

”Inte rättvist mot honom”

Inte med ett endaste ord belystes detta vid gårdagens presskonferens, arrangerad av Svensk Travsport. Var det en medveten mörkning från ST:s sida eller av utredaren?

Vad som står klart är att varken utredaren Pehr Jern eller ST:s verkställande direktör Maria Croon nämnde något om detta vid sina respektive framföranden.

Svensk Travsports versktällande direktör Maria Croon. Foto: Claes Freidenvall

– Att Steen Morten dragits ner i smutsen på det här sättet är inte rättvist mot honom, säger Anne Wangen.

Smutskastningen mot Propulsion-utredaren Steen Morten Johansen har fått det norska travförbundet att reagera. Se DNT:s pressmeddelande från idag nedan:

Chefsveterinär Anne Wangen har arbetat med Steen Morten Johansen i många år i olika utredningar och det var också från Wangen som Johansen fick det anonyma tips som inkommit till det norska travförbundet, att Propulsion skulle var nervsnittad.

Rådfrågad av ST

– Ryktet att Propulsion var nervsnittad hade gått länge och 2019 fick jag ett väldigt trovärdigt tips och jag berättade om det för Steen Morten. Det är ju inte så att jag vill blanda mig i utredningar som görs i Sverige, men ST har varit i kontakt med mig i förbindelse med utredningen om Propulsion.

Anne Wangen.

Sven Morten Johansen ingår norska utredningsgruppen i Det Norske Travselskap för dopingfrågor.

– Och vi har fullt förtroende för det arbete som Steen Morten gjort och gör för oss. Vi har gått igenom många tunga saker som han har bidragit till, säger Anne Wangen, och fortsätter:

– Första saken som han kom in i var Bo Westergaard-ärendet och där gjorde han ett väldigt bra arbete. Han har också bidragit till Souloy-utredningen och andra disciplinärenden. Steen Morten är väldigt värdefull för vårt arbete.

”En drömvärvning”

Svensk Travsport kallade Sten Morten Johansen för en ”drömvärvning” när han tog över från den tidigare säkerhetschefen Johan Nilsson i april 2019.

– Vi är mycket glada över att få in Steen Morten Johansen i laget. En drömvärvning som stärker vårt hästvälfärdsarbete. Johansen har jobbat med de här frågorna och hanterade bland annat Solouy-ärendet i Norge, sade Linda Höjer, chef för Hästvälfärdsavdelningen på Svensk Travsport.

tema
Tema: Krönika

”Ingen korrekt bild”

ST:s kritik mot travförbundets tidigare säkerhetschef Steen Morten Johansen var svidande vid dagens presskonferens om Propulsion-utredningen utan att han fick möjlighet att bemöta de kanonsalvor som avfyrades mot honom.

I ett sms till Sulkysport skriver Steen Morten Johansen:

– På grund av ett sekretessavtal kan jag inte uttala mig om utredningen. Vad jag däremot kan säga är att den bild som ST presenterade på dagens presskonferens inte är korrekt.

När en person utsätts för en sådan obarmhärtig sågning vore det väl rimligt att travförbundets tidigare säkerhetschef Steen Morten Johansen hade fått möjligheten att bemöta kritiken samtidigt som ST frigjort honom från sekretessklausulen?

Istället ”tvingas” Steen Morten Johansen att hålla mun. För om han uttalar sig offentligt riskerar han att bli ekonomiskt ruinerad.

Vad ST:s syfte är kan man förstås fråga sig? Är det något som inte får komma fram i ljuset?

Var nu lite sunda ST och låt Steen Morten Johansen berätta om den utredning han gjorde innan Svensk Travsport gav honom sparken.

Transparens brukar vara ett populärt ord bland makthavare och politiker och det borde också kunna nyttjas här. Eller hur, ST?

tema
Tema: Krönika

Förbund utan skuld

Inget eget ansvar utan Svensk Travsport lägger all tyngd på Daniel Redéns och hästägaren Stall Zets axlar.
Svensk Travsports presskonferens om Propulsion-ärendet idag var på många sätt en beklämmande tillställning.
Utredaren Pehr Jern, vice vd Ulf Hörnberg, förbundsjuristen Göran Wahlman, ST:s ordförande Marjaana Alaviuhkola och vd Maria Croon vid torsdagens presskonferens om Propulsion. Foto: stalltz.se
Utredaren Pehr Jern, vice vd Ulf Hörnberg, förbundsjuristen Göran Wahlman, ST:s ordförande Marjaana Alaviuhkola och vd Maria Croon vid torsdagens presskonferens om Propulsion. Foto: stalltz.se

Ansvarstalan mot Daniel Redén vilar på ST:s regler om så kallat strikt ansvar, det vill säga ansvar utan skuld. Ett sådant ”ansvar” underkände Högsta Domstolen redan 2013 med hänvisning till den så kallade oskuldspresumtionen i artikel sex av Europakonventionen om Mänskliga Rättigheter.

I domen hänvisar man till Europadomstolens beslut i samma riktning. Även Norska Högsta Domstolen har gjort detsamma. Fallen gällde visserligen inte tränaransvaret, men väl den bakomliggande  rättsprincipen om oskuldspresumtionen. Denna återspeglas av den latinska frasen ”nulla poene sine culpa”, det vill säga inget straff utan skuld.

Att likt ST ”skicka”” över ansvaret från ST, som ju har skulden till den uppkomna situationen, till en person som även enligt ST saknar skuld är helt enkelt fel och direkt stötande.

Eftersom den som begått felet vid registreringen har gått bort återstår frågan om inte ledningen för ST skulle kunna ha ett ansvar för att organisationen uppenbarligen inte har klara och tydliga regler för hur registreringen skall gå till.

En fråga på presskonferensen var vilket ansvar ST har för situationen. Maria Croon svarade att man tar sitt ansvar genom att man ”åtalar” Daniel Redén hos Ansvarsnämnden! Goddag yxskaft! Varför anmäler man inte den högste ansvarige/styrelsen som väl är den som närmast ligger till hands?

Enligt tidigare nämnda Europakonvention har varje medborgare rätt att få sina så kallade civila rättigheter prövade vid allmän domstol. Att skuldbelasta Daniel Redén och ådöma honom ett vitesbelopp är ett ingrepp i hans civila rättigheter. 

Redén behöver således inte nöja sig med Ansvarsnämndens beslut om det skulle gå honom emot. Han kan få frågan prövad vid allmän domstol. Och vad en sådan domstol kommer fram till borde inte vara svårt att lista ut. Man kommer att följa HD:s beslut från 2013 och underkänna ett ansvar grundat på strikt ansvar, särskilt när ansvaret för den felaktiga registreringen ligger hos ST.

Kan Stall Zet anses återbetalningsskyldig? Krav på återbetalning av medel som gjorts av misstag följer reglerna som på juridiskt språk kallas ”condictio indebiti.” Detta rättsinstitut har nyligen varit föremål för en närmare analys i ett tegelstensverk om ”Betalning”, av f.d. justitierådet och f.d. professorn Stefan Lindskog.

En förutsättning skall vara att det vid betalningstillfället skall saknas rättsgrund för den. Redan här faller ST:s återbetalningskrav eftersom vid denna tidpunkt det fanns en rättsgrund.

Om denna rättsgrund sedermera faller på grund av en senare händelse (att nervsnittningen upptäcktes) medför inte att skyldighet att återbetala uppstår under två, eller tre, förutsättningar:

Den första är att betalningsmottagaren erhållit medlen i god tro om rätten att få dem, det vill säga att man på grund av hästens placering hade rätt till prispengarna. ST framhöll ju tydligt att Redén inte kände till nervsnittningen. Detta rekvisit är således uppfyllt. Om man dessutom anpassat sina ekonomiska förhållanden till pengarna, exempelvis genom att ett bolag redovisat dem i sin årsredovisning, faller också rätten till återbetalning.

Slutligen har Högsta Domstolen i en relativt färsk dom sagt att man skall göra en intresseavvägning mellan parterna. Vem är närmast att bära risken för den felaktiga betalningen? Då den aktuella situationen orsakats av ST, genom registreringen, är det säkerligen ST som skall bära ansvaret för en felaktig betalning, varför rätten till återbetalning även faller på denna grund.

Sammanfattningsvis talar allt för att ett återbetalningskrav mot hästägaren kommer att ogillas enligt dessa regler vid en domstolsprövning.

Det är helt enkelt felaktig politik att rikta ansvaret mot en som per definition är oskyldig, när man vet att det finns en eller flera som är skyldiga till den uppkomna situationen.

tema
Tema: Nyhet

Propulsions svenska starter ogiltigförklaras

Idag presenterade Svensk Travsport sin utredning där man kommit till slutsatsen att det är bevisat att Propulsion tävlat nervsnittad. Något som är otillåtet och innebär att hästens 45 starter i Sverige ogiltigförklaras, resultatlistorna korrigeras och prispengarna återkrävs från ägaren stall Zet.
Propulsion-affären i Sverige har fått USTA att skriva nya regler för nervsnittning. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport
Propulsion-affären i Sverige har fått USTA att skriva nya regler för nervsnittning. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport

– Den situation vi nu har att hantera är oerhört tråkig för alla parter och för travsporten i stort. Det är en mängd händelser, situationer och människor i både USA och Sverige som på olika sätt har varit en del av ärendet, sade Maria Croon, VD Svensk Travsport under torsdagsförmiddagens presskonferens i Nordinsalen på Solvalla.

Svensk Travsport publicerade en pressrelease på sin hemsida under torsdagsförmiddagen. I den gick även att läsa citat från Crron att ”Eftersom hästen är nervsnittad har den inte varit startberättigad, trots det har den deltagit i ett antal tävlingar. Ärendet lämnas vidare till en av travsportens beslutande organ Ansvarsnämnden för prövning av tränarens ansvar”.

I pressmeddelandet framgår även att utredningen påvisar att Svensk Travsport borde ha uppmärksammat informationen att Propulsion var nersmittad.
– Förbundet borde ha uppmärksammat informationen om att Propulsion var nervsnittad och hanterat den, även om det varken förekommit ett liknande ärende tidigare eller senare. Svensk Travsport vidtar nu en rad olika åtgärder för att förändra och tydliggöra regelstyrning, förbättra interna processer och säkerställa att systemstödet och behörigheter speglar verksamhetsbehoven, säger Maria Croon.

Ärendet är nu överlämnat till Ansvarsnämnden som ska ta beslut rörande straffskalan.

Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet.

”En extremt märklig slutsats”

Elitloppsvinnaren byter regi

tema
Tema: Propulsion-affären

Får Stall Zet stå för kalaset?

Om Svensk Travsport beslutar att Stall Zet ska betala tillbaka samtliga prispengar som Propulsion tjänat i Sverige och utomlands – i så fall har 153 hästar – både i Sverige och utomlands – att se fram emot en tidig julklapp.
Sulkysport har hela listan över ”drabbade” hästar.
Stall Zets grundare Bengt Ågerup. Foto Mia Törnberg/Sulkysport
Stall Zets grundare Bengt Ågerup. Foto Mia Törnberg/Sulkysport

Sedan Propulsion kom till Sverige har han sprungit in 33.673.110 kronor, fördelat på 130.000 kr (2015), 5.032.362 kr (2016), 5.935.545 kr (2017), 11.008.827 kr (2018), 8.416.376 kr (2019) och 3.150.000 kr (2020).

Om Svensk Travsport anser att Stall Zet ska betala tillbaka samtliga pengar till de hästar som varit placerade bakom Propulsion blir det en dyrköpt historia. I sammanhanget ska sägas att den totala summan egentligen är 30.598.110 kronor eftersom de pengar som Propulsion tjänade i samband med Elitloppet i år – 3.075.000 kronor – aldrig betalats ut från Svensk Travsport.

trav, travsport, sulkysport, makethemark
Petri Salmelas Makethemarks ägare drar den största vinstlotten, drygt 2,2 miljoner. Foto Adam Ström/Stalltz.se

Så här fördelas i så fall Propulsions prispengar i Sverige och utomlands:

Vunna prispengar i Sverige:

Häst – Kronor

 • Makethemark – 2.249.500
 • Milligan’s School – 1.571.000
 • Cokstile – 1.530.000
 • Readly Express – 1.500.000
 • Nadal Broline – 1.187.500
 • Sorbet – 895.000
 • Handsome Brad – 880.000
 • Attraversiamo – 775.000
 • Up and Quick – 755.000
 • Mosaique Face – 750.000
 • Pastore Bob – 620.000
 • Resolve – 600.000
 • Ringostarr Treb – 600.000
 • Sauveur 600.000
 • Reckless – 770.000
 • Milliondollarrhyme – 525.000
 • Oasis Bi – 525.000
 • Tycoon Conway Hall – 500.000
 • Cyber Lane – 475.000
 • Dante Boko – 475.000
 • Dreamoko – 475.000
 • Muscle Hustle – 380.000
 • Bahia Quesnot – 375.000
 • Bold Eagle – 300.000
 • Lionel – 260.000
 • Arazi Boko – 230.000
 • Robert Bi – 200.000
 • On Track Piraten – 177.000
 • Day Or Night In – 175.000
 • In Vain Sund – 175.000
 • Zenit Brick – 154.000
 • Nuncio – 150.000
 • Fire to the Rain – 137.500
 • Je t’Aime Express – 125.000
 • Mindyourvalue W.F. – 120.000
 • Volstead – 115.000
 • Carabineri – 108.000
 • Call Me Keeper – 100.000
 • Carat Williams – 100.000
 • Dupree – 100.000
 • Michelangelo Ås – 100.000
 • Uza Jossleyn – 100.000
 • Västerbo Highflyer – 100.000
 • Explosive de Vie – 75.000
 • Missle Hill – 75.000
 • Next Direction – 75.000
 • Alkalizer Am – 62.500
 • Order To Fly – 61.000
 • Racing Mange – 60.000
 • Dijon – 50.000
 • Eder Bob – 50.000
 • Giveitgasandgo – 50.000
 • Hesiod – 50.000
 • Montgomery Hill – 50.000
 • Rajesh Face – 50.000
 • Rokkakudo – 50.000
 • Timoko – 50.000
 • Un Mec d’Heripre – 50.000
 • Västerbo Fantast – 50.000
 • Al Dente – 49.500
 • Atupem – 45.000
 • Takethem – 40.000
 • Cool Keeper – 37.500
 • Narold Vox – 37.500
 • Global Revenge – 31.500
 • Donatomite – 30.000
 • Snowstorm Hanover – 26.500
 • Dionne Sisu – 25.000
 • Ajlexes Cubano – 23.500
 • Elit Håleryd – 23.500
 • Harvey Tornado – 22.000
 • Fridericus – 18.500
 • Only In Its Class – 16.500
 • Tequila Palema – 15.000
 • Digital Ink – 14.000
 • Kapow Hanover – 13.000
 • Special Promise – 13.000
 • Prins Alf – 12.600
 • Exodus Hanover – 12.500
 • Explosive de Vie – 11.000
 • I Love Paris – 10.000
 • Let’s Dance D.E. – 9.500
 • Rocky Winner – 9.500
 • Monark Newmen – 8.000
 • Test Drive – 8.000
 • Exodus – 7.500
 • Berkut Boko – 7.000
 • Love Dancer – 7.000
 • Västerbo Paymyday – 7.000
 • Västerbo Loveboat – 7.000
 • Twitter – 6.400
 • Usain Swing – 6.000
 • West Wing – 6.000
 • Allaballakaitoz – 5.000
 • Diamanten – 5.000
 • Nahar – 5.000
 • Sanna Sherona – 5.000
 • Kemas Winnie – 4.500
 • McClain – 4.500
 • Antonio Tabac – 4.000
 • Food Money – 4.000
 • French Laundry – 4.000
 • Mind Your Face – 4.000
 • Poochai – 4.000
 • Speed Delicious – 4.000
 • Super Zantos – 4.000
 • Kimbee Star – 3.650
 • Just Flying By – 3.500
 • Quirire – 3.500
 • Charrua Forlan – 3.000
 • Navigator Sib – 3.000
 • Prawns – 3.000
 • Drancy – 2.500
 • Quick Master – 2.500
 • Blue Star Miracle – 2.300
 • Julio de Luxe – 2.300
 • Robis Salvation – 2.050
 • Callela Colibri – 1.500
 • Maverick Man – 1.200

Vunna prispengar utomlands:

Häst – Euro

 • Bold Eagle – 92.800
 • Bahia Quesnot – 76.000
 • Belina Josselyn – 67.200
 • Tycoon Conway Hall – 65.000
 • Briac Dark – 97.200
 • Bird Parker – 46.200
 • Call Me Keeper – 30.000
 • Anna Mix – 30.200
 • Ringostarr Treb – 27.000
 • Twister Bi – 25.000
 • Mindyourvalue W.F. – 22.800
 • Uza Josselyn – 21.000
 • Billie de Montfort – 17.200
 • Tony Gio – 15.000
 • Princess Grif – 13.200
 • Milligan’s School – 11.400
 • Booster Winner – 10.000
 • Elian Web – 10.000
 • Nothing But Class – 10.000
 • Voltigeur de Myrt – 10.000
 • Oasis Bi – 5.000
 • Onrique – 5.000
 • Workout Wonder – 5.000
 • Lionel – 4.800
 • Akim du Cap Vert – 4.000
 • Traders – 4.000
 • Wild Honey – 4.000
 • Bel Avis – 3.800
 • Detroit Castelets – 3.800
 • Day Or Night In – 3.600
 • Trebol – 3.600
 • Amiral Sacha – 1.200
 • Carat Williams – 1.200
 • Charly du Noyer – 1.200
 • Oibambam Effe – 1.200

Från nervsnittad till ST-besked

tema
Tema: Propulsion-affären

Från nervsnittad till ST-besked

Imorgon håller Svensk Travsport presskonferens om Propulsion-affären.
Läggs alla korten på bordet?
Här är allt som hänt – dag för dag!
Daniel Redéns Propulsion. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport
Daniel Redéns Propulsion. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport

Sulkysport berättar nedan i ett tidsdokument vad som hänt på vägen från nervsnittningen den 27 april 2015 till att norska Trav-og Galopp-Nytt avslöjade att Daniel Redén-tränade Propulsion var nervsnittad efter segern i Elitloppet i år.

Vad som står klart är att Daniel Redén och kretsen saknade kännedom om att Propulsion var nervsnittad när hästen såldes på en auktion i New Jersey den 2 augusti 2015.

Lika klart står att Svensk Travsport fått registreringspapper från det amerikanska travförbundet U.S.T.A. att Propulsion var nervsnittad och har missat detta vid ett otal tillfällen och inte minst när hästen importerades och även vid avelsvärderingen i regi Svensk Travsport.

Här är Propulsion från ”start till mål”:


27 april 2015:

Propulsion nervsnittas på höger och vänster framben av veterinär Patricia M. Hogan på Hogan Equine-kliniken på Fair Winds Farm i staten New Jersey i USA.

2 augusti 2015:

Fyraårige Propulsion bjuds ut till försäljning på Tattersalls mixedauktion på Meadowlands. Inga uppgifter gör gällande i auktionskatalogen att hästen har nervsnittats. Hästen ropas in för 210.000 dollar för Stall Zets (Brixton Medical AB) räkning.

Propulsion säljs på Meadowlands. Foto: Simon Hagen/stalltz.se

18 augusti 2015:

En handläggare på det amerikanska travförbundet U.S.T.A. skriver till Propulsions ägare Brittany Farms att det kommit till U.S.T.A:s kännedom att Propulsion blivit nervsnittad och begär in uppgifter om detta, vilket också sker. Två dagar tidigare (16 augusti) anländer Propulsion till Daniel Redéns stall i Örsundsbro.

14 september 2015:

Det amerikanska travförbundet U.S.T.A. skriver i det exportcertikat som är daterat den 14 september 2015 och som sänds till Svensk Travsport att hästen är nervsnittad (low nerved left front, low nerved right front). Uppgifterna om att Propulsion är nervsnittad finns i flera olika dokument som tillsänts ST.

11 september 2015:

Svensk Travsport skickar ut ett brev till Brixton Medical AB att hästen är införd i Svensk Travsports importregister utan notering om att Propulsion är nervsnittad, vilket däremot uppges i exportcertifikatet från U.S.T.A.

14 september 2015:

Stall Zet (Daniel Redén) registreras som ägare till Propulsion på travsport.se.

23 september 2015:

Propulsion tas in på Daniel Redéns träningslista.

7 oktober 2015:

Propulsion debuterar på Solvalla och vinner med Daniel Redén i sulkyn.

8 maj 2016:

Propulsion ska starta i Finlandia-Ajo i Vermo och ST utfärdar exportcertifikat där uppgifter saknas att Propulsion är nervsnittad.

3 november 2016:

Propulsion genomför avelsvärdering utan att någon av avelsvärderingsnämndens fem ledamöter (ordförande Håkan Persson, Stefan Johansson, Ulrika Lundberg samt veterinärerna Lars Johansson och Matts Olof Nord) noterar att hästen är nervsnittad trots att detta finns noterat i det amerikanska travförbundets dokument.

20 november 2016:

Propulsion ska starta på Vincennes i Frankrike. ST utfärdar exportcertifikat där uppgifter saknas att Propulsion är nervsnittad.

7 maj 2017:

Propulsion ska starta i Finlandia-Ajo i Vermo och ST utfärdar exportcertifikat där uppgifter saknas att Propulsion är nervsnittad.

12 oktober 2017:

Propulsion ska starta på Vincennes i Frankrike. ST utfärdar exportcertifikat där uppgifter saknas att Propulsion är nervsnittad.

27 januari 2019:

Propulsion ska starta på Vincennes i Frankrike. ST utfärdar exportcertifikat där uppgifter saknas att Propulsion är nervsnittad.

19 september 2019:

Propulsion ska starta på Vincennes i Frankrike. ST utfärdar exportcertifikat där uppgifter saknas att Propulsion är nervsnittad.

21 januari 2020:

Propulsion ska starta på Vincennes i Frankrike. ST utfärdar exportcertifikat där uppgifter saknas att Propulsion är nervsnittad.

31 maj 2020:

Propulsion och Örjan Kihlström vinner Elitloppet på Solvalla.

Propulsion och Örjan Kihlström spurtar hem Elitloppet. Foto: Mathias Hedlund

2 juni 2020:

Norska Trav-og Galopp-Nytt avslöjar att Propulsion nervsnittades i USA.

3 juni 2020:

Sulkysport plockar fram dokumentet som visar att Propulsion nervsnittats med hjälp av diod-laser på Propulsions båda framhovar på Hogan Equine på Fair Winds Farm den 27 april 2015, vilket framgår av det dokument (se längre upp i texten) som är undertecknat av veterinär Patrica M. Hogan, VMD, Diplomate, American College of Veterinary Surgeous.

3 juni 2020:

Svensk Travsports verkställande direktör Maria Croon berättar att Propulsion tilldelats startförbud. I samma veva skriver Svensk Travsport på sin hemsida:

”Svensk Travsport får också många frågor avseende Propulsions avelsverksamhet och därvidlag har Propulsion fortfarande ett gällande betäckningsbevis, utifrån tidigare genomförd avelsvärdering. En ny avelsvärdering kan, enligt kapitel 25 kap. paragraf 6 Registreringsreglementet, bli aktuell när utredningen är klar. Detta innebär att redan födda avkommor samt de betäckningar som görs i år inte kommer att påverkas, oavsett slutligt beslut i ärendet. Svensk Travsport kommer också inleda en intern utredning för att genomlysa förbundets process och hantering.”

3 juni 2020:

Travförbundets vd Maria Croon intervjuas i en TV4-sändning och lägger skuldbördan i Propulsion-affären på tränaren Daniel Redén.

Svensk Travsports versktällande direktör Maria Croon. Foto: Claes Freidenvall

8 juni 2020:

Svensk Travsport tar in externa utredare för att ”stärka” utredningen runt Propulsion, juristen Pehr Jern och tidigare kriminalpolisen Roger Lindblom från Secorum AB.

7 juli 2020:

Svensk Travsport sparkar utrednings- och säkerhetschefen Steen Morten Eidsmo Johansen med anledning av Propulsion-affären. Anledningen är ”meningsskiljaktigheter” och en direkt utlösande faktor till att hans anställning avslutas var olika uppfattningar mellan Johansen och ST:s verkställande direktör Maria Croon om hur den pågående utredningen av Propulsions nervsnittning ska skötas.

29 oktober 2020:

Svensk Travsport kallar till presskonferens klockan 10.00 om Propulsion i Nordin-salen på Solvalla.

tema
Tema: Krönika

Förbund med osund värdegrund

En sliten klyscha är att en bild säger mer än tusen ord. Titta på bilden nedan så förstår ni säkert varför.
Bilden visar att ST och förbundets ”externa” utredare inte bara varit inne och slagit på undertecknad, utan på en mängd andra personer inom travsporten.
Bilden som presenterades för Claes Freidenvall när han träffade ST:s externa utredare Roger Lindblom och ST:s förbundsjurist på Hästsportens Hus. Foto: Claes Freidenvall.
Bilden som presenterades för Claes Freidenvall när han träffade ST:s externa utredare Roger Lindblom och ST:s förbundsjurist på Hästsportens Hus. Foto: Claes Freidenvall.

För några dagar sedan kunde Travronden berätta att inte bara Sulkysports medarbetare blivit utsatt för dataintrång och integritetskränkning av ST, utan också Propulsions tränare Daniel Redén och Stall Zets grundare Bengt Ågerup.

Bilden ovan visar inte bara slagningar* på undertecknad (Claes Freidenvall) utan att 349 rader/sidvisningar sorterats på personers efternamn som loggat in och hämtat rapporter från USTA (Pathway) avseende hästen Propulsion under 2020.

Nu vet vi att det är flera personer som blivit utsatta för ST:s orena metoder. Vilka är alla andra som nagelfarits av travförbundet utan samtycke och som fått sitt privatliv kränkt av en undersökningsmetodik som saknar all sans och balans? Privatpersoner, hästägare, uppfödare, anställda på förbundet på eller utanför sin arbetstid?

Spalten till vänster på bilden indikerar antalet visningar hos USTA:s betaltjänst Pathway utförda av personer som loggat in och hämtat rapporter för hästen Propulsion, vilket antyds av filnamnet och rubriksättningen. I Pathway kan ”general information”, ”racing performance” och en mängd annan sportinformation inhämtas, exempelvis när en hingst från USA ska avelsbedömas.

Listan till höger på bilden är i detta fall sorterad på efternamn och med rapportdatum och tid i fallande ordning, alltså äldsta förfrågan längst ner.

Av de fyra framfiltrerade raderna framgår att det tycks finnas endast 22 äldre rapporter under 2020 än den 22 april (årets första träff på det framfiltrerade efternamnet Freidenvall) och att det varit en stor mängd rapporter mellan den 2 juni 2020 och 6 juni 2020 eftersom det finns knappt 200 rader bortfiltrerade rader mellan dessa datum.

Vid förhöret med Daniel Redén framkom det också att ST:s utredare plockat fram vilka IP-adresser som nyttjats när Redéns konto använts och dessutom kunde en av utredarna berätta hur stort saldo som betalkontot på Pathway innehöll. Är även Daniel Redéns betalkort som anslutits till kontot utsatt för bedömning?

Svensk Travsports vd Maria Croon:

”Svensk Travsport har varken tillträde till eller skaffat sig tillträde till personliga konton på Pathway och har inte utfört några slagningar på USTA:s låsta pathway-konton. Påståendet att Svensk Travsport har begått dataintrång är således oriktigt och en grov anklagelse”.

Ovanstående skrev förbundets vd Maria Croon i ett svar till Sulkysports ägare på ett ”öppet brev” där hon undvek att svara på flertal frågor, bland annat ”vilka av Sulkysports ägare och anställda som utsatts för denna intregritetskränkande arbetsmetodik som detta dataintrång innebär” oavsett hur informationen inhämtats.

Svensk Travsports verkställande direktör och ledning har hamnat i en prekär situation när den ena handen inte vet vad den andra gör. Detta trots att Maria Croon beslutat om denna utredning som skulle vara extern.

Denna klassiska polisförhörsteknik ”vi-vet-vad-du-har-gjort” sker genom att den utfrågade får sitt användade uppvisat på väggskärmen i Hästsportens Hus av ST:s utredare Roger Lindblom under överinseende av travförbundets jurist Göran Wahlman. Det ST står bakom är ovärdigt en utredning och ett förbund med sund värdegrund.

***

Fotnot: *Slagning innebär att ST och utredarna utan medgivande eller kännedom av kontoinnehavaren – journalister eller ej – i excelanvändarnamn Roger Lindblom sorterat besöken på pathwaykontona på efternamn (Freidenvall) där datum för sidvisningarna från 2020, men även från tidigare år, framgår.

Dataintrång av ST

”Integritetskränkning och dataintrång”

”Inte utfört några slagningar på USTA:s låsta konton”

tema
Tema: Morgonsvepet

Bildbevisen mot ST

Travförbundet anmäls till Datainspektionen för brott mot GDPR. 41 kallblod under klubban idag. Klarar Ohlsson en trippel? Westergård handlade dyraste ettåringarna. Obesegrad The Bank-dotter. Jubileum för lärling. Det är några av Sulkysports ”sju nyheter vid sju.”
Denna bild, hämtad från Claes Freidenvalls konto på USTA:s Pathway, visade ST:s utredare Roger Lindblom och ST:s jurist Göran Wahlman upp vid Freidenvalls besök den 9 oktober på Hästsportens Hus. Bilden visar Freidenvalls låsta pathwaykonto och slagningar den 22 april, 2 juni (två gånger) och 5 juni 2020. Vid samma möte medgav utredaren Roger Lindblom att uppgifterna hämtats ut från USTA. Foto: Claes Freidenvall
Denna bild, hämtad från Claes Freidenvalls konto på USTA:s Pathway, visade ST:s utredare Roger Lindblom och ST:s jurist Göran Wahlman upp vid Freidenvalls besök den 9 oktober på Hästsportens Hus. Bilden visar Freidenvalls låsta pathwaykonto och slagningar den 22 april, 2 juni (två gånger) och 5 juni 2020. Vid samma möte medgav utredaren Roger Lindblom att uppgifterna hämtats ut från USTA. Foto: Claes Freidenvall

1 ST:s dataintrång mot Sulkysport har tagits upp på olika håll runt om i världen. Facktidningarna Trav-og Galopp-Nytt i Norge, Hevosurheilu i Finland, harnessracingupdate.com i Kanada och trav365.no har alla skrivit om ST:s undersökningsmetoder.

Nu förbereder Sulkysport att anmäla ST till Datainspektionen för brott avseende GDPR. En del har ställt frågan till Sulkysport om det har någon betydelse varifrån uppgifter inhämtats, vilket enligt artikel 3 GPDR saknar betydelse. Detta framgår också av Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer (3//2018) om GPDR:s territoriella tillämpningsområden.

***

2 En renodlad kallblodsauktion med allt från årsföl och ettåringar till starthästar och fölston. Ikväll bjuds 41 hästar ut på auktionssajten travera.nu. Detta efter initiativ av kallblodsentusiasten Fredrik Fransson.

Fredrik Fransson. Foto: Privat

– Vi har inte haft någon kallblodsauktion i Sverige på flera år och sett till intresset från säljarna är det verkligen efterlängtat. När jag fick chansen till detta på travera.nu behövdes det ingen längre betänketid. Jag är verkligen nöjd med responsen hittills och det finns några riktiga kallblodspärlor bland de utbjudna hästarna, säger Fredrik Fransson.

En ettåring som sticker ut är lillebrodern till toppstoet och unghäststjärnan Stjärnblomster, 1.24,9am/1.041.943 kr, i form av Blomsterkungen (e. Tekno Odin-Järvsö Blomster). Dubbla Sto-SM-vinnaren Järvsö Blomster tjänade själv 1.451.258 kronor och Blomsterkungen är hennes andra avkomma.

Ett antal ettåriga svenska kallblod har sålts på Kriterieauktion respektive Åby Yearling & Mixed Sale tidigare i år. Här är alla som sålts.

Kriterieauktionen:

 • Bäcklös Mar – h e. Lome Brage – Oskar Kylin Blom, Gävle – 275.000 kr
 • Rosens Tulido – h e. Tekno Odin – Olle Alsén, Gävle – 100.000 kr
 • Ensam Hemma – s e. Tekno Odin – Birger Byström – 60.000 kr
 • Översta Sultan – h e. Smedheim Solan – Robert Dunder, Bergsåker – 25.000 kr

Åby Yearling & Mixed Sale:

 • Monster Romeo – h e . Bork Odin – Ann Sophie Rudolph, Sundbyberg – 240.000 kr
 • M.P.Polle – h e. Odd Herakles – Daniel Redén, Solvalla – 120.000 kr

Här går det att följa kvällens digitala auktion på travera.nu. Första utrop är klockan 18.00.

***

3 Ulf Ohlsson är landets i särklass meste banchampion med 112 championat inför 2020. På Dannero hade han kanske räknat in årets första, men med en trippel sista tävlingsdagen – en breddloppsdag där Ohlsson tävlade på annan bana – slungade sig Jimmy H Andersson förbi i säsongens allra sista lopp genom att vinna med Splendid Choise (e. Ready Cash).

Ulf Ohlsson. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport

Jimmy tog en trippel under årsfinalen och just detta krävs av Ulf Ohlsson på Hagmyren i eftermiddag om han vill lägga beslag på ett nytt banchampionat. Inför avslutningen ligger han två segrar bakom Mats E Djuse (21 triumfer på hemmabanan) och har dessutom betydligt färre andraplatser. Ledare Djuse är avstängd och kör inte sista dagen, medan Ohlson kör sex hästar. Räcker det för en trippel och championat 113?

***

4 Axevalla (första start 13.45) är dagens huvudbana med GS75-tävlingar. Höjdaren är högsta klassen, ett medeldistanslopp för hästar som tjänat upp till två miljoner kronor. Här finns bland annat en kvartett som tagit klivet upp i gulddivisionen i form av profiler som Västerbo Exact (e. Racer Bourbon), Test Drive (e. Gigant Neo), Eldorado B. (e. Maharajah) och M.T.Joinville (e. Meaulnes du Corta).

Saxbana är alltså Hagmyren (14.00) och här är startlistorna till söndagens tävlingar.

***

5 Danska Uppfödarföreningens auktion hölls igår i Ålborg, men det var inget större tryck på budgivningen. De två dyraste ettåringarna ropades in av Bo Westergård. Hingsten Herman S H (e. Muscle Massive-Moonlight S H) kostade 70.000 danska kronor och han är halvbror med Come On Hugo (e. Dream Vacation), 1.11,3ak*/701.271 dkr, vilken vann Dansk Uppfödningslöpning 2016.

Bo Westergaard. Foto: stalltz.se

Näst dyrast var också en hingst och Hugo Tröjborg (e. Hillustrious-Rubin Tröjborg) såldes för 44.000 danska kronor. Han är en son till Sprintermästar-trean Hillustrious, vilken har sin första årgång ute till försäljning i år. Modern Rubin Tröjborg (e. Earthquake), 1.17,1am/74.203 dkr, är helsyster med Juvel Tröjborg, 1.11,8ak/2.044.295 dkr. Alla resultaten från auktionen hittar ni här.

***

6 Obesegrade The Bank-dottern Caramel Club (e. The Bank-Noemi Sidoli) tog sin fjärde raka triumf igår i det ena av två försök i Gran Premio Anact (€20.900) för tvååringar på Capannelle-banan i Rom. Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata och Caramel Club vann på 1.15,9a/1.640 meter och hade California Grim (e. Ideale Luis) och Cometa Fas (e. Ganymede) bakom sig.

I det andra försöket toppade hingsten Charmant de Zack (e. Vivid Wise As-Martina Grif) och Marco Smorgon. Han tog sin fjärde vinst i sjunde starten på 1.16,0. Tvåa var Cris Mail (e. Varenne) och tredjeplatsen gick till Cometa Fas (e. Ganymede). Imorgon hålls fyra försök i Gran Premio Anact i Treviso och tre i Neapel.

***

7 Seger nummer 100 tog Åbylärlingen Dwight Pieters på Mantorp igår när han guidade Robert Bergh-tränade Gelatiamo till seger i ett lopp med 25.000 kronor i förstapris.

Dwight Pieters. Foto: twitter

Dwigt Pieters, född 1990, är internationell så det förslår. 64 av hans segrar har erövrats i Frankrike, varav två i Quinté-lopp (läs High-Five), 18 i Belgien och lika många på svensk mark.

Jubileumsvinsten togs i överlägsen stil och Sinou Madrik-sonen Gelatiamo vann med sex längder på 1.16,1a/2.640 meter.

tema
Tema: ST:s vd svarar Sulkysports ägare

”Inte utfört några slagningar på USTA:s låsta konton”

Tidigare idag skickade Sulkysports ägare ett öppet brev till Svensk Travsports verkställande direktör Maria Croon och styrelsen i Svensk Travsport.
Nedan kan svaret från ST:s vd Maria Croon läsas.
Svensk Travsports verskställande direktör Maria Croon kritiseras av Bengt Ågerup. Foto: Claes Freidenvall
Svensk Travsports verskställande direktör Maria Croon kritiseras av Bengt Ågerup. Foto: Claes Freidenvall

Svensk Travsport har varken tillträde till eller skaffat sig tillträde till personliga konton på Pathway och har inte utfört några slagningar på USTA:s låsta pathway-konton.

Påståendet att Svensk Travsport har begått dataintrång är således oriktigt och en grov anklagelse.

Utredningen av Propulsion är omfattande vilket inneburit att sedvanliga utredningsuppgifter har genomförts, exempelvis genom många intervjuer, för att få fram fakta och information som kan ha påverkan på utgången av detta ärende.

Korrekt är att Claes Freidenvall har fått frågan om att ställa upp på intervju och även samtyckt till detta. Skälen till att utredarna ville intervjua Claes Freidenvall har delgetts Claes och samtliga andra som blivit intervjuade. Mot bakgrund av den pågående utredningen kan vi inte redogöra för de specifika skälen för respektive intervju.

I utredningen har bland annat USTA varit en viktig del och organisationen har varit behjälplig i utredningen med fakta och information som varit nödvändig för Svensk Travsport att ta del av.

En integritetskränkning innebär att en brottslig gärning har utgjort en kränkning mot den personliga integriteten. Svensk Travsport har inte begått någon brottslig gärning riktad mot Claes Freidenvall eller någon annan och har därför inte heller kränkt hans eller någon annans personliga integritet under utredningen om Propulsion.

Det är för Svensk Travsport oklart varför det i det öppna brevet hänvisas till pressetiska regler och oberoendet till Sulkysports ägare. Svensk Travsport är en demokratisk organisation som till fullo står bakom yttrande- och tryckfrihet samt principen att en fri och oberoende press, radio och tv är en grundpelare för ett rättssäkert samhälle.

Maria Croon,
vd Svensk Travsport

”Integritetskränkning och dataintrång”

 

Dataintrång av ST

tema
Tema: Krönika

Dataintrång av ST

Igår kunde Svensk Travsports verkställande direktör Maria Croon berätta i vd-brevet på travsport.se att utredningen om Propulsion är inne i slutfasen. En utredning som rör sig mer och mer i grumliga vatten och där travförbundet valt att inte följa grundläggande krav av GDPR.
Svensk Travsport tar till raffinerande metoder i Propulsion-utredningen. Foto: Richard Bell
Svensk Travsport tar till raffinerande metoder i Propulsion-utredningen. Foto: Richard Bell

Undertecknad blev för en tid sedan kontaktad av travförbundets jurist Göran Wahlman. Han undrade om jag kunde kunde svara på några frågor runt Propulsion från ST:s externa utredare Roger Lindblom från Secorum AB.

Några dagar innan mötet skickade jag ett mail till Göran Wahlman som jag ville att han skulle sända vidare till Roger Lindblom, vilket han också gjorde:

”Inför mötet på fredag är jag naturligtvis nyfiken av vilken anledning jag blev tillfrågad. För att jag ska var förberedd vore det bra om jag fick frågarna tillsända på förhand – givetvis förstår jag att det kan bli följdfrågor också.”

Något svar kom aldrig från utredaren.

I vilket fall som helst gick jag till mötet i Hästsportens Hus i god tro den 9 oktober om att kunna bidra till kunskapsläget. Trots allt har jag erfarenhet av amerikansk travsport sedan mer än tre decennier tillbaka och var dessutom närvarande vid den auktion som Propulsion såldes. Istället skulle jag kontrolleras, granskas och skärskådas som att det var undertecknad som hade nervsnittat hästen.

Utredaren kom snabbt in på att jag hade varit kritisk mot Svensk Travsport i min journalistiska gärning och därefter gick Roger Lindblom ganska omgående in på Propulsion. Han visade upp en skärmbild på väggen över vilka slagningar jag hade gjort på Propulsion på det amerikanska travförbundets hemsida där det krävs personlig inloggning med lösenord för att komma åt tjänsten Pathway.

Svensk Travsport hade alltså gått bakvägen för att hämta ut mina uppgifter på Pathway trots att ST:s jurist Göran Wahlman (närvarande vid mötet) mycket väl borde veta att USTA inte får lämna ut uppgifter om tredje person, vilket tydligt och klart anges i villkoren på www.ustrotting.com. Du kan läsa villkoren här under rubriken ”Privacy”, Wahlman!

Att Secorums VD och utredaren Roger Lindblom också har kännedom om detta torde vara oomtvistligt. Enligt Roger Lindbloms egen utsago har han en tidigare karriär som operativ kriminalpolis i 16 år. Lindblom står också bakom magisteruppsatsen ”Loggar som bevisning” med den digitala världen som utgångspunkt.

I sin egen presentation av sig själv skriver Roger Lindblom: ”det blev helt enkelt en övergång från att ha fångat bovar i den riktiga världen till att skydda de goda och fånga de onda i den digitala världen.” Roger Lindblom tycks ha stor erfarenhet av att agera på båda sidor om GDPR-lagen.

Artikel 6 i GDPR är uttömmande vilken grund man kan stödja sig på. I förevarande fall torde endast två av dessa grunder vara tillämpliga:

 1. samtycke från den registrerade, eller
 2. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvarige eller en tredje parts berättigade intressen som väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Samtycke har inte inhämtats från undertecknad varken från Svensk Travsport eller Roger Lindbloms sida. Huruvida det finns ett berättigat intresse som väger tyngre än den registrerades får gärna Roger Lindblom och Svensk Travsport svara på.

I vilket fall som helst har motparten (Svensk Travsport) informationsplikt gentemot den registrerade (Claes Freidenvall) som de har att uppfylla redan vid insamlandet av personuppgifterna. Informationsplikten har satts ur spel, vilket innebär ett brott mot GDPR.

Roger Lindblom ville – enligt hans egen utsago – reda ut om undertecknad och Daniel Redén hade en ”osund relation” – vad nu detta innebär? Nu var det inte så att Sulkysport avslöjade nyheten om att Propulsion var nervsnittad. Det gjorde norska Trav-og Galopp-Nytt efter Propulsions seger i Elitloppet.

Däremot tog Sulkysport senare fram papperna som visade att Propulsion nervsnittats på en veterinärklinik i USA och de registreringsdokument som skickades från U.S.T.A. till Svensk Travsport där det klart och tydligt framgår att hästen var nervsnittad.

Vad Sulkysport och undertecknad har med Propulsions nervsnittning att göra är fortfarande i dimma dolt. Denna fråga bör Svensk Travsport svara på. Travförbundet bör också delge om det är någon annan som blivit föremål för dataintrång från Svensk Travsports sida.

Finns det fler journalister som är synade på samma sätt eller andra personer (hästägare, uppfödare, aktiva etc.) som har skaffat ett personligt konto med inloggning på Pathway och som blivit utsatta för ST:s nyckelhålsmetoder?

Vem initierade och kände till detta brott mot GDPR? Svensk Travsports verkställande direktör Maria Croon, vice verkställande direktör Ulf Hörnberg, ST:s jurist Göran Wahlman, styrelsen i ST eller någon annan?

tema
Tema: Krönika
Exklusivt för dig som prenumerant

Hur pallar han för trycket?

Med kniven mot strupen presterar Daniel Redén som aldrig förr som travtränare och man kan verkligen undra varifrån han hämtar alla sina krafter till det ena stordådet efter det andra?
Daniel Redén. Foto Mia Törnberg
Daniel Redén. Foto Mia Törnberg
Denna artikel tillhör Sulkysport Premium - vårt låsta material.

För dig som är prenumerant

Vi har bytt prenumerationsystem.
Innan du kan logga in så behöver du skapa ett digitalt konto:
Aldrig skapat ett digitalt konto?

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Du är inloggad men något är fel med din prenumeration

Gå till ditt konto för att ta reda på vad.

Mitt konto

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Bli digital prenumerant

Prenumerera digitalt

Läs om Sulkysports olika alternativ, från 79 kronor/månad till 799 kronor per år.

När hans älskade Propulsion äntligen vann Elitloppet i sitt femte försök kom kallduschen kort efteråt. Det avslöjades att hästen hade nervsnittats i USA utan Daniel Redéns kännedom och som nervsnittad är en häst inte tillåten att tävla på svensk mark.

Svensk Travsport inledde en utredning och den är inte i mål ännu efter flera månader trots att travförbundet själv kunde satt stopp för importen av Propoulsion eftersom det stod svart på vitt i exportpapperna från det amerikanska travförbundet att hästen nervsnittats.

Svensk Travsport har alltid haft svårt att erkänna sina egna misstag – det tycks sitta inmurat i väggarna! – och i Propulsion-fallet känns det som travförbundet letar efter en nål i en höstack för att försöka rädda sig eget skinn i den här soppan som blir mer och mer pinsam för varje dag som går.

För Daniel Redén och hans personal – över 20 anställda – är det förstås ingen rolig väntan och Svensk Travsports snigelutredning gynnar ingen, men det tycks inte bekymra ST ett dugg….

Att Daniel Redén lyckas prestera (se nedan!) som han gör under den här pressen är i mina ögon helt obegripligt. Ett beslut i fel riktning ur Daniel Redéns perspektiv kan innebära att hela hans karriär ödeläggs:

– Jag tänker på den här skiten minst tre gånger om dagen och jag vet inte hur jag egentligen klarar av det. Det verkar vara någon som regisserar det här. För det borde inte gå så bra som det gör för oss med tanke på omständigheterna.

 • Prix Readly Express – Don Fanucci Zet
 • Sprintermästarnen – Don Fanucci Zet
 • Stochampionatet – Diana Zet
 • Hugo Åbergs Memorial – Double Exposure
 • Big Noon Pokalen – Golden Tricks
 • EM för ston – Conrads Rödluva
 • Solvallas Jubileumspokal – Missle Hill

 

tema
Tema: Svensk Travsport
Exklusivt för dig som prenumerant

”Propulsion-utredaren” fick sparken

ST:s utrednings- och säkerhetschef Steen Morten Eidsmo Johansen har fått sparken från travförbundet.
Denna artikel tillhör Sulkysport Premium - vårt låsta material.

För dig som är prenumerant

Vi har bytt prenumerationsystem.
Innan du kan logga in så behöver du skapa ett digitalt konto:
Aldrig skapat ett digitalt konto?

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Du är inloggad men något är fel med din prenumeration

Gå till ditt konto för att ta reda på vad.

Mitt konto

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Bli digital prenumerant

Prenumerera digitalt

Läs om Sulkysports olika alternativ, från 79 kronor/månad till 799 kronor per år.

– Vi har olika syn på hur rollen och uppdraget har utformats över tid och vad Svensk Travsport har för behov framöver. I en sådan här viktig roll krävs det totalt ömsesidigt förtroende och samstämmig syn, vilket vi inte har, och då är det bättre att gå skilda vägar, säger Maria Croon, vd för Svensk Travsport, i ett pressmeddelande.

Någon ny ersättare är inte utsedd, utan tills vidare sköts den funktionen av ST:s hästvälfärdsavdelning.

Fotnot: Sulkysport har sökt Steen Morten Eidsmo Johansen för en kommentar utan att kunna nå honom.

tema
Tema: Avel

Propulsion får fortsätta betäcka

För första gången efter Trav-og Galopp-Nytts avslöjande om att Propulsion tävlat nervsnittad gör Svensk Travsport ett officiellt uttalande på travsport.se och klargör att redan födda avkommor efter Elitloppsvinnaren – och de betäckningar som görs i år – inte kommer att påverkas.
Nästa vecka – den 25 augusti – drar Propulsion-målet igång. Foto Jeannie Karlsson/Sulkysport
Nästa vecka – den 25 augusti – drar Propulsion-målet igång. Foto Jeannie Karlsson/Sulkysport

Igår berättade Svensk Travsports vd Maria Croon att Propulsion tilldelats startförbud under den utredning som pågår sedan i tisdags kväll.

På sin hemsida skriver Svenskt Travsport:

”Svensk Travsport får också många frågor avseende Propulsions avelsverksamhet och därvidlag har Propulsion fortfarande ett gällande betäckningsbevis, utifrån tidigare genomförd avelsvärdering. En ny avelsvärdering kan, enligt kapitel 25 kap. paragraf 6 Registreringsreglementet, bli aktuell när utredningen är klar. Detta innebär att redan födda avkommor samt de betäckningar som görs i år inte kommer att påverkas, oavsett slutligt beslut i ärendet. Svensk Travsport kommer också inleda en intern utredning för att genomlysa förbundets process och hantering.”

tema
Tema: Nervsnitt-affären
Exklusivt för dig som prenumerant

Startförbud för Propulsion

Ikväll i V86 Direkt kunde Svensk Travsports verkställande direktör Maria Croon berätta att Propulsion har fått startförbud tills vidare och under den utredning som travförbundet inledde igår.
Svensk Travsports verskställande direktör Maria Croon kritiseras av Bengt Ågerup. Foto: Claes Freidenvall
Svensk Travsports verskställande direktör Maria Croon kritiseras av Bengt Ågerup. Foto: Claes Freidenvall
Denna artikel tillhör Sulkysport Premium - vårt låsta material.

För dig som är prenumerant

Vi har bytt prenumerationsystem.
Innan du kan logga in så behöver du skapa ett digitalt konto:
Aldrig skapat ett digitalt konto?

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Du är inloggad men något är fel med din prenumeration

Gå till ditt konto för att ta reda på vad.

Mitt konto

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Bli digital prenumerant

Prenumerera digitalt

Läs om Sulkysports olika alternativ, från 79 kronor/månad till 799 kronor per år.

– Vi har idag utfärdat startförbud för hästen i väntan på utredning, säger Maria Croon till V86 Direkt, och fortsätter:

– Vi jobbar prioriterat och vi har säkerställt att vi har fulla resurser för att jobba igenom det här. Samtidigt är det otroligt viktigt att vi gör det noga och vi har också startat en intern utredning hur vi kan se över och eventuellt utveckla våra egna rutiner. Och om det är så att vi brustit i våra processer. Det är många olika frågar att ställa, mycket fakta som ska belysas och verifieras. Vi behöver också titta på olika typer av eventuella ansvarsfrågor. Det är ganska komplext och omfattande.

Lägger skulden på tränaren och ägaren

Svensk Travsports vd slår ifrån sig ST:s ansvar gällande registreringen och lägger istället skulden på hästens ägare (Stall Zet) och tränare (Daniel Redén):

– Det är alltid så att det är anmälarens ansvar att säkerställa att hästen är i tävlingsmässigt skick, alltså tränaren/hästägaren som står som registrerad anmälare till lopp. De ska ansvara för att hästen är i tävlingsmässigt skick och att det inte bryts mot några av våra reglementen.

Svensk Travsports vd kunde inte i dagsläget berätta när utredningen kan vara klar:

– Jag kan inte utlova något, men att vi om några dagar har kommit en bit längre så vi vet vad nästa steg är.

Beviset för nervsnittningen!

Hur kunde detta hända, ST?

tema
Tema: Propulsion

Beviset för nervsnittningen!

Stjärntravaren Propulsion nervsnittades i båda frambenen och Sulkysport har tagit del av ”discharge instructions” från den klinik som gjorde ingreppet på Propulsion den 27 april 2015.
Propulsion tappar både seger och en andraplats i Finlandia-Ajo. Beslutet kungjordes igår av det finska travförbundet. Foto Mia Törnberg/Sulkysport
Propulsion tappar både seger och en andraplats i Finlandia-Ajo. Beslutet kungjordes igår av det finska travförbundet. Foto Mia Törnberg/Sulkysport

Med hjälp av diod-laser gjordes ingreppet i Propulsions båda framhovar på Hogan Equine på Fair Winds Farm den 27 april 2015, vilket framgår av det dokument (se nedan!) som är undertecknat av veterinär Patrica M. Hogan, VMD, Diplomate, American College of Veterinary Surgeous.

Den 18 augusti 2015, och efter att Brixton Medical AB (Stall Zet, reds. anm.) hade förvärvat Propulsion den 2 augusti, skickade det amerikanska travförbundet ett brev till en av ägarna – Brittany Farms – med anledning att U.S.T.A. fått in uppgifter om att Propulsion blivit nervsnittad, vilket senare vidimerades av Hogan Equine.

Enligt Svensk Travsports regler får inte en häst tävla i Sverige som är nervsnittad. Trots att det framgick tydligt av exportcertifikatet att Propulsion var nervsnittad i båda frambenen så gav ändå Svensk Travsport ”klartecken” för den nervsnittade travaren.

Hur kunde detta hända, ST?

tema
Tema: Krönika

Hur kunde detta hända, ST?

Svensk Travsport har satt sig i en mardrömslik knipa. En häst som är nervsnittad får varken tävla eller användas i avel i Sverige, men det har inte hindrat Propulsion från att ha sprungit runt på landets travbanor i snart fem år (och verkat som avelshingst) trots att detta var känt när hästen importerades till Sverige.
Propulsion spurtar till vinst för Örjan Kihlström i Elitlloppet. Foto: Mathias Hedlund/Sulkysport
Propulsion spurtar till vinst för Örjan Kihlström i Elitlloppet. Foto: Mathias Hedlund/Sulkysport

Sulkysport har tagit del av det exportcertifkat som det amerikanska travförbundet (U.S.T.A.) skickade till Svensk Travsport – daterat 14 september 2015 – och där står det klart och tydligt att Propulsion var nervsnittad: ”Low Nerved Left Front – Low Nerved Right Front”. Därmed skulle Propulsion vara utestängd från all tävling och avel i Sverige.

En häst som nervsnittas eller på annat sätt gjorts bestående smärtokänslig i ett ben får inte tränas för eller delta i tävling på tävlingsbana, enligt Jordbruksverkets regler.

Att tre svenska veterinärer senare (efter ankomsten till Sverige) har undersökt och konstaterat att Propulsion har känsel i båda frambenen är inte relevant i sammanhanget. Eller?

När en amerikansk veterinär gick igenom Propulsion i samband med att exportcertifikatet skulle utfärdas konstaterades det att hästen var nervsnittad i båda frambenen, vilket också framgår tydligt av exportcertifikatet och går knappast att missa…

Ett exportcertifikat når inte ägaren utan är en ren ”affär” mellan det amerikanska travförbundet U.S.T.A. och Svensk Travsport (ST) och ingen annan part. Exportcertifikatet skickades till Svensk Travsport – inte till Propulsions ägare Stall Zet – och det är alltså hos ST som det har falerat av någon outgrundlig anledning.

Under nästan fem års tid har inte Svensk Travsport lyckats upptäcka detta och inte heller klarade någon finna ut att Propulsion var nervsnittad när hingsten veterinärbesiktigades när han avelsvärderades den 11 november 2016.

Propulsion har sprungit in 34.343.693 kronor under sin karriär och den största delen av prissumman hos Daniel Redén. När han kom från USA stod hingsten med 86.168 dollar på bankboken.

Idag räknas han som en av de bästa travarna som trampat på svensk mark och detta innan söndagens triumf i Elitloppet. Förra året utsågs Propulsion till ”Årets Häst” i Sverige och hans meritlista är hur lång som helst över stora triumfer.

Hur ST ska komma helskinnad ur den här historien har jag väldigt svårt att se och vad säger alla ägarna till de travare som har förlorat mot en häst som inte är startberättigad?

En sak står i alla fall klar i dagsläget – Propulsions ägare Stall Zet är helt oskyldig till det inträffade. Om det nu är till någon tröst i den här olustiga historien, signerad Svensk Travsport…

Misstankarna mot Propulsion

tema
Tema: Beskylls för att vara nervsnittad

Misstankarna mot Propulsion

Idag avslöjar Trav-og Galopp-Nytt i Norge att Propulsion är nervsnittad och hänvisar till kanadensiska travförbundets hemsida.
Norska Trav og Galopp-Nytts websida.
Norska Trav og Galopp-Nytts websida.

– Vi kollade upp Propulsion redan ifjol och det fanns inget att gå vidare med, säger Steen Morten Eidsmo-Johansen, ansvarig för utredning och säkerhet på Svensk Travsport.

Daniel Redéns Propulsion fick äntligen vinna Elitloppet i sitt femte försök. Foto: Mathias Hedlund

Enligt uppgifter till Sulkysport undersökte minst två veterinärer Propulsion förra året efter att det hade gått rykten om att hästen nervsnittats i Nordamerika innan han köptes till Sverige. Propulsion reagerade på båda framhovarna när han undersöktes.

Undersöktes idag

Idag har Propulsion återigen undersökts av veterinären Nils Ronéus, som har specialkompetens i hästens sjukdomar och är ledamot i ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Enligt Nils Ronéus hade Propulsion 100 procent känsel i båda framhovarna.

Sulkysport har också varit i kontakt med ST:s jurist Göran Wahlman:

– Såvitt jag vet finns det ingen konkret anmälan mot Propulsion. Vad jag också vet är att Propulsion testades ifjol och då hade han känsel i framhovarna.

Lokalbedövning?

På kanadensiska travförbundets hemsida står det på Propulsions racingcard; ”low nerved both front” . Däremot går det inte att se att Propulsion nervsnittats – varken när han såldes som ett- eller fyraåring – i ”owners statement” (se längst ner) som publiceras på de auktioner han sålts i USA.

Från kanadensiska travförbundets hemsida.

Ej tävla eller avlas på

Att hästar nervsnittas i USA var vanligt på 1980-talet. En del kanske minns Friendly Face – Speedy Somolli-sonen som importerades till Finland och blev en stor internationell stjärna och vann europeisk Grand Circuit både 1989-1990. Han fick dock inte tävla (inte heller användas i avel) i Sverige på grund av att han var nervsnittad.

Fotnot: artikeln är uppdaterad.

Från USTA:s hemsida.
Utdrag från Tattersalls Summer Mixed Sales-katalog när Propulsion såldes som fyraåring.