Vi är Sulkysport

Våra medarbetare

Lars G Dahlgren

Chefredaktör och ansvarig utgivare
0703708209

Claes Freidenvall

0703708200

Mathias Hedlund

Ola Lernå

0703596174

Mia Törnberg

Fotograf, projektledare, marknad
0704273516

Pär Gustafsson

0703277131

Cecilia Kristoffersson

Redaktör, uppdragsproduktion, marknad
0702712227

Emil Persson

Redaktör
070-3968865

Thomas Johansson

Annons
070 370 82 02

Lukas Svedin

Annons
072 207 97 22

Fakta

Oberoende

I aktieägaravtalet står följande:

”Journalistiken skall präglas av hög kvalitet, stor integritet och med ett oberoende gentemot travsportens intressegrupper och Svensk Travsports centralorganisation. Det journalistiska och redaktionella arbetet följer riktlinjerna i de av TU och SJF överenskomna publicitets- och yrkesetiska dokumenten: ”Spelregler för press, radio och tv”.”

I ett tilläggsdirektiv gällande redaktionell integritet som styrelsen beslutat poängteras även det journalistiska oberoendet gentemot Sulkysports ägare:

”Integriteten och oberoendet gäller även inåt, gentemot Sulkysports AB:s ägare och styrelse. Det innebär att varken ägare eller styrelse(ledamöter) skall blanda sig i, eller försöka påverka, operativa redaktionella och journalistiska beslut eller prioriteringar av redaktionellt och journalistiskt arbete och material.”