Vi är Sulkysport

Våra medarbetare

Claes Freidenvall

Chefredaktör och ansvarig utgivare
0703708200

Emil Persson

Redaktör
070-3968865

Lukas Svedin

Annons
072 207 97 22

Kontakt: info@sulkysport.se

Ledning och ekonomi

Björn Damm

Verkställande direktör

070-554 11 90

bjorn.damm@gmail.com

E Nordqvist Redovisning AB

Eva Nordqvist

eva@enredovisning.se

Fakta

Oberoende

I aktieägaravtalet står följande:

”Journalistiken skall präglas av hög kvalitet, stor integritet och med ett oberoende gentemot travsportens intressegrupper och Svensk Travsports centralorganisation. Det journalistiska och redaktionella arbetet följer riktlinjerna i de av TU och SJF överenskomna publicitets- och yrkesetiska dokumenten: ”Spelregler för press, radio och tv”.”

I ett tilläggsdirektiv gällande redaktionell integritet som styrelsen beslutat poängteras även det journalistiska oberoendet gentemot Sulkysports ägare:

”Integriteten och oberoendet gäller även inåt, gentemot Sulkysports AB:s ägare och styrelse. Det innebär att varken ägare eller styrelse(ledamöter) skall blanda sig i, eller försöka påverka, operativa redaktionella och journalistiska beslut eller prioriteringar av redaktionellt och journalistiskt arbete och material.”