Fokustema
Fokus: Barfotastudie från SLU-forskare
Läs senare

Barfota på vintern ger ingen ökad risk

Att köra barfota runt om förbättrar statistiskt hästens fart med 0,7 sekunder bättre kilometertid än när samma häst går med skor.
Samtidigt kan galopprisken vara upp till 35 procent högre, har SLU-forskare kommit fram till.
Att barfotaförbud vintertid skulle motiveras av några ”ökade risker” ger samma studie inga belägg för. Skälen får sökas på annat håll: Spelarnas intresse av tillförlitlig information.
Av
Lars G Dahlgren
Upplåst för dig som är prenumerant
Efter tre månader av skotvång är det nu åter fritt fram att välja tävlingsbalans själv för de aktiva. Foto Stefan Melander/Stalltz.se
Efter tre månader av skotvång är det nu åter fritt fram att välja tävlingsbalans själv för de aktiva. Foto Stefan Melander/Stalltz.se
Denna artikel tillhör Sulkysport Premium - vårt låsta material.

För dig som är prenumerant

Vi har bytt prenumerationsystem.
Innan du kan logga in så behöver du skapa ett digitalt konto:
Aldrig skapat ett digitalt konto?

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Du är inloggad men något är fel med din prenumeration

Gå till ditt konto för att ta reda på vad.

Mitt konto

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Bli digital prenumerant

Prenumerera digitalt

Läs om Sulkysports olika alternativ, från 89 kronor/månad till 899 kronor per år.

Nyligen publicerades vad som är en av delarna i ett SLU-forskningsprojekt, med stödpengar från Stiftelsen Hästforskning, gällande barfotakörning i travlopp i Sverige.

Fakta

Förändring i km-tid vid olika skoning:

Barfota runt om: Referensvärde
Skor fram: + 0,3 sekunder
Skor bak: + 0,3 sekunder
Skor runt om: + 0,7 sekunder

Kommentar: Siffrorna ska alltså läsas som att skor fram eller bak gör samma häst häst 0,3 sekunder långsammare per kilometer jämfört med barfota runt om. Tappet i fart med skor runt om är 0,7 sekunder.

Expandera

– Tiderna från drygt 75.000 starter och 5.000 hästar som tävlat både med och utan skor analyserades. Resultatet visade att hästarna sprang i snitt 0,7 sekunder snabbare per kilometer om de inte hade några skor jämfört med om de hade skor på både bak- och framhovarna. Skillnaden var 0,3 sekunder per kilometer om hästarna var utan skor på antingen bak- eller framhovarna, säger SLU-forskaren Anna Jansson.

– Risken för galopp och diskvalifikation kunde analyseras på drygt 111.000 starter och 6.400 hästar. De visade att riskerna ökade med 15-35 procent om hästarna tävlade utan skor både bak och fram. Om hästarna tävlade med skor på bakhovarna ökade dock inte risken för galopp eller diskning. Att tävla med skor på bakhovarna verkar därför vara en riskfri strategi som ändå ökar prestationsförmågan, fortsätter hon.

Stora mängder hästar och data

De fyra forskarna Marina Solé, Gabriella Lindgren, Erik Bongcam-Rudloff och Anna Jansson har gjort en statistisk studie av tävlingsdata tagen ur Svensk Travsports sportdatasystem. Det är ett försök att göra vetenskap av någonting som bland de som utövar travsport innehåller ett brett spektrum av tyckanden.

Anna Jansson. Foto Viktor Wrange/SLU

Forskarna har tittat på samma hästar som startat både med skor och utan och analyserat ”vad som händer” när dessa hästar har olika varianter av barfotakörning. Den stora mängden hästar och data gör att det forskarna kommit fram till med bred marginal hamnar inom vad som betraktas som statistiskt säkerställt.

En betydande del av materialet är hämtat från det som definieras som säsong ”vinter”. Detta kräver ett klargörande när det nu ju inte längre är tillåtet att köra utan beslag på hovarna mellan 1 december och 28 februari.

– Av den anledningen har vi använt tävlingsdata från Svensk Travsport från tiden innan det blev barfotaförbud på vintern, tydliggör Anna Jansson.

Att det på något sätt ur ”riskdynpunkt” skulle vara olämpligare att tävla hästarna barfota på vintern ger studien inte något stöd för. Den regeln kan snarast motiveras av att spelarkollektivet ska ha en tilförlitlig bedömning av spelobjekten. Innan barfotaförbudet under vintermånaderna infördes var det alltför ofta stor osäkerhet in i det sista om ”det skulle gå att köra barfota” när väder och vind kunde skifta från dag till dag och bana till bana. Och att barfota kan ha avgörande betydelse för hästens prestationsförmåga är alltså något SLU-studien fastslår.

– Vi har avsiktligt valt data från den period då det var tillåtet att köra barfota året runt. Skälet var att kunna analysera om det är ett större problem med barfotakörning på vintern än andra årstider. Det förbjöds ju utan ett vetenskapligt underlag. Resultaten visar att den numeriskt största risken för galopp finns om man jämför skodd runt om med barfota runt om på vintern, cirka 35 procent ökad risk. Men det är fortfarande i samma storleksordning som om man jämför risken på våren-försommaren, cirka 30 procent. Så svaret på om barfotakörning vintertid är ett problem är väl ett nja, säger Anna Jansson.

Svaret på om barfotakörning vintertid är ett problem är väl ett nja

Alltså: spelarnas behov av ”tillförlitlig barfotainfo” motiverar att ha barfotaförbud under den tid av året då väder- och banförhållanden gör att det snabbt kan skifta mellan kunna tävla hästarna utan beslag på hovarna och att inte kunna det. Samtidigt ger forskarstudien alltså belägg för att barfotakörningen – när det är möjligt av väder- och vindskäl –  i sig inte är något problem för hästarna vintertid.

Fartskillnaden när ”barfotahästen” går med skor runt om handlar om en kilometertid-förbättring med 0,7 sekunder. Det gamla klassiska uttrycket ”hästen blir 20 meter bättre barfota” har alltså här väldigt bokstavligt sin sanning, eftersom 0,7-0,8 sekunder i km-tid över medeldistans är just 20 meter.

Men det finns inte enbart en uppsida med att dra skorna. Det ökar även risken för galopp.

Fakta

Galopprisk

Barfota runt om: Referensvärde
Skor fram: 0,80
Skor bak: 0,85
Skor runt om: 0,74

Kommentar: ”På travspråk” hade man hellre sett att tabellen presenterat den ökade galopprisken när skor rycks, innebärande att skor runt om borde varit referensvärdet, istället för här som minskad galopprisk när barfotahästen körs med skor.

”Kanske är jämförelsen skor runt om vs skor bak, det vill säga barfota fram, mer pedagogisk. Den visar att det varken finns en ökad eller minskad galopprisk om man jämför skor runt om med skor bak (och barfota fram). Det är samma lika”, säger Anna Jansson och visar galopprisken i de fallen detta sätt:

Skor bak jämfört med barfota runt om: 0.84
Skor runt om jämfört med skor bak: 0.98.

Galopprisken är alltså för ”barfotahästen” nära nog lika stor vid skor bak som vid skor runt om – men fartökningen blir som visas i ”farttabellen” 0,3 sekunder i kilometertid.

Expandera

Hästpraktiker – tränare och hovslagare – kan naturligtvis invända att det kan vara en större balansskillnad för hästen att gå från till exempel järnskor till lätta aluminium än vad det ”sista steget” att sedan gå från dessa aluminium till barfota är. Alltså: när det ”sista steget tas” har alltså hästen redan genomgått vad som är den stora förändringen för att kunna trava snabbare i ett tidigare skede, som inte syns i denna SLU-studie.

Dock försöker forskarna eliminera detta i hur man presenterar den statistiska analysen av alla dessa starter och hästar. Forskarna utgår helt sonika från respektive hästs barfotaläge – alltså inte skor runt om-läget – och redovisar förändringen i prestationsförmåga (km-tiden) som att ”barfotahästen” blir långsammare med skor, och att galopprisken minskar när barfotahästen får skor på. Därmed har man analyserat materialet med utgångspunkten ”etablerade barfotahästar”. Och när de tävlar skor på hovarna så är det väl oftast med lätta varianter på beslag.

Studien tar sin utgångspunkt i fart och galopprisk. Den i sammanhanget både ekonomiskt och hästhälsaviktiga aspekten startfrekvens – alltså om det statistiskt blir längre mellan starterna med barfotakörning än när hästarna går med skor – är till exempel inte med, och det känns som en brist. Statistik gällande om det blir längre till nästa start efter en barfotakörning än efter en ”med skor-körning” skulle kunna ge en bild gällande om barfotakörning kräver längre återhämtning.

Lättare att få tag på prover från hästar med bra bakhovar än från de som inte har ”bra” bakhovar

– Det är intressant och det skulle man kunna titta på i det här materialet. Vi har dock inte gjort det, man måste modifiera en del med datasetet från ST först, och vi har inte haft tid att göra det. Det är också så att resultaten visar att vi får flest observationer på helt oskodda hästar vilket kanske tyder på att det inte upplevs som en begränsning. Ett intressant fenomen som vi hanterar just nu är att det har varit lättare för oss att få tag på prover från hästar med bra bakhovar än från de som inte har ”bra” bakhovar. Vår definition på bra är: kan starta framgångsrikt barfota bak tre gånger på 30 dagar. Det kan ju vara en ren tillfällighet men så ser det ut, säger Anna Jansson.

 

En annan intressant aspekt hade varit att få en statistisk analys av ”första barfota runt om”, och naturligtvis även när det första gången skiftas från skor runt om till antingen barfota fram eller bak.

– För att kunna göra en sådan studie måste man ha ett material som innehåller många ”första gången-barfota” och som dessutom har hästar med en del starter i bagaget så att man har ett hyggligt basvärde, eller sannolikhet, för varje individs tider och galopprisk, säger Anna Jansson.

Skor på eller av? Forskning ger svar på hur det påverkar att tävla med skor eller utan. Foto Mia Törnberg/Sulkysport

Det går att utläsa andra intressanta saker i datan som statistiskt säkerställda ”sidovinster”. Kilometertiderna under det som kallas sensommar är en sekund bättre än det som kallas vinter och 0,6-0,7 bättre än vår/försommar och höst. Sprinterlopp går 1,5 sekunder snabbare än medeldistanslopp och 2,3 sekunder snabbare än lång distans. Skillnaden mellan volt- och autostart är dock mindre än väntat: 0,6 sekunder.

Projektet är nu inne i ett ”nästaskede”, och Anna Jansson berör det i citatet ovan i stycket som handlar om startfrekvens:

– Vi jobbar nu med att samla in prov från hästar med olika hovegenskaper och kör diverse analyser. Vår ambition är att vi skall kunna beskriva egenskaper, som i bästa fall är ganska enkelt mätbara, utan att man behöver köra ett lopp och få en icke önskvärd överraskning, som skiljer hovar som klarar barfotakörning bra från de som inte gör det. Vi mäter många olika saker som till exempel kemisk sammansättning, hovväggens struktur och andra egenskaper som kan spegla sulans och hovens sammansättning och blodkärlförsörjning, säger Anna Jansson.

Här är hela studien som den publicerats, på engelska.

Fokustema
Fokus: Stochampionatet
Läs senare

Toppkuskens comeback efter pandemin

Han körde sitt sista travlopp 2017 och tanken var att ta det lugnt som pensionär.
Men efter pandemin fick han suget tillbaka och började träna häst igen.
På söndag är norrmannen Thor Borg med i Stochampionatet.
Av
Magnus Blom
Upplåst för dig som är prenumerant
Thor Borg blev pensionär, men gjorde comeback som tränare 2021. På söndag kan han vinna Stochampionatet. Foto Stefan Melander/Stalltz.se
Thor Borg blev pensionär, men gjorde comeback som tränare 2021. På söndag kan han vinna Stochampionatet. Foto Stefan Melander/Stalltz.se
Denna artikel tillhör Sulkysport Premium - vårt låsta material.

För dig som är prenumerant

Vi har bytt prenumerationsystem.
Innan du kan logga in så behöver du skapa ett digitalt konto:
Aldrig skapat ett digitalt konto?

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Du är inloggad men något är fel med din prenumeration

Gå till ditt konto för att ta reda på vad.

Mitt konto

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Bli digital prenumerant

Prenumerera digitalt

Läs om Sulkysports olika alternativ, från 89 kronor/månad till 899 kronor per år.

En toppkusk i många år som övergick till livet som pensionär. Men suget kom tillbaka och han började träna hästar igen. Thor Borg har Daim Brodda (e. Readly Express) bland de tolv stona i söndagens uppgörelse av Stochampionatet.
– Att få vara med i ett sådant här klassiskt lopp känns både spännande och intressant, säger Thor Borg, som fått med Daim Brodda (e. Readly Express) bland de tolv stona i söndagens uppgörelse i Stochampionatet.

Blomterbuketten flyger när Thor Borg segerdefilerar efter First Investments skrällseger i Harper Hanovers lopp 1983. Foto Stefan Melander/Stalltz.se

Borg började som tränare 1983 och redan under det första året tog han en av sina största segrar då han tillsammans med First Investment (e. Lindy´s Pride) var först över mållinjen i styrkeprovet Harper Hanovers lopp på Solvalla.

Det vinnande ekipaget delade ut hela 112,65 i vinnarodds och det är fortfarande den största skrällen i loppets historia.
– Han var urusel i starten innan och jag ville ta bort honom från loppet. Men vi startade och ledde loppet hela vägen. Ägaren investerade i 1.000 kronor vinnare och plats och var givetvis helnöjd. Förstapriset var 30.000 kronor, skrattar Thor.

30.000 kronor i förstapris och 112 gånger pengarna på toton gladde First Investments ägare som stöttade sin häst på toton. Foto Stefan Melander/Stalltz.se

En annan storseger för norrmannen var när han vann det norska kallblodsderbyt 1988 med Fjeldar (e. Pål Lunar) där segertiden skrevs till 1.31,3/2.600 meter autostart.
–  Jag hade stor tilltro på honom innan start och han vann väldigt enkelt från ledningen.

Thor Borg jublar efter jänkaren Americaneses (e. American Winner) överlägsna seger i Fyraåringseliten 2000. Foto Stefan Melander/Stalltz.se

Som kusk tog Thor 3.365 segrar och tillhör förstås en av de allra främsta travprofilerna i Norge. På sitt cv kan han även skriva in segrar i Fyraåringseliten 2000 med Americanese (e. American Winner) samt i Elitkampen 2008 med Vinning Kos (e. Kos Knekten).

Varmblod eller kallblod spelar ingen roll för Thor Borg. På kallblodssidan har han vunnit norska Derbyt och här Elitkampen på Solvalla 2008 med Vinning Kos. Foto Stefan Melander/Stalltz.se Foto Stefan Melander/Stalltz.se

2017 tog Borg beslutet att sluta som catchdriver efter 3.365 segrar i karriären.
– Det var inte roligt längre att kuska runt den mörka delen av året, förklarar 72-åringen, som hade tänkt njuta av livet som pensionär.

Men vilan blev kortvarig.

Suget kom tillbaka och 2021 drog han igång som tränare igen.
– Vi började i liten skala. Nu har jag 23 hästar på träningslistan av bra kaliber och vi håller till och tränar på en gård tio minuters bilväg från Jarlsberg.

Vad gör du när du inte tränar dina hästar?
– På tisdagar och torsdagar spelar jag golf och det är roligt när det går bra, men går det dåligt är det påfrestande. Jag har 18 i handicap.

Hur är det med fotbollsintresset?
– Jag håller på Sandefjord i högsta ligan och brukar titta på dem ibland. Men de ligger sist trots att de vann mot ledande Bodö Glimt i senaste omgången. Det finns inga pengar och mycket talar för att de åker ut.

En av de mest framstående i stallet är Daim Brodda som kom igång sent som treåring men segrade i debuten den 19 november 2023.
– Vi hade problem med hennes hårda humör och fick helt enkelt vänta ut henne, förklarar Thor, vars sto tog fyra raka segrar innan hon gick på pumpen i Åmål den 19 maj där hon slutade trea.

Daim Brodda när hon skulle säljas på auktion som ettåring 2021. Klubban slogs på 900.000 kronor på Åby Yearling Sale. Foto Yearling Sale

I näst senaste starten provade hon att kvala in till Stosprintern, men det slutade med galopp 700 kvar.
– Hon blev först störd i starten och 700 meter kvar blev hon påkörd av en konkurrent. Troligen var det en finalplats som rök där. Men det kanske var lika bra, för de som gick till final hade svårt att hävda sig i kvalet till Stochampionatet.

Faktum är att det bara var Naomi Bros (e. Face Time Bourbon) som lyckades med den bedriften.

Fakta

Härstamningen

Daim Brodda är andra avkomman till Dancing In Thehall (e. Cantab Hall), 1.09,9ak/1.304.154 kr, som blev mor till en stjärna direkt i första avkomman; Dancer Brodde (e. Bold Eagle), 1.11,1ak/3.896.983 kr, har vunnit Breeders Crown och Kungapokalen i Johan Untersteiners regi.

Dancing In Thehall ropades in av Åke Svanstedt som ettåring i Lexington för 37.000 dollar och ägdes av ett svenskt gäng. Hon tränades i USA som två- och treåring av Svanstedt där hon vann fyra lopp, bland annat försök i Kentucky Futurity (oplacerad i finalen på rekordet 1.09,9).
Året före vann hon också på The Red Mile i Lexington, en avdelning i International Stallion Stake på sitt tvååringsrekord 1.11,5. Dancing In Thehall kom till Sverige inför fyraåringssäsongen, gjorde en start då hos Svante Båth och det blev sedan bara en som femåring, hos Peter Untersteiner, innan Dancing In Thehall togs till avel och köptes av Brodda Stuteri, som betäckte henne med Bold Eagle.

Resultatet blev Dancer Brodde...

Till final kom också Daim Brodda, som serverades ett lopp i rygg på ledande Queen of Power (e. Readly Express). På upploppet kom luckan och hon speedade till en enkel seger på 1.13,6/2.640 meter autostart.
– Loppet blev precis som vi hoppades och hon avgjorde lätt med krafter kvar, myser Borg.

Kretsen kring Daim Brodda fick välja spår som tvåa – och valde innerspåret eftersom det var ledigt.
– Hon är startsnabb och vi kan välja upplägg om vi vill köra i ledningen eller ta en ryggresa. Det är helt och hållet upp till kusken.

Blott åtta starter innanför västen har Daim Brodda när hon startar i Stochampionatet. Att hon vet var mållinjen ligger råder dock inga tvivel om. I uttagningsloppet tog hon sjätte segern. Foto Malin Albinsson/ALN

Och det är ingen duvunge som sitter bakom Thor Borgs duktiga sto – nämligen Eirik Höitomt som är Norges segerrikaste kusk genom tiderna.
– Han är lugn och säker och i mina ögon en komplett kusk, så det är inte konstigt att han blivit landschampion många gånger, säger Borg.

Det sista jobbet körde Borg i onsdags förmiddag och det rörde sig om sex intervaller som mäter 600 meter.
– Hon kändes kanonfin och vi kör med samma utrusning som vi gjort på slutet. Hon kommer i toppskick till Axevalla och hon är en av dem som har chans att vinna, garanterar den glade gutten som står inför sitt största lopp som tränare där det väntar 2,4 miljoner kronor på vinnaren.

Tungan ätt i mun hade Thor Borg under tiden som aktiv kusk. Över 3.300 segrar blev det i sulkyn. Foto Stefan Melander/Stalltz.se

Kommer du att vara nervös när du får stå vid sidan om och titta på loppet?
– Nej. Däremot hade jag varit det om det handlat om tandläkaren. Då har jag lätt för att bli nervös…

Vad händer om ni skulle vinna finalen?
– Om vi skulle vinna? Ja, något firande ska vi nog hitta på i så fall. Ägaren (Kjell Skatvedt, redsn. anm.) är rik, skrattar Thor Borg.

Blir Stochampionatet en Norgehistoria?

Fokustema
Fokus: Fredagsintervjun
Läs senare

Inför V75: Henriksen en pigg pensionär

Den norske travtränaren Per Henriksen är 78 år. Men några ålderskrämpor märks sannerligen inte.
På lördag är han med på V75 i Årjäng med två vindsnabba men osäkra hästar.
Av
Magnus Blom
Upplåst för dig som är prenumerant
78-årige Per Henriksen kämpar vidare inom travsporten. Foto Malin Albinsson/MVA Foto
78-årige Per Henriksen kämpar vidare inom travsporten. Foto Malin Albinsson/MVA Foto
Denna artikel tillhör Sulkysport Premium - vårt låsta material.

För dig som är prenumerant

Vi har bytt prenumerationsystem.
Innan du kan logga in så behöver du skapa ett digitalt konto:
Aldrig skapat ett digitalt konto?

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Du är inloggad men något är fel med din prenumeration

Gå till ditt konto för att ta reda på vad.

Mitt konto

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Bli digital prenumerant

Prenumerera digitalt

Läs om Sulkysports olika alternativ, från 89 kronor/månad till 899 kronor per år.

Hur är då formen för dagen hos den bereste norrmannen?

– Jag känner mig pigg och fräsch förutom ett diskbråck som spökar. Men jag ska inte gnälla och jag ska hålla på och träna så länge hälsan är med mig, säger Per, men tillägger:

– Just nu sitter jag inne och det känns skönt. Ute vräker nämligen regnet ned.

Henriksen lämnade hemlandet Norge i december 1979 och drog iväg till Nordamerika. Först hade han sin tränarrörelse i USA, där han nådde enorma framgångar.

Nuclear Kosmos vann Hambletonian Stakes 1986 tillsammans med Ulf Thoresen.

Kronan på verket var förstås triumfen i Hambletonian 1986 med Nuclear Kosmos (e. Speedy Somolli) där sulkyartisten Ulf Thoresen satt i sulkyn.

– En kuskseger av Uf som från ledningen lurade skjortan av Berndt Lindstedt som satt inpackad i tredje inner. Jag har sett många kuskar genom årens lopp i olika länder, men ingen kommer upp i närheten av Ulfs kapacitet. Han fick hästarna att springa fortare än någon annan med små medel. Tyvärr gick han bort alldeles för tidigt.

En annan storloppsseger kom med Oolong som vann Hambletonian Oaks 1999. Den gången var det med John Campbell som kusk.

Efter 25 år i USA flyttade han vidare till Kanada där han stannade i 15 år.

Med närmare 2.500 tränarsegrar i bagaget tog dock Henriksen beslutet – i samråd med sin hustru Ann Karin Larsen – att lämna travlivet i Nordamerika 2019 och flytta hem. Men det blev inte till Norge, utan det norska paret hamnade istället i Sverige på Hogane gård norr om Uddevalla.

– Valet var helt enkelt givet. I Norge skulle de ha miljoner i tullavgift och moms för att vi skulle ta in husbilen och hästbussen, förklarar Per.

Per har nu varit verksam på anläggningen i fem år och trivs utmärkt.

– Här finns allt som man kan önska sig i träningsväg i form av en rundbana, rakbana och en sandbana.

Och den pigge pensionären är inte rädd för att åka långt för att tävla. I onsdags var han på plats med en kvartett hästar på milebanan i Tingsryd, vilket innebär en liten nätt busstripp på 35 mil – enkel resa. Facit blev två andraplatser och två som blev oplacerade.

– Ett hyggligt facit även om jag hade hoppats på någon seger. När jag kom i säng? Klockan var 04.00 på morgonen. Jag sov i fyra timmar och var i stallet fyra timmar senare…

Per Henriksen. Foto: Stalltz.se

Som gammal tränare i Nordamerika gillar 78-åringen milebanan i Tingsryd och hyllar att det ska köras V75 där nästa år.

– En helt underbar anläggning. Banunderlaget är perfekt och upploppet är långt och utslagsgivande där alla får chansen. Att de får arrangera V75 nästa år känns rättvist och jag kommer dit även om det är en bit att åka.

Några nackdelar?

– Det finns bara en och det är banan ligger där den ligger. Det är lite avsides i de mörka skogarna i Småland. Jag hade hellre sett den ligga i närheten av Åby eller i Mellansverige. Men, vi får vara glada att vi har en milebana och jag anser fler skulle ta chansen att komma dit och tävla.

Make It Schermer och Carl Johan Jepson. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport

Verksamheten innehåller i dagsläget 20 hästar och hittills har det blivit 1,9 miljoner kronor inkört till stallet. På lördag blir det ett besök till Årjäng med två av stallets hästar för att förbättra siffrorna.

Först ut är 12 Make it Schermer (e. Propulsion) i V75-1, som dock drog nitlotten med bricka 12 över korta häcken.

– Vi tog en chans och provade i ledningen senast, men han blev för pigg och slocknade. Nu får han attackera bakifrån och det gjorde han näst senast på Åmål, men fick stryk på målfoto. Formen sitter där och han duger i klassen.

Några ändringar som är aktuella?

– Nej, det blir samma som senast.

Henriksens andra bidrag är 7 Cash Forever (e. Ready Cash) som kommer ut i V75-5 från spår sju bakom bilen.

– Tyvärr har han olaten att ta till lite galopper i loppen när man minst anar det. Även han fick ett tråkigt läge, men det är större chans att han går felfritt härifrån. Gör han det så räcker farten han har i kroppen mer än väl.

Blir det några utrustningsändringar?

– Nej, vi kör med samma som senast.

Vem har du mest känsla för?

– Trots läget måste jag säga Make It Schermer, avrundar Per Henriksen, som får hålla på med det han älskar allra mest.

Att träna och tävla med travhästar.

***

Vill du spela V75 tillsammans med Sulkysport finns följande alternativ:

Sulkysport Lilla V75 – 15 andelar á 75 kr/styck

Sulkysport V75 UNIK exklusiv – 15 andelar á 150 kr/styck

Fokustema
Fokus: Fredagsintervjun
Läs senare

V75: Harry Haythrow-duon tillbaka

Mellan 9 juli 2011 och 1 augusti 2015 gjorde lördagsprofilen Harry Haythrow ofattbara 69 raka starter på V75.
Nu är barndomskompisarna Johnny Johansson och Benno Karlsson från Ljungby tillbaka i travets elitserie tillsammans med Global Deep Impact i V75-2.
Av
Magnus Blom
Upplåst för dig som är prenumerant
Benno Karlsson och Johnny Johansson tillsammans med ögonstenen Harry Haythrow, som gjorde 69 starter i rad på V75! Nu har kompisarna en ny V75-häst. Foto Lars B Persson
Benno Karlsson och Johnny Johansson tillsammans med ögonstenen Harry Haythrow, som gjorde 69 starter i rad på V75! Nu har kompisarna en ny V75-häst. Foto Lars B Persson
Denna artikel tillhör Sulkysport Premium - vårt låsta material.

För dig som är prenumerant

Vi har bytt prenumerationsystem.
Innan du kan logga in så behöver du skapa ett digitalt konto:
Aldrig skapat ett digitalt konto?

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Du är inloggad men något är fel med din prenumeration

Gå till ditt konto för att ta reda på vad.

Mitt konto

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Bli digital prenumerant

Prenumerera digitalt

Läs om Sulkysports olika alternativ, från 89 kronor/månad till 899 kronor per år.

På lördagseftermiddagen startar Global Deep Impact (e. Broadway Hall) i klass II-försöket på Halmstadtravet.
– Det känns förstås kul men vi har inga segerplaner på lördag. Kan han fixa en bra slant från sitt tråkiga utgångsläge får vi vara nöjda, säger Johnny och Benno.

Men vi backar bandet 15 år.

Då gjorde Harry Haythrow (e. Rite On Line) första starten den 13 juli 2009 på hemmabanan Halmstad.

– Peter var tveksam om han skulle starta för Harry hade inte imponerat i jobben och trodde han kunde en 1.19-tid, minns Johnny.

Det gick betydligt bättre än så. Harry slutade tvåa på 1.16,7/2140 meter voltstart och tjänade 10 000 kronor.

Vem som vann debutloppet? En viss Sebastian K. med Lutfi Kolgjini.

Första segern kom i sjunde starten tillsammans med duktige lärlingen Joakim Sandkvist i Halmstad den 5 december 2009.

Harry Haythrow vid karriärens första V75-seger, i Rättvik 2011 tillsammans med Peter Untersteiner. Den skulle följas av många fler. Foto Adam Ström/Stalltz.se

Och den första V75-segern bärgades den 6 augusti 2011 på Rättvik med Peter Untersteiner i vagnen, som för övrigt bestraffades med 500 kronor i böter ”för oljud under loppet”.

– Det stämmer. Han ledde från start till mål och Peter ville väl väcka honom lite över upploppet, säger Johnny.

Harry utvecklades mer och mer och stod på toppen av sin karriär under 2013. Då var det också nära att det blev en start i Elitloppet. Men i H.K.H. Prins Daniels lopp på Gävle fick han nöja sig med en andraplats efter en rykande avslutning med Johan Untersteiner som kusk på rekordet 1.09,7/1.609 meter autostart. 

– Vi lånade en brun jänkarvagn av Daniel Redén och på upploppet låg Johan som en slips i vagnen när han kryssade sig fram men han kom aningen för sent. Nahar och Robert Bergh höll undan med en hals och veckan senare vann ekipaget elitloppet på Solvalla.

Totalt blev det nio segrar i travets elitserie men tyvärr ingen finalvinst, men bland triumferna sticker försöksvinsten till Olympiatravet den 15 mars 2014 och hemmasegern i gulddivisionen den 9 juli 2016 ut lite extra.

– På Åby var det årsdebut och han vände ut och in på motståndet via en 700-metersrökare där han slog Raja Mirchi och Sanity. I Halmstad satt han i rygg på ledande Spring Erom när luckan kom på upploppet och han speedade förbi. Det var strålande väder och mycket folk på plats, så det var en känslosam seger när vi segerdefilerade.

Harry Haythrow med Johan Untersteiner. Foto: Jeannie Karlsson/Sulkysport

Är det något ni saknade under Harrys långa karriär?

– En start i Elitloppet hade varit roligt. Vi tycker han var värd en plats 2013 men han blev aldrig inbjuden av dåvarande sportchefen Tore Fyrand. Året efter kändes han också helt underbar men tyvärr fick han problem med halsen i samband med en start i Copenhagen cup och tvingades sedan till operation.

Den sista starten i karriären skedde på Jägersro den 1 december 2018 med Jorma Kontio som partner.

– Vi är oerhört tacksamma för den tiden som var runt Harry. Nu är han 18 år och går hemma på gården i Höslänga och har det bra utan att tränas.

Totalt gjorde Harry Haythrow 145 starter (15-23-23) och tjänade 4.935.021 kronor. Som snabbast travade han 1.09,7ak.

På lördag dyker dock barndomsvännerna Johnny och Benno upp på den stora travscenen igen då det är dags för Global Deep Impact att göra V75-debut i lägsta klassen. Femåringen har tagit två segrar på 19 starter och tjänat 161.000 kronor.

– Han tränade bra som tvååring, men fick sedan hela treåringssäsongen spolierad då han opererade båda framknäna, åkte på en käkfraktur och drabbades av borelia, suckar Benno, som gick i pension i våras.

– Jag gick ned i tid för ett år sedan och varit i Halmstad och kört jobb varje måndag tillsammans med stall Untersteiners personal. Det är skönt och avkopplande att ha något att göra på fritiden.

Benno fortsätter:

– Han blev tvåa i debuten bakom Celerity Broline i Vaggeryd för prick ett år sedan. Han gnetade på bra efter det och tjänade lite pengar i de flesta starterna.

Global Deep Impact vid seger tillsammans med Peter Untersteiner. Foto Lars B Persson

I år har hästen utvecklats ytterligare några snäpp.

– Han började tränas i intervaller i sanden för ett år sedan. Det, i samband med starterna, har gjort honom starkare i kroppen. Han är ingen stjärna på något sätt, men går alltid in i mål med rätt resa.

I april och maj blixtrade Global Deep Impact till och tog raka två segrar.

– Överraskande. Första segern tog han efter en smygresa och lucka i sista sväng. Den andra vann han från ledningen.

I de två senaste starterna har han varit ute i tuffa gäng från svåra lägen och slutat åtta och sjua.

– Placeringsmässigt inget vidare, men hade det löst sig bättre kunde han varit några hack längre fram.

Nu är det V75 på hemmaplan på lördag.

– Han skötte sig som vanligt i måndagsjobbet och kommer med bra form då vi siktat mot det här loppet. Det blir barfota runt om och norskt huvudlag igen, men vanlig vagn då det är voltstart. Sedan får rutinerade Thomas Uhrberg köra igen då stall Untersteiner redan var upptagna.

Segerglädje efter en av Global Deep Impacts vinster. Foto Lars B Persson

Några segerförhoppningar?

– Nej, inte från det här utgångsläget går det inte att vara alltför optimistisk utan vi får sikta på en bra slant. Jag vet att Johan (Untersteiner) har en bra häst i Eminent Kronos. Sedan stöter vi också på Celerity Broline som tränas av Magnus R Johansson – som också är från Ljungby – och den har vi 0–2 på i inbördes möten. Den är också riktigt bra.

Hur det än går på lördag är Johnny Johansson och Benno Karlsson tillbaka i rampljuset igen.

– Vi lär aldrig få en ny Harry Haythrow igen, men det här är också kul, summerar den rikskända duon från Ljungby.