Villkor

Integritetspolicy och villkor.

Information om Sulkysport AB integritetspolicy och prenumerationsvillkor.
Personuppgiftsansvarig: Sulkysport AB
Org.nr: 559077-6323
Adress: Hjalmar Söderbergs Väg 6, 112 14 Stockholm
E-post: info@sulkysport.se

Kundtjänst-Prenumeration
Flowy Information AB, Box 610, 832 23 Frösön
Telefon: 08-799 62 56
E-post: sulkysport@flowyinfo.se

Sulkysport är mån av din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftlagstiftning. I följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

Sulkysport AB samlar in namn, adress, telefonnummer och e-postadress från dig i samband med att du tecknar dig för en prenumeration, eller som mottagare av nyhetsbrev.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska administrera kundförhållandet, för analys- och statistikändamål för att förbättra våra produkter och tjänster och för att rikta erbjudande och marknadsföring till dig. När du besöker vår webbplats sparas automatiskt data om dig i cookies och loggfiler. Vi gör detta för att kunna ge våra webbplatsbesökare en snabbare och bättre användarupplevelse, samt för att kunna mäta trafik med olika verktyg som Google Analytics. Denna information är anonymiserad för oss.

Behandlingen av dina personuppgifter för administration av kundförhållandet och för analys- och statistikändamål grundas på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfyll avtalet med dig och tillhandahålla Sulkysport eller annan vara. Behandlingen av dina personuppgifter för att rikta erbjudande och marknadsföring till dig grundas på att du ha samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss via mail till info@sulkysport.se

Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast ett fåtal personer hos Sulkysport och våra personuppgiftsbiträden som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Vi överlåter eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Undantag kan gälla partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal samt till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut. Vi bevarar inte personuppgifter längre än vad det nämnda ändamålet kräver.

När det gäller information avsedd för redovisningskrav sparas informationen så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Så länge ett samtycke att ta emot nyhetsbrev inte återkallats, och såvida vi inte har skyldighet att spara personuppgifter, t.ex. i samband med rättsliga förpliktelser.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, och du kan begära att vi radera dina personuppgifter t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att uppfylla våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Om Sulkysport ändrar sin dataskyddspolicy, kommer vi att upplysa om detta via digitala utskick samt på vår webbplats www.sulkysport.se.

Prenumerationsvillkor

Prenumerationserbjudanden avseende tryckta specialtidningar gäller inom Sverige och ingår om prenumerationen är aktiv vid utgivningstillfället. För prenumeranter utanför Sverige distribueras specialtidningar digitalt.

Prenumerationen är tidsbegränsad och vid slutet av perioden skickas ett erbjudande om fortsatt prenumeration. Prenumerationen gäller för max två enheter samtidigt.