Fokustema
Travtränarnas Riksförbund
Läs senare

Tränarna vill in i ST:s styrelse

Styrelsen i Travtränarnas Riksförbund ifrågasätter Svensk Travsports valberednings förslag till styrelsesammansättning inför fullmäktigemötet den 27 april.
Av
Claes Freidenvall
Travtränarnas Riksförbund, TR, vill ha en plats i ST:s styrelse. Nu är Jan Halberg förslagen. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport
Travtränarnas Riksförbund, TR, vill ha en plats i ST:s styrelse. Nu är Jan Halberg förslagen. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport

Läs hela pressmeddelandet från Travtränarnas Riksförbund nedan:

”För våra medlemmars del, cirka 360 professionella travtränare med drygt 8.000 av de cirka 15.500 hästarna som finns i träning i Sverige, kunde vi konstatera att valberedningen föreslår att tränarna inte ska ha representation i ST:s styrelse.

Det opponerar vi oss kraftfullt emot.

Bland utövarna av svensk travsport bedriver professionella travtränare verksamheten långsiktigt inriktat genom uppbyggnad och drift av gårdar för träning av travhästar. Dessutom med ansvar för anställd personal. På senare år har de ekonomiska omständigheterna i sporten dessutom gjort att proffstränarna i ökad utsträckning blivit ägare och uppfödare till en större andel av det svenska travhästbeståndet.

Det betyder att proffstränarna är en bärande komponent i Svensk Travsports uttalade målsättning, att Sverige ska ha en travsport med hästar och utövare i världsklass. Att tränarna ska vara representerade i ST:s styrelse borde enligt vårt förmenande därför vara en självklarhet.

Ett beslut om stadgeändring som fattades på ett extra fullmäktigemöte den 4 februari i år kommer även in i bilden. Där behandlades en ändring av paragraf 18, till att valberedningens förslag ska presenteras senast 30 dagar före fullmäktigedatumet – en kortning från två månader till en månad. Fullmäktigemötet bestämde också att ändringen skulle träda i kraft omedelbart. Stadgeändringar kräver definitionsmässigt två separata fullmäktigebeslut, och det här var första gången stadgeändringen var uppe.

Travtränarnas Riksförbund ställer sig positivt till de nya stadgeändringarna. Men vi känner samtidigt, för travsportens förtroendekapital och trovärdighets skull, att det är principiellt viktigt att formalia respekteras så att genomförandet, av i det här fallet en stadgeändring, inte kan ifrågasättas.

Motförslag till valberedningen ska vara inlämnade senast 15 dagar före fullmäktigemötet. Sen presentation av valberedningens förslag innebär att det blir kort om tid att arbeta fram motförslag. Detta försvagar möjligheten till sund föreningsdemokrati, där genomarbetade valberedningsförslag kan ställas mot genomarbetade motförslag i en demokratisk röstprocess.”

***

Fotnot: i styrelsen Travtränarnas Riksförbund ingår: Jan Halberg (ordförande), Staffan Osterling (generalsekreterare), Peter Eriksson, André Eklundh, Conrad Lugauer, Per C Johansson, Markus Pihlström och Thomas Uhrberg.

Förslag till ny styrelse i ST

ST bröt mot egna stadgar