Fokustema
Hästtransporter
Läs senare

Hårdare regler för transporter/djurplågeri?

EU-parlamentets kommitté för skydd av djur vill förbättra förhållanden vid transporter av alla djurslag inkluderat hästar och föreslår transportförbud när temperaturen ligger utanför intervallet 5-30 plusgrader till EU-kommissionen.
Och i Sverige kan det bli hårdare straff för djurplågeri
Av
Claes Freidenvall
Upplåst för dig som är prenumerant
Det kan bli tuffare krav gällande hästtransporter från 2023. Foto: Karsten Wurth
Det kan bli tuffare krav gällande hästtransporter från 2023. Foto: Karsten Wurth
Denna artikel tillhör Sulkysport Premium - vårt låsta material.

För dig som är prenumerant

Vi har bytt prenumerationsystem.
Innan du kan logga in så behöver du skapa ett digitalt konto:
Aldrig skapat ett digitalt konto?

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Du är inloggad men något är fel med din prenumeration

Gå till ditt konto för att ta reda på vad.

Mitt konto

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Bli digital prenumerant

Prenumerera digitalt

Läs om Sulkysports olika alternativ, från 79 kronor/månad till 799 kronor per år.

På norska regeringens hemsida berättas att EU-parlamentet vill skärpa reglerna vid djurtransporter och föreslår i en slutrapport att EU-kommissionen ska utarbeta ett strängare regelverk, vilket norska Trav-og Galopp-Nytt rapporterat om tidigare i veckan.

EU-parlamentet föreslår att välfärden i samband med transporter av djur ska förbättras. Bland annat ska det finnas en videoinspelning vid lastning och lossning och att det ska råda transportförbud om det är kallare än fem plusgrader eller varmare än 30 grader.

EU-parlamentet efterlyser också krav på temperatur-, luftfuktighets- och ammoniakregistreringsenheter i transportutrymmen och vill att kommissionen ska fastställa restider för alla djurarter, också med hänsyn till djurens ålder.

Regelverket föreslås bli klart 2023.

Hårdare straff för djurplågeri

Miljö- och jordbruksutskottet i Sveriges riksdag föreslår att straffen för de allvarligaste formerna av djurplågeri ska skärpas och att påföljden kan bli fängelse i högst fyra år.

Beslut i frågan är planerat till onsdagen den 2 februari i riksdagen. I ett pressmeddelande skriver Sveriges riksdag, att miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om skärpta straff och att vissa mindre allvarliga överträdelser av djurskyddslagstiftningen ska leda till sanktionsavgifter istället för böter.

Med dagens lagstiftning kan påföljden för de grövsta formerna av djurplågeri bli böter eller fängelse i högst två år. För att stärka djurskyddet i Sverige föreslår regeringen bland annat att det ska införas ett grovt djurplågeribrott i brottsbalken. Straffskalan för det brottet ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Enligt förslaget innebär ett grovt djurplågeribrott att en gärning är gjord med avsikt eller av grov oaktsamhet. Den ska ha inneburit allvarligt lidande för djuret, eller ha omfattat ett större antal djur, eller annars ha varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Vill införa sanktionsavgift

Regeringen vill också effektivisera processen med de mindre allvarliga överträdelserna av djurskyddsbestämmelserna. Därför föreslås att överträdelser av vissa administrativa bestämmelser ska kunna leda till en sanktionsavgift istället för böter. Skillnaden är att sanktionsavgiften kan hanteras av länsstyrelserna medan böter utdöms av en domstol.

Sanktionsavgifterna ska enligt förslaget vara minst 1.000 kronor och högst 100.000 kronor.

Miljö- och jordbruksutskottet håller med regeringen om de skäl till lagändringar som framförs i förslaget och föreslår att riksdagen ska säga ja till det. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Debatt och beslut sker i Sveriges riksdag den 5 februari och den kan följas via riksdagens webb-tv direkt eller i efterhand.