Fokustema
Högsta förvaltningsdomstolen
Läs senare

Hästägare vann mot Skatteverket

Det utgör omsättning av en tjänst när en hästägare får ersättning för ett godkänt premielopp. Detta efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 10 januari i år. 
Av
Claes Freidenvall
Upplåst för dig som är prenumerant
En viktig dom för hästägarna kom i början på veckan från Högsta författningsdomstolen som Skatteverket förlorade. Foto Mia Törnberg
En viktig dom för hästägarna kom i början på veckan från Högsta författningsdomstolen som Skatteverket förlorade. Foto Mia Törnberg

– Domen är jätteviktig eftersom Skatteverket hade fel på en av hästägarens naturliga intäkter. Tyvärr är hästbranschen utsatt för en attack från Skatteverket och den vilar enligt vår uppfattning på felaktiga grunder, säger Urban Rydin.

Urban Rydin.

Urban Rydin, skattechef på Fyrklövern, har företrätt Lasses Hästsport vid förhandlingarna i Högsta förvaltningsdomstolen:

– Jag kan inte beskriva det på annat sätt än att Skatteverket vill plocka bort många hästföretagare från momssystemet. Skatteverket anser inte att de bedriver ekonomisk verksamhet. Vad är då ekonomisk verksamhet?

Urban Rydin utvecklar sitt resonemang:

– Syftet är att få intäkter och vad är det för intäkter som en hästägare kan få som tävlar med sina hästar. Jo, det är tre sorters intäkter och jag börjar bakifrån:

– (1) Efter avslutad karriär säljs hästen oftast och då är det moms. (2) När hästen tävlar erhåller hästägaren prispengar som består av två delar; den ena när du tävlar och får en garanterad prispeng som idag är på 1.500 kronor/start. Men den rörliga delen – alltså prispengar utifrån placering – är det inte moms på och det leder till att många hästägare som bara tävlar med sina hästar har en negativ momsdeklaration; ingående moms överstiger den utgående och då ska man få moms tillbaka, säger Rydin, och fortsätter:

– Det har tydligen retat upp Skatteverket att hästägarna får tillbaka pengar, men egentligen är det bara en naturlig följd av momssystemet.

Ändrat uppfattning

För ett antal år sedan införde Svensk Travsport premielopp för att uppmuntra tidig träning av hästar för att de så småningom ska tävla, då får man den tredje intäkten (3) som tidsmässigt är den första (!).

– Tidigare har Skatteverket sagt när det gäller premieloppsintäkter (20.000 kronor/häst, reds. anm.) att det ska vara moms på det, men så kom ett nytt ställningstagande och då skulle det helt plötsligt inte vara moms på intäkterna från premielopp.

Det är det fallet som Urban Rydin drivit för Lasses Hästsports räkning och som nu vunnits i Högsta förvaltningsdomstolen.

Lars Olofsson står bakom bolaget Lasses Hästsport. Foto: ATG

– I ett annat ställningstagande som Skatteverket använder sig av, sägs tydligt att tävlar du bara med hästar så är det inte momspliktigt, alltså ingen ekonomisk verksamhet. Då var vi ställt frågan: om jag har många hästar måste det väl vara moms. Men där säger Skatteverket nej. Därför är det intressant att Skatteverket fick ett nej gällande just premieloppen, och sedan är det horribelt att den omständigheten att du har många tävlingshästar inte ska ha någon betydelse.

I Lasses Hästsports fall rör det sig om ganska många hästar, vilka gör några hundra starter per år.

– I själva verket måste det ha en jättestor betydelse om jag har en häst eller 50 hästar kan man tycka. Sedan är frågan var gränsen dras, men att 40 – 50 hästar skulle vara någon form av privat verksamhet, det är så dumt så det finns inte.

”Fortsätt lämna in momsdeklarationer”

Målet har drivits för Svensk Travsports räkning.

– Från Svensk Travsports sida försöker man mota Skatteverket genom att driva olika processer. Det är en svårt skatterättslig fråga och jag företräder ett antal hästägare i olika företagsformer. Jag driver, överklagar och säger till mina klienter att de ska fortsätta lämna in momsdeklarationer till dess frågan är fullständigt färdig. Det är mycket viktigt att man inte ger sig på förhand.

Urban Rydin ser också ett annat problem:

– Det är komplicerat att driva skattemål och man har kanske inte har råd att anlita någon som kan göra det på ett kompetent sätt, vilket är ganska viktigt.

”Varför ska den inte påverka?”

Nu har Svensk Travsport vunnit den här processen, men det är ”bara” en delseger.

– Nu har vi vunnit när målet med premieintäkterna. Sedan har vi frågan om tävlingsverksamhet kan utgöra ekonomisk verksamhet grunda momsskyldighet eller inte. Idag är det inte moms på de rörliga prisplaceringarna, men däremot på den fasta prispengen (1.500 kronor, reds. anm.). Givetvis borde man vid bedömningen pröva båda delarna av prispengarna. Både den rörliga och fasta pengen är ju kopplad till samma prestation när hästen tävlar. Varför ska den inte då påverka?

Det anser Svensk Travsport och Urban Rydin driver också den processen för travets räkning:

– Vi har skickat in en förhandsbeskedansökan om det verkligen rätt att Skatteverket kan så generellt säga att all tävlingsverksamhet är uteslutet från momssystemet och det tror inte jag alls.

”Helt vansinnigt synsätt”

Urban Rydin hänvisar till en EU-dom gällande en villaägare vid namn Thomas Fuchs:

– Varför tar jag upp det? Jo, han fick bidrag för att sätta solceller på sitt tak på villan. Då fungerar systemet så att den används för att värma upp villan, men elen som inte Fuchs gör av med säljs på nätet. Där har EU-domstolen sagt att det är momspliktig verksamt även om elförsäljningen är liten. Och vad jag säger med det, är att det inte krävs så speciellt mycket enligt EU-rätten för att vara momspliktig. Tyvärr har inte svenska Skatteverket förstått detta utan vill slänga bort massa hästägare för att de inte vill betala ut den överskjutande ingående momsen på utgifterna.

”Övertygad om att vi får rätt”

– Det är ingen slump att det finns en frivillig momspliktsgräns i momssystemet, detta för att man inte vill ha in en massa mindre villaägare. När det gäller hästar som tävlar har Skatteverket ett helt annat synsätt och det är helt vansinnigt. Vi hoppas även få detta prövat, annars måste vi driva tusentals fall. Jag är rädd för att många hästägare kommer ge sig felaktigt och det stör mig som LRF:s gamle skattechef. Det är rent ut sagt för jävligt och jag kommer jobba vidare med det här för att rätta till det. Jag är övertygad om att vi får rätt, men det kommer säkert ta några år. Vi kommer driva vår tes till motsatsen är bevisad.

Här kan du läsa hela domen från Högsta författningsdomstolen.