Fokustema
Propulsion-affären
Läs senare

Ingen påföljd för Redén

Daniel Redéns döms till ansvar enligt paragraf 72 i Tävlingsreglementet, men befrias från påföljd i Propulsion-affären.
Så lyder domen från STAD!
Av
Claes Freidenvall
Daniel Redén kvalade in Cabaret Artist till finalen i Prinsesse Märtha Louises Pokallopp. Foto Mia Törnberg/Sulkysport
Daniel Redén kvalade in Cabaret Artist till finalen i Prinsesse Märtha Louises Pokallopp. Foto Mia Törnberg/Sulkysport

Idag kom domen från STAD och nämden skriver i sitt avgörande:


Nämnden beslutar att Propulsion ska vara förbjuden att för all framtid delta i tävling och att detta beslut gäller även om äganderätten övergår till annan.

Nu lär det inte vara akuellt för tävling för Propulsion eftersom hästen har övergått i avel och numera verkar som avelshingst i USA.

”Strikta ansvaret är absolut”

STAD anser att det inte är visat att Daniel Redén förfarit oaktsamt och skriver i domen:

”Det så kallade strikta ansvaret är konstruerat på ett sådant sätt att det i första hand är tränaren som ytterst är ansvarig. Tränaren har ett strikt ansvar för att regelsystemet efterlevs och att även underställa till tränaren kan reglerna och efterlever dem. Enligt nämndens uppfattning är det strikta ansvaret absolut. Daniel Redén kan därmed inte undgå ansvar för gärningarna…”

I avgörandet har Björn Samuelsson (ordförande), Monique Wadstedt, Lennart Olsson och Johan Kvart deltagit. Beslutet var enhälligt.