Fokustema
Travunionen U.E.T.
Exklusivt för dig som prenumerant
Läs senare

Marjaana Alaviuhkola blir ny U.E.T.-ordförande?

Marjaana Alaviuhkola kandiderar till att ersätta schweizaren Jean-Pierre Kratzer som ordförande i europeiska travunionen U.E.T, vid generalförsamlingen i Paris om två veckor.
– Kratzer har suttit ordförande i två perioder. Det handlar om naturlig succession, säger Marjaana Alaviuhkola.
Av
Lars G Dahlgren
Marjaana Alaviuhkola föreslås av de nordiska länderna att ta över ordförandeklubban i travunionen U,E.T. Foto: ALN.
Marjaana Alaviuhkola föreslås av de nordiska länderna att ta över ordförandeklubban i travunionen U,E.T. Foto: ALN.

Travunionen U.E.T. bildades 1973 och mestadels har antingen någon från Frankrike eller Sverige varit ordförande. För åtta år sedan valdes dock en representant för ett ”litet” travförbund, Schweiz, till ordförande, Jean-Pierre Kratzer, och man kan säga att han suttit på ett starkt franskt mandat.

Nu är dock Svensk Travsports sedan i våras nya ordförande, Marjaana Alaviuhkola, föreslagen att ersätta Kratzer. De nordiska länderna i U.E.T. har gått samman i en gemensam kandidatur för Alaviuhkola. Hon vet ännu inte om hon kommer att ställas mot någon motkandidat. Ordföranden väljs på fyra år.

– Det visar sig den närmaste tiden i så fall om det finns någon mer kandidat föreslagen, generalförsamlingen är ju om två veckor, säger Marjaana Alaviuhkola och fortsätter:

– Bäst är förstås om en ordförande väljs i enighet. Det blir lättare för denne då, när ordföranden känner att denne har bred förankring och stöd bakom bakom sig.

Travunionen U.E.T. beskrivs ibland som en tandlös tiger, och det stämmer så tillvida att organisationen – där nyligen avlidne Åke isberg var en av nyckelpersonerna vid bildandet 1973 – inte har någon beslutsmakt över sina medlemmar.

– U.E.T. kan bara rekommendera medlemsländerna saker och ting, till exempel harmoniseringar av reglementen, men varje medlemsland beslutar specifikt om det ska följa U.E.T:s rekommendationer.

Hon tycker samtidigt att organisationen har en viktig funktion i den europeiska travsporten.

– Ja, det är en viktig plattform, ettt viktigt forum, att lyfta gemensamma saker i. Travsporten i alla länder går till exempel bakåt, det är problem med minskande antal aktiva och hästägare och publik och svårigheter med ekonomin samtidigt som enormt mycket händer på spelmarknaden, vilken ju är av mycket stor betydelse för sportens finansiering. Det är viktigt att diskutera sådant tillsammans och dra lärdomar av varandra.

– En annan viktig sak är det rent tävlingstekniska och den jätteviktiga hästvälfärdsfrågan. Ta Fabrice Souloys långa avstängning för positiva dopingprov som han dömdes till av de norska och svenska förbunden som exempel. Den avstängningen gäller nu även i Frankrike, Souloy har inte fått tillbaka sin licens. Det är helt klart så att det stora arbete som norrmännen, inte minst genom generalsekreteraren Svein Morten Buer, har lagt ner inom U.E.T, på att poängtera hur viktigt det är att ett straff som är dömt i ett land också ska gälla i de andra medlemsländerna, har påverkat.

U.E.T. har också hand om vissa storlopp: Trotting Masters, vars final förra året kördes i Östersund, insatsloppet Grand Prix de l’ U.E.T. samt de europeiska championloppen för treåringar, femåringar och ston samt kusk-EM och lärlings-EM.

Anledningen till att Marjaana Alaviuhkola nu av de fyra nordiska medlemsländerna i U.E.T., Sverige, Norge, Danmark och Finland, föreslås ersätta Jean-Pierre Kratzer som ordförande har dock inget med missnöje med något eller någon att göra,

– Nej, det är en fråga om naturlig succession. I U.E.T. har det oftast också varit så att ordförandeskapet skiftat mellan ”kontinenten” och ”norden”, just med tanken att det ska vara balans och rotation, säger Marjaana Alaviuhkola.

 

Fokustema
Antidopingreglementet
Läs senare

Travtränarna begär möte med ST

Travtränarnas Riksförbund har begärt ett extramöte med Svensk Travsports ordförande Marjaana Alaviuhkola och tillförordnade verkställande direktör Ulf Hörnberg med anledning av turerna runt det nyantagna antidopingreglementet.
Av
Lars G Dahlgren

– Det jäser i våra led och vi vill träffa ST:s högsta ledning för att klargöra våra synpunkter, säger TR:s generalsekreterare Staffan Osterling.

Mötet kommer att äga rum redan på torsdag, eftersom banornas och ST:s ledningar, inklusive BAS-organisationerna, då är samlade för ett möte i Svensk Travsports förtroenderåd.

– Det känns inte bra, som det har blivit nu. Det är hög tid att göra något bra av antidopingreglementet, säger Staffan Osterling.

Att Svensk Travsport vid årsskiftet drog tillbaka det i november beslutade antidopingreglementet, och ersatte det med en version som fick Svensk Travsports säkerhetsansvarige Johan Nilsson att säga upp sig för att han ansåg att han med detta reglemente inte kunde jobba tillräckligt effektivt ute på fältet, har mött missnöje, bland annat i Travtränaramas Riksförbund.

Att alla medlemmar i Svensk Travsport står bakom och försvarar vårt antidopningsreglemente är mycket viktigt och det bekymrar mig att missförstånd, ryktesspridning och beskyllningar fläckat lanseringen av det nya reglementet” skrev Svensk Travsports tillförodnade verkställande direktör Ulf Hörnberg i det senaste veckobrev som publicerats på travsport.se.

 

 

Nilsson: ”Reglementet måste stödja oss”

 

 

 

 

Fokustema
Solvallas onsdagar
Läs senare

”Det är fel väg”

Svensk Travsports tillförordnade verkställande direktör Ulf Hörnberg gillar inte Legolas.bets initiativ att stötta hästägare med marknadsbidrag på Solvallas onsdagstävlingar.
Av
Lars G Dahlgren
Ulf Hörnberg. Foto Leif Norberg/ALN
Ulf Hörnberg. Foto Leif Norberg/ALN

– Det är fel väg att gå, säger han.

Innan Legolas.bet lanserade sin satsning på Solvallas onsdagar skulle spelbolaget ha skrivit ”BAS-avtal” med Svensk Travsport, anser Ulf Hörnberg.

– Vår inställning är att de spelbolag som vill arrangera spel på svenska travlopp ska bidra till hela sportens försörjning, och våra anläggningar. Innan Legolas.bet satte igång den här pr-aktiviteten skulle de därför tecknat avtal med ST om ett sådant avtal, säger Ulf Hörnberg.

Han säger också att ST och Legolas ännu inte kommit särskilt långt i sina samtal om ett sådant avtal. Det enda bolag ST hittills har ”hägnat in” gällande sådant avtal är det egenägda ATG.

– Vi har möten inbokade med Legolas.bet som tyvärr blivit inställda. Därför har vi inte kommit så långt i samtalen ännu, säger Ulf Hörnberg.

 

”Positivt att hästägarna får mer pengar”

Fokustema
Solvallas onsdagar
Läs senare

”Positivt att hästägarna får mer pengar”

Travhästägarnas ordförande Mikael Melefors välkomnar Legolas.bets extrapengar i tre av Solvallas lopp på onsdagarna resten av mars.
Av
Lars G Dahlgren

– Det är enbart positivt att hästägarna får mer pengar, oavsett om det är Legolas eller Volvo som står för stöttningen, säger Mikael Melefors.

Tavhästägarna ingår i organisationen BAS. Dessa föreningar förväntas av Svensk Travsport ”tillhöra familjen” vad gäller nuvarande ordning att inte samarbeta med andra spelbolag än ATG innan avtal om att sporten ska ha del av spelintäkterna är träffat mellan ST och spelbolag som vill arrangera spel på svenska lopp.

Melefors ser dock inte något problem i det Legolas.bet nu inför på Solvallas onsdagar, extrapengar i tre av Legolas.bets Pick76-lopp, vilket Sulkysport berättade om igår.

– Nej, jag ser inget problem där. Som sagt, alla pengar till hästägarna är välkomna. Det som däremot är ett frågetecken är att de här pengarna varken påverkar hästens startprissumma eller startpoäng. Nu har de tillskjutna pengarna klokt lagts i fallande skala, men om någon annan kommer på att de vill göra något liknande och till exempel lägger på en stor summa för att vara sjua i ett lopp för att det passar just deras spelform, då blir det farligt för sportens trovärdighet, säger Mikael Melefors.

Legolas.bet ger pengar direkt till hästägare