Fokustema
ATG:s årsrapport
Läs senare

Rekordkostnader och rekordresultat

ATG redovisar ökade nettospelsintäkter med 273 miljoner kronor för 2019. Men de rekordhöga spelintäkterna hade samtidigt ett rekordhögt pris. ATG:s kostnader 2019 ökade nämligen med 1,2 miljarder kronor jämfört med 2018, varav ungefär hälften kans es som en teknikalitet i form av den nya direktöverföring till trav- och galoppsporten för bild-, ljud- och sportdatarättigheter.
Av
Lars G Dahlgren
Upplåst för dig som är prenumerant
Foto: Micke Gustafsson/ALN
Foto: Micke Gustafsson/ALN

Detta går att läsa i den ekonomiska rapport för 2019 som ATG publicerade på fredagmorgonen.

För att öka intäkterna med 273 miljoner kronor kan man säga att ATG drog på sig ökade kostnader med 600 miljoner kronor. Överföringen på 578 miljoner till ATG:s ägare trav- och galoppsporten för bild-, ljud- och sportdatarättigheter, hade gjorts ändå, fast på ett annat ställe i den ekonomiska redovsningen,om de gamla  ekonomiska rutinerna fortfarande gällt.

Fakta

ATG:s ekonomiska rapport

Nyckeltal

Nettospelsintäkter helår
2018: 4.162
2019: 4.435
Skillnad + 273

Omsättning hästspel Sverige
2018: 13.334
2019: 12.550
Skillnad: -784

Antal anställda (medeltal):
2018: 353
2019: 433
Skillnad + 80

Alla belopp anges i miljoner kronor

Expandera

– ATG redovisar i denna rapport den högsta nettospelsintäkten i bolagets 45-åriga historia. Det är jag stolt över. Men trots rekordsiffrorna var inte allt frid och fröjd. Vår plan att öka lönsamheten under 2019 påverkades negativt av den minskade marknaden, skriver verkställande direktören Hasse Lord Skarplöth i den ekonomiska rapporten.

Nettointäkten på hästspelens svenska del, ATG:s kärnaffär, minskade med 327 miljoner kronor sedan den svenska omsättningen gått ner med åtta procent. ATG spurtade då vettigt under fjärde kvartalet, omsättningsminskningen var då endast två procent. Men då ska det också vägas in att ATG i slutet av 2018 hade stora tekniska problem som hämmade omsättningssiffrorna under den viktiga sista veckan i december då det körs V75-omgångar varje dag utom julafton.

Minskningen av hästspelen vägs upp av att ATG etablerat sig väl gällande de nya affärsområdena sportspel och casino som gett hela 579 miljoner kronor i totonetto dess första verksamhetsår. 579 nya miljoner där jämfört med de drygt 300 tappade miljonerna på hästspelen gjorde alltså att ATG kunde gå i mål med 273 miljoner kronor i bättre nettospelsintäkter än 2018.

Eftersom skatten på nettospelsintäkterna efter spelomregeringen årsskiftet 2018-19 är 18 procent, jämfört med 35 procent före omregleringen, borde detta innebära att ATG:s resultat förbättras kraftigt. I år har ATG betalat 895 miljoner kronor i den nya spelskatten (de 18 procenten), vilket kan jämföras med 1.466 miljoner i lotteriskatt 2018, 571 miljoner kronor lägre. Man kan säga att den skillnaden istället nu direktöverfördes till trav- och galoppsporten som ersättning för bild-, ljud- och sportdatarättigheter. Men medan ATG hade nästan 3,5 miljarder i rörelseresultat 2018 varav 2,1 miljarder överfördes till hästsporten, sitter man nu på grund av kostnadsökningarna (endast) med 1,5 miljarder på samma rad i koncernens resultaträkning.

Till saken hör att ATG undr 2019 lånat ut 1,6 miljarder kronor till trav- och galoppförbunden, för finansiering av banornas verksamhet, något som ska regleras i form av en resultatdisposition när bokslutet tas. Där är det tillgängliga resultatet för 2019 (1,5 miljarder) alltså lägre än vad man lånat ut.

ATG har för övrigt, jämfört med 2018, tagit bort balansräkningen och kassaflödesrapporten ur den ekonomiska rapporten som nu publiceras i slutet av februari.

ATG:s överskott täcker inte sportens kostnader

Nej ATG, det gick inte så bra som ni påstår

Fokustema
Markaffär
Läs senare

Bostäder byggs på Gävletravets parkering

Det är på gång att byggas bostäder på en del av Gävletravets parkering, berättar idag Gefle Dagblad och Arbetarbladet.
– Det här är resultatet av en markaffär vi gjorde 2017-18, säger Gävletravets chef Kent Modin.
Av
Lars G Dahlgren
Upplåst för dig som är prenumerant

Det är Skanska som ska bygga bostäder på en tomt på cirka 12.000 kvadratmeter som varit en del av Gävletravets parkering vid huvudentrén. Marken ägdes av travsällskapet, och såldes för två-tre år sedan för cirka 20 miljoner kronor för att projekteras för bostadsbyggande.

– Nettot på försäljningen, kommunen skulle till exempel ha fem miljoner kronor för bland annat detaljplanarbetet, och så blev det ju skatt också, har redan återinvesterats i anläggningen. Huvudsakligen handlar det om omläggning av banan för fem miljoner kronor och renovering av restaurangen, säger Kent Modin.

Det som ska byggas i en första etapp är 68 bostadsrättslägenheter och projektet har arbetsnamnet ”BoKlok travbanan”. Inflyttning är planerad till sommaren-hösten 2021.

Fokustema
ATG:s årsredovisning
Läs senare

ST:s skuld till ATG: 734 miljoner!

Svensk Travsport blir lämnad med en skuld till ATG på 734 miljoner kronor efter verksamhetsåret 2019. Av de 1,5 miljarder som lånades ut av ATG till ST för banornas verksamhet förra året betalas nämligen inte mer än 934 miljoner tillbaka som koncernbidrag.
Av
Lars G Dahlgren
Upplåst för dig som är prenumerant
Foto Mia Törnberg/Sulkysport
Foto Mia Törnberg/Sulkysport

Det kan förvisso bli 200 miljoner kronor till som faller ut till sporten och i så fall minskar skulden till 534 miljoner. Men de pengarna får ST i så fall vänta på till nästa år. 200 miljoner är nämligen lagt som en reserv ifall Skatteverket inte godkänner de 934 miljonerna som koncernbidrag.

Fakta

Viktiga delar i ATG:s bokslut 2019

ATG:s totala intäkter:
2019: 5.306*
2018: 5.210
Ökning: 96

Spelskatt/lotteriskatt:
2019: 895
2018: 1.455
Minskning: 560

Lämnade lån till ägare under 2019:
1.602
Koncernbidrag till ST:
934
Aktieutdelning till SG:
104

ST:s och SG:s skulder till ATG**:
Svensk Travsport:
2019: 734
2018: 188
Ökning: 546
Svensk Galopp:
2019: 160
2018: 0
Ökning: 160
Sammanlagt skuld: 894

*) Alla belopp i miljoner kronor
**) Detta är kvarstående skuld efter beslutad koncernbidrag/aktieutdelning

Expandera

– Om Skatteverket godkänner att resultatdispositionen görs som koncernbidrag löses reserven upp till eget kapital som kan användas till kommande utdelningar. Det innebär att koncernbidraget i den perioden kan ökas och lånen till ägarna minskas i motsvarande mån. Beslut om koncernbidrag fattas i samband med att redovisningen för året stängs, då sker också kvittningen av lånen, Det vill säga den sista december det aktuella året, säger ATG:s ekonomichef Lotta Nilsson Viitala.

När ATG kom med bokslutskommunikén för 2019 för en månad sedan saknades balansräkningen. Anledningen var att styrelsen inte hade beslutat om resultatdispositionen för året ännu. Det fanns nämligen en stor och livsviktig knäckfråga: om det disponibla årsresultatet 1,5 miljarder skulle fördelas till trav- och galoppsporten som koncernbidrag eller som aktieutdelning.

Det hade i efterhand visat sig att den affär som gjordes i slutet av 2018 gällande aktiefördelningen mellan trav- och galoppsporten, vilken skulle bana väg för att ATG:s överskott kunde fördelas som skattefritt koncernbidrag, inte bedömdes som hållbar av den skatteexpertis ATG konsulterade. ATG:s anlitade skatteexpertis underkände helt enkelt den lösning ST:s och SG:s anlitade skatteexperter förordat.

Plötsligt hotade en skattesmäll på över 300 miljoner kronor överföringen av ATG:s resultat på 1,5 miljarder kronor till sporten, om denna skulle betraktas som aktieutdelning och inte koncernbidrag.

Det problemet tror man sig ha löst genom att göra om Svensk Galopps aktieinnehav i ATG från stamaktier till preferensaktier. I praktiken innebär detta att det av ATG:s resultat som ska gå till Svensk Travsport kan överföras som koncernbidrag medan det som går till galoppen blir en garanterad årlig aktieutdelning på 160 miljoner kronor.

I praktiken är galoppsporten därmed nu garanterad 160 miljoner kronor per år innan travsporten får sin första krona i koncernbidrag från ATG, oavsett vad ATG:s resultat varje år blir. Konsekvensen av aktiedribblandet mellan ST och SG blev i klartext att SG:s ekonomiska levnadsutrymme i form av utdelning från ATG nu är garanterat och fixerat medan ST:s utrymme helt och hållet beror på ATG:s utveckling och resultat.

Man är dock inte säkra på att Skatteverket kommer att godkänna denna lösning heller. Därför har en reservation gjorts i bokslutet på 200 miljoner kronor, i den händelse det nu utdelade koncernbidraget på 934 miljoner kronor till ST även det av Skatteverket ”döms” att det ska belastas med 20,4 procent i bolagsskatt, som aktieutdelning.

 

ST:s ordförande borde svara på frågorna

”Lån på affärsmässiga villkor”

 

Fokustema
Jobbyte
Läs senare

Broberg till Svensk Travsport

Örebrotravets chef Claes Broberg börjar på det som varit Mattias Stenbys tjänst som sportsamordnare på Svensk Travsport.
Av
Lars G Dahlgren
Upplåst för dig som är prenumerant

Broberg började på Skelleftetravets sekretariat och har de senaste elva åren arbetat på Örebrotravet, nu med titeln verkställande direktör och sportchef.

Tjänsten som sportsamordnare innefattar i första hand propositionsskrivning och startanmälningar, plus licensfrågor. Broberg tillträder på Svensk Travsport i juni och nu måste förstås som nästa steg Örebrotravet hitta en ny chef.

Nu snackas det om: