Fokustema
Travbanor uppvaktar riksdagsmän:
Läs senare

Ändra registreringskravet av banspel

När Svensk Travsports ledning och ATG är sorgligt passiva gällande att travbanorna lider under det obligatoriska registreringskravet av allt banspel väljer landets minsta banor att agera själva. Oviken och Hoting begär via ett brev till de jämtländska riksdagsledamöterna att de ska verka för en lagändring.
Av
Lars G Dahlgren
Upplåst för dig som är prenumerant
Hotingtravet får klara sig utan publik för andra året i rad. Foto Jeannie Karlsson/Sulkysport
Hotingtravet får klara sig utan publik för andra året i rad. Foto Jeannie Karlsson/Sulkysport

”Man kan säga att Sverige genom den nya spellagen infört en modern version av den gamla motboken vad gäller spel på hästar. Det kan med fog ifrågasättas om en sådan ”spelmotbok” verkligen är motiverad”, skriver Oviken och Hoting i det brev som i dagarna skickas till de jämtländska riksdagsmännen Per Åsling (c), Saila Quicklund (m), Anna Caren Sätherberg (s), Kalle Olsson (s) och Cassandra Sundin (sd).

Av dessa har två insyn och kunskap om travsport: Per Åsling är medlem i Jämtlands Travsällskap (Östersund) och Saila Quicklund har varit gift med travbanechefen Jan Quicklund, plus att hon är engagerad i den informella tvärpolitiska ”travgrupp” i riksdagen som har V75-bolag tillsammans.

– Förhoppningen är att någon eller flera av riksdagsmännen ska skriva en motion utifrån vårt brev innan motionstiden går ut den 10 oktober, säger Hotingtravets ordförande Sven-Olof Lindman.

Förhoppningen är att någon eller flera av riksdagsmännen ska skriva en motion

– Travsport och spel är en upplevelse. Man ska kunna se en häst i defilering och provstart och sedan gå och spela, det är helhetsupplevelsen. Vi har många engångsbesökare och äldre på våra banor. Det är inget roligt att gå runt på publikplats och höra hur snacket går sedan det här infördes, verkan av det här är tvärtemot vad ST vill uppnå med rekrytering och att locka folk till banorna, säger Sven-Olof Lindman.

Innan han nu agerat gentemot riksdagsledamöterna i Jämtland tillsammans med Ovikens ordförande Rolf Johnsson har han också sökt stöd ute i landet.

– Jag skrev till alla banors ordföranden och fick bara svar av en, Östersund. Från alla de andra har det varit tyst. Det är märkligt, för när man pratar mellan fyra ögon om registreringskravet av allt spel tycker alla det är heltokigt. Jag fick också ett svar av ST:s chef Ulf Hörnberg som gjorde mig besviken, han skrev svaret som att jag vore en helt utomstående och inte en som jobbat med det här i 40-50 år.

Sven-Olof Lindman fortsätter:

– Jag tycker att vi har fog för att agera. Jag vet också att Lycksele är på gång med ett likadant brev, till Västerbottens riksdagsledamöter. Sedan återstår att se om någon av poltikerna nappar och tycker det här är värt att ta upp.

trav, travsport, sulkysport, hoting
En Hotingklassiker: En häst simmar runt stallbackens badbrygga efter sitt lopp. Foto: Jeannie Karlsson/Sulkysport

De jämtländska sommarbanorna Hoting och Oviken, med tre tävlingsdagar vardera, vill ändra den lag som Spelinspektionen grundat sin förordning på om att allt banspel, även 20 kronor plats i banspel på Lindesberg, ska vara registrerat och spelaren legitimera sig.

”Att registrering skulle behövas för ålderskontroll är inget hållbart argument för spel som görs under tävlingar. Där har totopersonalen i decennier upprätthållit en sådan kontroll utan problem. Motiveringen i propositionen att registrering behövs av varje enskilt spel för att förhindra brott och övervaka riskabla spelvanor framstår som mycket överdrivet, i vart fall vad gäller spel under tävlingar. Även i Sverige borde det finnas utrymme för att göra undantag från registreringsskyldigheten för spel vid besök på travtävlingar som arrangeras av lokala travsällskap”, skriver Oviken och Hoting i brevet till de jämtländska riksdagsledamöterna.

Man poängterar också att för de mindre travbanorna, med ett fåtal tävlingsdagar vardera per år, är publikintäkterna det viktigaste man har:

”Under sommarens tävlingar på travbanorna i Oviken och Hoting med god publiktillströmning (3 tävlingsdagar på varje bana) blev det tidvis långa köer i spelkassorna. Många spelare hann därför inte göra sina insatser före loppets start vilket naturligtvis medförde stort missnöje. Liknande problem har rapporterats i fackpressen från andra ”sommarbanor”, exempelvis från Lindesbergs tävlingar under nationaldagen. Orsaken till köbildningen är utan tvivel den tidsutdräkt som uppkommer när alla spelare måste identifieras och alla insatser registreras i terminalerna. Hårdast drabbas de minsta travbanorna med ett fåtal tävlingsdagar. De drivs av ideella föreningar (travklubbar/travsällskap) med ideellt arbetande styrelsemedlemmar och utan fast anställd personal. Deras ekonomiska möjligheter att anordna travtävlingar är helt beroende av publikintäkter.”

 

 
Här är Hotings och Ovikens brev till de jämtländska riksdagsledamöterna i sin helhet:

 

2019-09-13

Till

Riksdagsledamöterna i Jämtlands län: Per Åsling, Saila Quicklund, Anna-Caren Sätherberg, Kalle Olsson, Cassandra Sundin

Begäran om ändring av Spellagen (2018:1138) beträffande skyldigheten att registrera spel under pågående travtävlingar

Problembeskrivning

Den nya spellagens krav på registrering av allt spel på hästar under pågående tävlingar oavsett insatsens storlek har fått en mycket negativ inverkan på travsportens gräsrotsnivå. De minsta travbanorna med ett fåtal tävlingsdagar per år är ekonomiskt helt beroende av god publiktillströmning av många spelovana besökare. Erfarenheten från sommarens tävlingar i Oviken och Hoting är att legitimationskravet med åtföljande krångel och köbildning väcker stort missnöje och avhåller många från att besöka tävlingarna. På sikt blir det förödande för den travsport som grundas på genuint hästintresse och bedrivs ideellt.

Nuläget

Genom den nya spellagen som trädde ikraft 1 januari 2019 har införts en skyldighet att registrera alla personer bosatta i Sverige som deltar i spel på hästar (12 kap 1 § spellagen). Detta gäller oavsett på vilket sätt spelet görs (online via dator eller mobil, i spelbutik eller på en trav- eller galoppbana under pågående tävlingar). Registreringskravet medför också att spelarens identitet måste fastställas vid varje speltillfälle i spelbutik och på tävlingsbana genom uppvisande av legitimation. Denna omfattande registrering av alla spelare kritiserades av bl a datainspektionen vid remissbehandlingen men regeringen gjorde ingen ändring i den slutliga lagtexten. I propositionen (prop 2017/18:220 s. 140) hänvisade man till behovet av att kunna upprätthålla åldersgränsen för spel och att motverka brottslig verksamhet. Dessutom ger registreringen möjlighet att fånga upp personer som kan antas ha spelproblem.

Det finns ett obetydligt undantag i 6 kap 8 § spellagen beträffande ideella föreningars s k poolspel med pappersbongar. I övrigt gäller ett krav på registrering av alla spel på hästar som görs online hos spelbolag eller deras spelombud. Detta gäller även spel i totokassor på trav- eller galoppbana under pågående tävlingar. Det finns ingen nedre beloppsgräns utan registreringskravet gäller oavsett insatsens storlek. Även vid småspel på exempelvis 5 kr vinnare eller plats under tävlingar måste således spelaren först registrera sig och sedan uppvisa legitimation vid varje besök i spelluckan. Det nya registreringskravet har tvingat spelbolaget ATG att tillverka ett stort antal nya spelterminaler som tekniskt kan avläsa legitimationshandlingar.

Under sommarens tävlingar på travbanorna i Oviken och Hoting med god publiktillströmning (3 tävlingsdagar på varje bana) blev det tidvis långa köer i spelkassorna. Många spelare hann därför inte göra sina insatser före loppets start vilket naturligtvis medförde stort missnöje. Liknande problem har rapporterats i fackpressen från andra ”sommarbanor”, exempelvis från Lindesbergs tävlingar under nationaldagen. Orsaken till köbildningen är utan tvivel den tidsutdräkt som uppkommer när alla spelare måste identifieras och alla insatser registreras i terminalerna. Hårdast drabbas de minsta travbanorna med ett fåtal tävlingsdagar. De drivs av ideella föreningar (travklubbar/travsällskap) med ideellt arbetande styrelsemedlemmar och utan fast anställd personal. Deras ekonomiska möjligheter att anordna travtävlingar är helt beroende av publikintäkter. Men även för något större banor med ett fåtal stora publikdagar blir det kännbart med minskad publik på grund av spelkrångel.

Norge införde ett registreringskrav för spel på hästar 2017-01-01 men till skillnad mot Sverige har man inte släppt marknaden fri utan behållit spelmonopolet för Stiftelsen Norsk Rikstoto. I det nu gällande konsesjonsbeslutet från landbruks- og matdepartementet daterat 2016-10-14 sägs att allt spel hos Norsk Rikstoto ska registreras, dock med undantag av spel på trav- eller galoppbana till pågående tävlingar (konsesjonsbeslutet finns tillgängligt på norska lotteritillsynets webbsida). Enligt detta beslut har således Norge gjort undantag från registreringskravet för allt banspel. Det kan påpekas att Norge följer samma EU-direktiv på spelområdet som Sverige. Såvitt känt har inte heller Finland, Danmark och Frankrike infört något registreringskrav för spel på hästar från tävlingar på trav- och galoppbanor.

Förslag till ändring av spellagen avseende registreringsskyldigheten för spel under pågående tävlingar

Man kan säga att Sverige genom den nya spellagen infört en modern version av den gamla motboken vad gäller spel på hästar. Det kan med fog ifrågasättas om en sådan ”spelmotbok” verkligen är motiverad. Att registrering skulle behövas för ålderskontroll är inget hållbart argument för spel som görs under tävlingar. Där har totopersonalen i decennier upprätthållit en sådan kontroll utan problem. Motiveringen i propositionen att registrering behövs av varje enskilt spel för att förhindra brott och övervaka riskabla spelvanor framstår som mycket överdrivet, i vart fall vad gäller spel under tävlingar. Även i Sverige borde det finnas utrymme för att göra undantag från registreringsskyldigheten för spel vid besök på travtävlingar som arrangeras av lokala travsällskap. Det kan tilläggas att spelomsättningen för banspel på alla landets travbanor utgör endast 1-2 % av ATG:s totala omsättning på hästspel.

Som nämnts ovan finns det i spellagen (6 kap 8 §) en möjlighet att avstå från kontroll och registrering vid poolspel på hästar i ideella föreningars regi. I propositionen (prop 2017/18:220) sägs inte uttryckligen vad som menas med sådant poolspel men man torde syfta på spel med pappersbongar under s. k. bygdetrav. I linje med detta borde Svensk Travsport (ST) och de lokala travsällskapen (ideella föreningar) kunna medges en uppmjukning av spellagen så att spel hos travsällskapen under pågående tävlingar undantas från registreringskravet. Vi föreslår därför följande lagändring.

Förslag: Inom ramen för spelbolagets licens (i detta fall ATG) medges undantag från registreringskravet för allt spel som görs hos spelombud som är ideella föreningar (i praktiken banspel hos travsällskapen). Därmed behöver den spelande publiken inte legitimera sig vid spel under pågående tävlingar. Om så anses nödvändigt kan Spelinspektionen ges behörighet att begränsa undantaget till vissa tävlingsdagar. Exempelvis så att de minsta travbanorna (Oviken, Hoting, Lycksele, Arvika, Karlshamn, Tingsryd m fl) får undantag för alla tävlingsdagar medan de större banorna medges undantag för tävlingsdagar som är stora publikdagar.

Om lagstiftaren så finner nödvändigt skulle undantaget från registrering av banspel kunna kombineras med en beloppsgräns på samma sätt som finns i flera bestämmelser i penningtvättlagen (SFS 2017:630).

Vårt förslag till lagändring av spellagen torde vara juridiskt relativt okomplicerat (endast ett fåtal paragrafer berörs).

Sammanfattning

Undertecknade ideella föreningar och anordnare av travtävlingar i Jämtlands län anhåller att länets riksdagsledamöter genom motioner till Riksdagen och på annat lämpligt sätt verkar för en ändring av spellagen beträffande kravet på registrering och identifiering av varje enskilt spel på hästar. I lagen bör införas ett undantag från detta krav beträffande spel under pågående tävlingar som görs hos spelombud som är ideella föreningar.

Rolf Johnsson , Ovikens Travklubb
Sven-Olov Lindman, Västra Ångermanlands Travsällskap

Fokustema
Björn Andersson
Läs senare

Ny direktör på Örebrotravet

Robin Thörn blev kortvarig som verkställande direktör/sportchef på Örebrotravet.
Nu slutar han av personliga skäl och Örebrotravet har redan gjort klart med en ny chef. Björn Andersson återvänder till travsporten.
Av
Claes Freidenvall
Upplåst för dig som är prenumerant
Örebrotravet. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport
Örebrotravet. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport
Björn Andersson. Foto: Örebrotravet

– Det är tråkigt att Robin slutar, men livet kommer emellan ibland och då måste jobbet få stå tillbaka. Björn Andersson är ett känt och aktat namn i branschen och har en mycket kort väg in i vår organisation, därför är vi mycket nöjda med att ha kommit överens med Björn, säger styrelsens ordförande Fredrik Askhem i ett pressmeddelade.

Börjar 1 november

Den 1 november börjar Björn Andersson på Örebrotravet och han kommer närmast från Karlslunds damfotboll.

– Vi har kommit överens om att Robin stannar kvar så länge det behövs för att sätta in Björn i arbetet; de kommer således att gå omlott en period. Vi är mycket nöjda med det jobbet som Robin har gjort under den tid han varit hos oss och vi önskar honom all lycka till framöver. Samtidigt är vi väldigt glada över att Björn tackade ja när han fick frågan. Från styrelsen är vi övertygade om att detta blev en bra lösning”, säger ordförande Fredrik Askhem.

Fokustema
V75 Bollnäs
Läs senare

Från V75-seger till Kriterievinst?

Igår kvalade lillebror in till Kriteriet.
Idag rekordsänkte fyraårige Double O.Seven med med 2,3 sekunder.
Den urblåsningen hade konkurrenterna inte några svar mot i Bollnäs V75-omgång.
Av
Mathias Hedlund
Upplåst för dig som är prenumerant
Björn Goop. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport
Björn Goop. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport

Att Bollnästravet har snabbt och bland aktiva mycket populärt underlag visades bland annat när Daniel Redén-tränade Delicious (e. Cantab Hall) och Örjan Kihlström satte världsrekord för äldre ston på tusenmetersbana för sex år sedan. Delicious dundrade runt på 1.08,6a/1.640 meter på Bollnästravet.

Lika snabbt travade inte Björn Goops fyraåring Double O.Seven (e. Chapter Seven), men det bjöds en uppvisning i den högre skolan i rikstotons lägsta klass.

Det gick undan hela vägen i klass II-försöket över sprinterdistans med startbil, där Daniel Wäjersten drog i för klassen stentufft tempo med Clandestine (e. Readly Express). 1.09,4 första 500 meterna dämpades till 1.10,9 första kilometern. Den höga farten torde ändå borga för en långsammare avslutning.

Det ville inte Double O.Seven skriva under på. Istället kastade Björn Goop loss från tredje utvändigt och svepte genom slutsvängen fram utvändigt ledaren. Väl där kopplades greppet 300 meter från mål och sedan defilerade Double O.Seven ifrån till övertygande seger.

Klockan visade nya rekordet 1.10,7a/1.640 meter – en häftig sänkning av hästens tidigare rekord på 1.13,0. Detta i Double O.Sevens blott nionde start.

– Jag tycker att hästen gjort bra lopp, men att polletten inte riktigt ramlat ned. Han har vunnit flera lopp utan att förstå vad det går ut på, men idag fattade han det, sade Björn Goop.

Goop vann även Diamantstoförsöket med Alexis Quick (e. Up And Quick) – från bakspår på tillägg. Med de förutsättningarna handlade det om helt annat upplägg och fortfarande 200 meter från mål satt Alexis Quick hermetiskt instängd i fjärde invändigt. Goop använde hela sin körkonst när han läckert letade sig ut ett par spår mitt på upploppet och fick fritt 80 meter från mål. Den korta sträckan räckte för att fånga in duktiga Liquify’em (e. Crazed) i sista stegen.

Lillebror klar för Kriteriet

Double O.Sevens mamma L.Dees Roccy (e. Credit Winner) hade ingen framgång på tävlingsbanan, där hon travade 1.16,6ak som snabbast, och i USA lämnade hon tre avkommor innan hon bjöds ut på auktion i Harrisburg i november 2016. Där ropade agenten Robert Lindström in fölstoet för Lena Martells räkning för 10.000 dollar, dräktig med Chapter Seven, och i priset ingick levande-föl-avgiften. Avkomman som föddes i Sverige ett halvår senare var Double O.Seven.

L.Dees Roccy treårige avkomma Indy Rock (e. Readly Express) ropades in på Elitauktionen ett år senare och igår kvalade In Rock in till Svenskt Travkriterium – trots galopp som tvåa bakom Dowhatyoudowell! Johan Untersteiner tränar talangen som inlett mycket lovande med fyra segrar och ett andrapris på sex starter. 262.000 kronor har det blivit i prispengar så här långt. Om två veckor slåss Indy Rock om fyra miljoner kronor i förstapris i Kriteriefinalen!

För nu tvååriga stoet Classic Roccy (e. Classic Photo) betalade Axevallatränaren Bo Hellkvist 35.000 kronor på Kriterieauktionen i höstas.

L.Dees Roccys mamma Uncommon Scents (e. Valley Victory), 1.10,6ak*/137.400 dollar, gjorde bara 13 starter, men vann elva (!) av dem. I avelsboxen har hon lämnat två toppston. Chocolate Xplosion (e. Chocolatier), 1.11,1ak/169.903 dollar, och Uncommon Night (e. Donato Hanover), 1.10,6ak/1.550.888 kr, som numera ägs av Hans Neléns Global Farm.

Umcommon Nights var bland annat tvåa i Hambo Oaks-försök innan tävlingskarriären fortsatte i Europa. Hennes andra avkomma är fyraåriga stoet Phantasy Tile (e. Muscle Hill), som Lennart Ågren betalade 340.000 kronor för på auktion och finns i träning hos Ola Samuelsson. Två segrar och 291.500 kronor har det blivit så här långt.

Norsk seger genom Nårje

I övrigt från V75-omgången på Bollnästravet noteras…

…att norrmannen Björn Steinseth hade siktat mer eller mindre i ett år mot dubbelcupens final, Jon Olssons Minne, med sitt segervana kallblod Nårje (e. Bork Odin). Den långa matchningsplanen lyckades till fullo när både häst och kusk levererade på bästa sätt genom att vinna från dödens.

…att Fredrik B Larsson-tränade Milliondollarrhymne (e. Ready Cash) och Ulf Ohlsson gjorde sin plikt i gulddivisionen. Efter att ha släppts till ledningen mitt i första sväng och fått sällskap på utsidan av Brother Bill (e. From Above) ut på slutrundan höll Milliondollarrhyme undan med halv längd på 1.09,9a/1.640 meter.

…att Erikssundskollegan och kusinen Peter G Norman också såg ut att ta en tränarseger inom V75 när Cash Cowboy (e. Ken Warkentin) och Erik Adielsson anförde i det längsta i bronsdivisionen. Försprånget var stort in på upploppet, men varken Oskar J Andersson eller hans femåring One Kind Of Art (e. One To Many) ville gå med på det. Via ett virvlande upplopp efter att ha följt som trea i tredjespår var vet från mål hann One Kind Of Art fram till seger.

…att det var små marginaler när Oskar Kylin Blom körde till ledningen in i första sväng med Morotai Degato (e. Maharajah) mot innerpårets The Bald Eagle (e. Bold Eagle och Mats E Djuse – det kostade böter och tre dagars avstängning för Kylin Blom, men efteråt var det breda leenden ändå. Oskar släppte ledningen till Van Gogh Z.S. (e. Love You) och när hästen fick chansen 200 meter från mål avgjorde han på fint sätt.

…att Per Lennartsson prickade starten perfekt från springspår med Robert Bergh-tränade Mellby Ironman (e. Ready Cash). Direkt till ledning och sedan var loppet över när Mellby Ironman tågade undan till mycket lätt seger.

Fokustema
Frankrike
Läs senare

Fly Speed med knapp marginal

Tionde etappen i Grand National du Trot (€85.000) hölls i Pornichet idag och längsta strået drog Fly Speed och Jean-Philippe Monclin.
Av
Claes Freidenvall
Upplåst för dig som är prenumerant
Denna artikel tillhör Sulkysport Premium - vårt låsta material.

För dig som är prenumerant

Vi har bytt prenumerationsystem.
Innan du kan logga in så behöver du skapa ett digitalt konto:
Aldrig skapat ett digitalt konto?

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Du är inloggad men något är fel med din prenumeration

Gå till ditt konto för att ta reda på vad.

Mitt konto

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Bli digital prenumerant

Prenumerera digitalt

Läs om Sulkysports olika alternativ, från 79 kronor/månad till 799 kronor per år.

Jean-Marie Monclin-tränade Fly Speed (e. Neutron du Cebe-Icaranda) räknade in sin tolfte seger i karriären och den sjätte för säsongen när han besegrade Eddy du Vivier (e. Rolling d’Heripre) och Fric du Chene (e. Nobody du Chene) på 1.12,5/2.725 meter.

Utvändige Fly Speed håller undan till vinst.

Tvåan Eddy du Vivier noterade 1.12,6 och från 25 meters tillägg kom Eric du Chene hem på 1.11,6.

Vann på stumma ben

Jean-Philippe Monclin övertog täten i sista sväng och Fly Speed såg ut att gå mot en klar vinst inne på upploppet, men fick stumma ben och invändigt spurtande Eddy du Viver utmanade till slut.

Segern var värd 38.250 euro och totalt har sexårige Fly Speed dragit in 269.440 euro. Han är undan Icaranda (e. Cygnus d’Odyssee), 1.16,2/€103.614, som också lämnat Derby Speed (e. Magnificent Rodney), 1.13,7/€114.115, och Big Speed (e. Mark Speed), 1.16,0/€79.340.

Fakta

Grand National du Trot-serien 2021:

 • 10 mars: Reims

  Be Cool d’Eb (e. Kuadro Wild) – Anthony Barrier – 1.13,1/2.550 meter

 • 31 mars: Marseille-Borély

  Decoloration (e. Prince d’Espace) – Tony le Beller – 1.12,4/3.025 meter
 • 14 april: Lyon La Soie
  Eden Basque (e. Singalo) – Pierre Vercruysse – 1.13,8/3.250 meter
 • 28 april: Maure-de-Bretagne
  Crack Money (e. Singalo) – Cedric Terry – 1.13,2/2.850 meter
 • 26 maj: Le Croisé-Laroche
  Fire Cracker (e. Quaro) – Eric Raffin – 1.12,5/2.850 meter
 • 9 juni: Laval
  Crack Money (e. Singalo) – Cedric Terry – 1.13,2/2.850 meter
 • 23 juni: Toulouse
  Fakir Merite (e. Uaukir) – Franck Marty – 1.14,0/2.950 meter
 • 16 juli: Les Sables-d’Olonne
  Euro du Chene (e. Neoh Jiel) – Matthieu Abrivard – 1.11,3a/2.650 meter
 • 11 augusti: Saint-Malo
  Bugsy Malone (e. Ready Cash) – David Thomain – 1.12,7/3.000 meter
 • 8 september: Pornichet
  Fly Speed (e. Neutron du Cebe) – Jean-Philippe Monclin – 1.12,5/2.725 meter

Återstående lopp:

 • 29 september: Argentan
 • 20 oktober: La Capelle
 • 10 november: Nantes
 • 24 november: Le Mans
 • Final: 5 december: Vincennes
Expandera