Fokustema
Travbanor uppvaktar riksdagsmän:
Läs senare

Ändra registreringskravet av banspel

När Svensk Travsports ledning och ATG är sorgligt passiva gällande att travbanorna lider under det obligatoriska registreringskravet av allt banspel väljer landets minsta banor att agera själva. Oviken och Hoting begär via ett brev till de jämtländska riksdagsledamöterna att de ska verka för en lagändring.
Av
Lars G Dahlgren
Upplåst för dig som är prenumerant
Hotingtravet. Foto Jeannie Karlsson/Sulkysport
Hotingtravet. Foto Jeannie Karlsson/Sulkysport

”Man kan säga att Sverige genom den nya spellagen infört en modern version av den gamla motboken vad gäller spel på hästar. Det kan med fog ifrågasättas om en sådan ”spelmotbok” verkligen är motiverad”, skriver Oviken och Hoting i det brev som i dagarna skickas till de jämtländska riksdagsmännen Per Åsling (c), Saila Quicklund (m), Anna Caren Sätherberg (s), Kalle Olsson (s) och Cassandra Sundin (sd).

Av dessa har två insyn och kunskap om travsport: Per Åsling är medlem i Jämtlands Travsällskap (Östersund) och Saila Quicklund har varit gift med travbanechefen Jan Quicklund, plus att hon är engagerad i den informella tvärpolitiska ”travgrupp” i riksdagen som har V75-bolag tillsammans.

– Förhoppningen är att någon eller flera av riksdagsmännen ska skriva en motion utifrån vårt brev innan motionstiden går ut den 10 oktober, säger Hotingtravets ordförande Sven-Olof Lindman.

Förhoppningen är att någon eller flera av riksdagsmännen ska skriva en motion

– Travsport och spel är en upplevelse. Man ska kunna se en häst i defilering och provstart och sedan gå och spela, det är helhetsupplevelsen. Vi har många engångsbesökare och äldre på våra banor. Det är inget roligt att gå runt på publikplats och höra hur snacket går sedan det här infördes, verkan av det här är tvärtemot vad ST vill uppnå med rekrytering och att locka folk till banorna, säger Sven-Olof Lindman.

Innan han nu agerat gentemot riksdagsledamöterna i Jämtland tillsammans med Ovikens ordförande Rolf Johnsson har han också sökt stöd ute i landet.

– Jag skrev till alla banors ordföranden och fick bara svar av en, Östersund. Från alla de andra har det varit tyst. Det är märkligt, för när man pratar mellan fyra ögon om registreringskravet av allt spel tycker alla det är heltokigt. Jag fick också ett svar av ST:s chef Ulf Hörnberg som gjorde mig besviken, han skrev svaret som att jag vore en helt utomstående och inte en som jobbat med det här i 40-50 år.

Sven-Olof Lindman fortsätter:

– Jag tycker att vi har fog för att agera. Jag vet också att Lycksele är på gång med ett likadant brev, till Västerbottens riksdagsledamöter. Sedan återstår att se om någon av poltikerna nappar och tycker det här är värt att ta upp.

trav, travsport, sulkysport, hoting
En Hotingklassiker: En häst simmar runt stallbackens badbrygga efter sitt lopp. Foto: Jeannie Karlsson/Sulkysport

De jämtländska sommarbanorna Hoting och Oviken, med tre tävlingsdagar vardera, vill ändra den lag som Spelinspektionen grundat sin förordning på om att allt banspel, även 20 kronor plats i banspel på Lindesberg, ska vara registrerat och spelaren legitimera sig.

”Att registrering skulle behövas för ålderskontroll är inget hållbart argument för spel som görs under tävlingar. Där har totopersonalen i decennier upprätthållit en sådan kontroll utan problem. Motiveringen i propositionen att registrering behövs av varje enskilt spel för att förhindra brott och övervaka riskabla spelvanor framstår som mycket överdrivet, i vart fall vad gäller spel under tävlingar. Även i Sverige borde det finnas utrymme för att göra undantag från registreringsskyldigheten för spel vid besök på travtävlingar som arrangeras av lokala travsällskap”, skriver Oviken och Hoting i brevet till de jämtländska riksdagsledamöterna.

Man poängterar också att för de mindre travbanorna, med ett fåtal tävlingsdagar vardera per år, är publikintäkterna det viktigaste man har:

”Under sommarens tävlingar på travbanorna i Oviken och Hoting med god publiktillströmning (3 tävlingsdagar på varje bana) blev det tidvis långa köer i spelkassorna. Många spelare hann därför inte göra sina insatser före loppets start vilket naturligtvis medförde stort missnöje. Liknande problem har rapporterats i fackpressen från andra ”sommarbanor”, exempelvis från Lindesbergs tävlingar under nationaldagen. Orsaken till köbildningen är utan tvivel den tidsutdräkt som uppkommer när alla spelare måste identifieras och alla insatser registreras i terminalerna. Hårdast drabbas de minsta travbanorna med ett fåtal tävlingsdagar. De drivs av ideella föreningar (travklubbar/travsällskap) med ideellt arbetande styrelsemedlemmar och utan fast anställd personal. Deras ekonomiska möjligheter att anordna travtävlingar är helt beroende av publikintäkter.”

 

 
Här är Hotings och Ovikens brev till de jämtländska riksdagsledamöterna i sin helhet:

 

2019-09-13

Till

Riksdagsledamöterna i Jämtlands län: Per Åsling, Saila Quicklund, Anna-Caren Sätherberg, Kalle Olsson, Cassandra Sundin

Begäran om ändring av Spellagen (2018:1138) beträffande skyldigheten att registrera spel under pågående travtävlingar

Problembeskrivning

Den nya spellagens krav på registrering av allt spel på hästar under pågående tävlingar oavsett insatsens storlek har fått en mycket negativ inverkan på travsportens gräsrotsnivå. De minsta travbanorna med ett fåtal tävlingsdagar per år är ekonomiskt helt beroende av god publiktillströmning av många spelovana besökare. Erfarenheten från sommarens tävlingar i Oviken och Hoting är att legitimationskravet med åtföljande krångel och köbildning väcker stort missnöje och avhåller många från att besöka tävlingarna. På sikt blir det förödande för den travsport som grundas på genuint hästintresse och bedrivs ideellt.

Nuläget

Genom den nya spellagen som trädde ikraft 1 januari 2019 har införts en skyldighet att registrera alla personer bosatta i Sverige som deltar i spel på hästar (12 kap 1 § spellagen). Detta gäller oavsett på vilket sätt spelet görs (online via dator eller mobil, i spelbutik eller på en trav- eller galoppbana under pågående tävlingar). Registreringskravet medför också att spelarens identitet måste fastställas vid varje speltillfälle i spelbutik och på tävlingsbana genom uppvisande av legitimation. Denna omfattande registrering av alla spelare kritiserades av bl a datainspektionen vid remissbehandlingen men regeringen gjorde ingen ändring i den slutliga lagtexten. I propositionen (prop 2017/18:220 s. 140) hänvisade man till behovet av att kunna upprätthålla åldersgränsen för spel och att motverka brottslig verksamhet. Dessutom ger registreringen möjlighet att fånga upp personer som kan antas ha spelproblem.

Det finns ett obetydligt undantag i 6 kap 8 § spellagen beträffande ideella föreningars s k poolspel med pappersbongar. I övrigt gäller ett krav på registrering av alla spel på hästar som görs online hos spelbolag eller deras spelombud. Detta gäller även spel i totokassor på trav- eller galoppbana under pågående tävlingar. Det finns ingen nedre beloppsgräns utan registreringskravet gäller oavsett insatsens storlek. Även vid småspel på exempelvis 5 kr vinnare eller plats under tävlingar måste således spelaren först registrera sig och sedan uppvisa legitimation vid varje besök i spelluckan. Det nya registreringskravet har tvingat spelbolaget ATG att tillverka ett stort antal nya spelterminaler som tekniskt kan avläsa legitimationshandlingar.

Under sommarens tävlingar på travbanorna i Oviken och Hoting med god publiktillströmning (3 tävlingsdagar på varje bana) blev det tidvis långa köer i spelkassorna. Många spelare hann därför inte göra sina insatser före loppets start vilket naturligtvis medförde stort missnöje. Liknande problem har rapporterats i fackpressen från andra ”sommarbanor”, exempelvis från Lindesbergs tävlingar under nationaldagen. Orsaken till köbildningen är utan tvivel den tidsutdräkt som uppkommer när alla spelare måste identifieras och alla insatser registreras i terminalerna. Hårdast drabbas de minsta travbanorna med ett fåtal tävlingsdagar. De drivs av ideella föreningar (travklubbar/travsällskap) med ideellt arbetande styrelsemedlemmar och utan fast anställd personal. Deras ekonomiska möjligheter att anordna travtävlingar är helt beroende av publikintäkter. Men även för något större banor med ett fåtal stora publikdagar blir det kännbart med minskad publik på grund av spelkrångel.

Norge införde ett registreringskrav för spel på hästar 2017-01-01 men till skillnad mot Sverige har man inte släppt marknaden fri utan behållit spelmonopolet för Stiftelsen Norsk Rikstoto. I det nu gällande konsesjonsbeslutet från landbruks- og matdepartementet daterat 2016-10-14 sägs att allt spel hos Norsk Rikstoto ska registreras, dock med undantag av spel på trav- eller galoppbana till pågående tävlingar (konsesjonsbeslutet finns tillgängligt på norska lotteritillsynets webbsida). Enligt detta beslut har således Norge gjort undantag från registreringskravet för allt banspel. Det kan påpekas att Norge följer samma EU-direktiv på spelområdet som Sverige. Såvitt känt har inte heller Finland, Danmark och Frankrike infört något registreringskrav för spel på hästar från tävlingar på trav- och galoppbanor.

Förslag till ändring av spellagen avseende registreringsskyldigheten för spel under pågående tävlingar

Man kan säga att Sverige genom den nya spellagen infört en modern version av den gamla motboken vad gäller spel på hästar. Det kan med fog ifrågasättas om en sådan ”spelmotbok” verkligen är motiverad. Att registrering skulle behövas för ålderskontroll är inget hållbart argument för spel som görs under tävlingar. Där har totopersonalen i decennier upprätthållit en sådan kontroll utan problem. Motiveringen i propositionen att registrering behövs av varje enskilt spel för att förhindra brott och övervaka riskabla spelvanor framstår som mycket överdrivet, i vart fall vad gäller spel under tävlingar. Även i Sverige borde det finnas utrymme för att göra undantag från registreringsskyldigheten för spel vid besök på travtävlingar som arrangeras av lokala travsällskap. Det kan tilläggas att spelomsättningen för banspel på alla landets travbanor utgör endast 1-2 % av ATG:s totala omsättning på hästspel.

Som nämnts ovan finns det i spellagen (6 kap 8 §) en möjlighet att avstå från kontroll och registrering vid poolspel på hästar i ideella föreningars regi. I propositionen (prop 2017/18:220) sägs inte uttryckligen vad som menas med sådant poolspel men man torde syfta på spel med pappersbongar under s. k. bygdetrav. I linje med detta borde Svensk Travsport (ST) och de lokala travsällskapen (ideella föreningar) kunna medges en uppmjukning av spellagen så att spel hos travsällskapen under pågående tävlingar undantas från registreringskravet. Vi föreslår därför följande lagändring.

Förslag: Inom ramen för spelbolagets licens (i detta fall ATG) medges undantag från registreringskravet för allt spel som görs hos spelombud som är ideella föreningar (i praktiken banspel hos travsällskapen). Därmed behöver den spelande publiken inte legitimera sig vid spel under pågående tävlingar. Om så anses nödvändigt kan Spelinspektionen ges behörighet att begränsa undantaget till vissa tävlingsdagar. Exempelvis så att de minsta travbanorna (Oviken, Hoting, Lycksele, Arvika, Karlshamn, Tingsryd m fl) får undantag för alla tävlingsdagar medan de större banorna medges undantag för tävlingsdagar som är stora publikdagar.

Om lagstiftaren så finner nödvändigt skulle undantaget från registrering av banspel kunna kombineras med en beloppsgräns på samma sätt som finns i flera bestämmelser i penningtvättlagen (SFS 2017:630).

Vårt förslag till lagändring av spellagen torde vara juridiskt relativt okomplicerat (endast ett fåtal paragrafer berörs).

Sammanfattning

Undertecknade ideella föreningar och anordnare av travtävlingar i Jämtlands län anhåller att länets riksdagsledamöter genom motioner till Riksdagen och på annat lämpligt sätt verkar för en ändring av spellagen beträffande kravet på registrering och identifiering av varje enskilt spel på hästar. I lagen bör införas ett undantag från detta krav beträffande spel under pågående tävlingar som görs hos spelombud som är ideella föreningar.

Rolf Johnsson , Ovikens Travklubb
Sven-Olov Lindman, Västra Ångermanlands Travsällskap

Fokustema
Morgonsvepet
Läs senare

Tio klara för Elitloppet

Guide Michelin-kock till Åby. Djuse-bröder dominanta i Wången Cup. Tio Elitloppsinbjudna – dock ännu inte Earl Simon.
Av
Lars G Dahlgren
Upplåst för dig som är prenumerant
Earl Simon och Franck Ouvrie vid den överlägsna segern i Prix des Ducs de Normandie. Foto: Valention Desbriel/Scoopdyga
Earl Simon och Franck Ouvrie vid den överlägsna segern i Prix des Ducs de Normandie. Foto: Valention Desbriel/Scoopdyga

1 Efter den intensiva gårdagen med ett drygt dussintal tävlande Elitloppskandidater i Meadows Roads lopp på Solvalla är nu tio hästar inbjudna av Solvallas sportchef Anders Malmrot att vara med i Elitloppet den 31 maj.

Läget gällande inbjudningarna, där det närmast är Östgötaloppet på Mantorp på lördag, Copenhagen Cup på Charlottenlund på söndag och gulddivisionsfinalen på Gävletravet nästa lördag (23/5), som ska få de sista pusselbitarna att falla på plats är nu följande:

 • Attraversiamo – Svante Båth
 • Chief Orlando – Pia Huusari
 • Cokstile – Rocco Spagnulo
 • Elian Web – Katja Melkko
 • Looking Superb – Frode Hamre
 • Makethemark – Petri Salmela
 • Missle Hill – Daniel Redén
 • Sorbet – Daniel Redén
 • Tae Kwon Deo – Adrian Kolgjini
 • Vivid Wise As – Björn Goop

En av platserna i Elitloppet torde efter gårdagens Prix des Ducs de Normandie i Caen vara vikt för franske Earl Simon (e. Prodigious – Tindrana) tränad av Jarmo Niskanen. En annan för Propulsion (e. Muscle Hill – Danae) om denne plötsligt dyker upp som startande i guldfinalen i Gävle nästa lördag för att där få ett lopp i kroppen.

 

***

 

2 Lärlingsloppserien Wången Cup, för kuskar som är födda 1994 och senare, rullar på och går snart in i sitt avgörande skede gällande vilka 15 kuskar som får köra finalloppet på Halmstadtravet Sprintermästarhelgen 2-4 juli. Föga förvånande har bröderna Magnus A och Mats E Djuse skenat ifrån resten av lärlingarna ordentligt i poängsammandraget.

Nästa lopp i serien körs imorgon (fredag) på Bollnästravet. Så här är poängställningen inför loppet i Bollnäs:

 • Magnus A Djuse, Solvalla – 142
 • Mats E Djuse, Hagmyren – 131
 • William Ekberg, Halmstad – 83
 • Kevin Oscarsson, Kalmar – 70
 • Ludwig Wickman, Bergsåker – 68
 • Andreas Espebu Lövdal, Solvalla – 66
 • Jenny A Björk, Gävle – 64
 • Klas Olsson, Halmstad – 59
 • Victor Rosleff, Halmstad – 57
 • Marcus Lilius, Solvalla – 54
 • Henna Halme, Åby – 44
 • Kim Moberg, Solvalla – 39
 • Olle Wäjersten, Bergsåker – 38
 • Ida Olsson, Bergsåker – 37
 • Jill Ivarsson, Dannero – 33

Poängberäkning: 20–10–8–6–4–3 samt 1 poäng till oplacerad. Döms kusk för drivningsförseelse blir det 0 poäng för denne i loppet.

***

3 Åby Arena – där travbanan ingår – har gjort klart med en namnkunnig kock som ny köksmästare. Mats Larsson har till och med en Guide Michelin-stjärma i sitt cv!

Med en bakgrund som bland annat innefattar fyra år som gastronomiskt ansvarig på den svenska ambassaden i Madrid och att han i Oslo fixade en Guide Michelin-stjärna till restaurangen Oro får man väl säga att Mats Larsson framstår som nästan överkvalificerad för att åstadkomma ”pannbiff med lök” till sport- och spelfokuserade travrestaurangbesökare.

– På Åby Arena ska det handla om att njuta, det skall vi hjälpa alla våra gäster med, säger Mats Larsson i ett pressmeddelande från Åbytravet och Åby Arena. Den sistnämnda delen innehåller som bekant även hotell-, konferens- och mässverksamhet.

***

4 Hur bra är danska treåringsstoet Fiore (e. Great Challenger – My Starlight)? Tre starter på svensk mark har givit lika många vinster och ikväll jagar det obesegrade stoet en ny triumf på Åby. Amatören Pål Morten Tung tränar hästen som startar inom kvällens V64-omgång med Ken Ecce vid tömmarna.

Åby (första start 18.20) är alltså kvällens huvudbana och tävlingarna saxas med Örebro (18.30), där Hästägarpokalen för hästar ägda av medlemmar i Örebros hästägarförening bjuder på 60.000 kronor i förstapris. Lunchen (12.20) serveras i Boden (12.20).

Här är startlistorna till torsdagens tävlingar!

***

 

5 Hoting ställer, som meddelats tiidigare, in sin travvecka i år eftersom det är meningslöst att köra detta meeting utan publik. Den fredags-lunch-V65-omgång som av ATG ar planlagd att äga rum på Hoting den 10 juli körs istället på Dannero. Det är de propositioner som skrivits ut till Hotingloppen som kommer att gälla.

De övriga två tävlingsdagar Hoting skulle haft (lördag 4:e och tisdag 7:e juli) utgår helt enkelt ur tävlingskalendern.

Förra året uppgick Hotings publiksiffra under de tre tävlingsdagarna till 5.822 personer.

 

***

6 Svensk Travsports konsekventa genomförande av travtävlingar under coronapandenmins restriktioner röner allt större uppmärksamhet. Nu börjar det inom ridsporten – där strikt tävlingsförbud rått – komma påtryckningar om att denna ”borde göra som travet”. Den profesionella ryttaren Maria Gretzer, även anlitad som ridsportsexpert av Radiosporten, har framfört detta.

***

7 Hästnäringens Nationella Stiftelse får 50 miljoner kronor årligen från trav- och galoppsporten för sin verksamhet. Nu har HNS åstadkommit en ny strategisk plan som sträcker sig fram till 2023, med huvudområdena:

 • Hästen i fokus
 • Hästen i samhället
 • Utbildning med kvalitet
 • Attraktiv hästnäring

Här kan den nya HNS-planen läsas i sin helhet

Fokustema
Hoting
Läs senare

”Travveckan i Hoting ställs in”

Lyckseles travmeeting körs i miniformat i slutet av juni.
Den planerade Hoting-veckan i början juli ställs in.
Av
Pär Gustafsson
Upplåst för dig som är prenumerant
Hotingtravet. Foto Jeannie Karlsson/Sulkysport
Hotingtravet. Foto Jeannie Karlsson/Sulkysport

Det är med sorg i hjärtat som vi nu vill meddela att travveckan i Hoting 2020 ställs in på grund av Corona. Vi fortsätter att jobba mot en oförglömlig travvecka 2021 istället, Välkomna då!”, skriver Hotingtravet på sin hemsida.

Förra veckan rapporterade Sulkysport att Lycksele kommer att tävla i slutet av juni.

Här kan ni läsa en längre intervju med Västra Ångermanlands Travsällskaps ordförande Sven-Olof Lindman inför Hoting-veckan 2019.

Fokustema
Coronaviruset
Läs senare

Troligen fortsatt travstopp i Norge

Det mesta talar för att tävlingsstoppet i den norska travsporten kan sträcka sig till minst i mitten på juni.
Av
Lars G Dahlgren
Upplåst för dig som är prenumerant

Men Det Norske Travselskap håller fortfarande tummarna för att helsedirektoratet ska medge ett undantag gällande att all norsk idrott är inställd, eftersom syftet med tävlingarna ska vara att hålla igång hästnäringen.

Den norska statsministern Erna Solberg har tillsammans med andra ledamöter i den norska regeringen idag haft en stor genomgång av covid 19-läget i Norge. Det aviserades att det veckorna efter påsk blir ett antal lättnader i de stenhårda restriktioner som den norska befolkningen varit underkastad de senaste veckorna. Till exempel öppnar förskolorna måndag den 20 april och lågstadieeleverna får liksom de som går på gymnasier och högskolor återvända till skolorna en vecka senare. Övernattningar på fritidsboende (”hyttene”) tillåts också igen från 20 april, till exempel.

Men Erna Solberg var samtidigt tydlig med att allt annat än det som nu specifikt beslutat ska öppnas igen under andra halvan av april (alltså huvudsakligen skolverksamhet) kommer att förbli stängt. Där ingår alla kultur- och idrottsevenemang, till vilken även trav- och galoppsport räknas. Inte förrän i början av maj väntas nya besked om idrottsevenemang kan tillåtas gå igång igen från den 15 juni.

Det här innebär att det verkar vara litet hopp om att travtävlandet kommer igång igen i Norge under de närmaste två månaderna!Och det innebär i så fall att storhelgen med Oslo Grand Prix, i början av juni, inte kommer att köras, åtminstone inte vid den planerade tidpunkten.

Men Det Norske Travselskap har inte gett upp. DNT ligger inne med en begäran hos det norska hälsodirektoratet om att tävlande i strikt kontrollerad omfattning ska tillåtas börja igen; kanske på en endaste bana (Jarlsberg) och i så fall med restriktioner liknande det som gäller i Sverige för travtävlingar – alltså utan publik och med stallbacken betraktad som arbetsplats.

– Vi önskar att köra travlopp utan publik närvarande för att ta vara på hästnäringen. Det är det bärande argumentet i vår skrivelse till hälsodirekttoratet, säger DNT:s generalsekreterare Svein Morten Buer till tgn.no.

Direktoratet har ännu inte svarat på skrivelsen.