Fokustema
Svensk Travsport
Läs senare

Så mycket betalades i böter ifjol

Hur mycket betalade kuskar, ryttare och tränare i böter i svensk travsport ifjol?
Har de aktiva blivit snällare eller elakare?
Sulkysport har svaren!
Av
Claes Freidenvall
Upplåst för dig som är prenumerant
Över 7,1 miljoner var det sammanlagda beloppet för böter i Sverige ifjol.
Foto Mia Törnberg/Sulkysport
Över 7,1 miljoner var det sammanlagda beloppet för böter i Sverige ifjol. Foto Mia Törnberg/Sulkysport
Denna artikel tillhör Sulkysport Premium - vårt låsta material.

För dig som är prenumerant

Vi har bytt prenumerationsystem.
Innan du kan logga in så behöver du skapa ett digitalt konto:
Aldrig skapat ett digitalt konto?

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Du är inloggad men något är fel med din prenumeration

Gå till ditt konto för att ta reda på vad.

Mitt konto

Har Du problem med din inloggning? Maila gärna info@sulkysport.se och ange namn, kundnummer och gärna felkod så hjälper vi till!

Bli digital prenumerant

Prenumerera digitalt

Läs om Sulkysports olika alternativ, från 79 kronor/månad till 799 kronor per år.

7.183.925 kronor löd det samlade bötesbeloppet för tävlingsrelaterade regelöverträdelser i svensk travsport 2021 och jämfört med 2020 har landets aktiva blivit snällare. Då uppgick det totala bötesbeloppet till 7.924.462 kronor. En förbättring på 740.537 kronor.

Toppar gör ”felaktigt bruk av körspö” före ”övrig felaktig drivning” med 1.163.350 respektive 1.049.300 kronor. Tillsammans utgör dessa två poster 2.212.650 kronor eller 30,8 procent av den totala bötessumman förra året.

74 olika brott

Sulkysport gått igenom samtliga överträdelser av ST:s tävlingsreglemente ifjol och totalt handlar det om 74 olika typer av regelbrott från kuskar, ryttare och tränare.

Drivningsböter var de största posterna ifjol. Foto Mathias Hedlund/Sulkysport

Överträdelser av reglementet som ger olika bötesstraff beroende av dignitet. Exempelvis är det vanligaste straffet för felaktigt bruk av körspö 1.500 kronor, medan det delas ut 300 kronor för sen ankomst till defilering.

Drivningsförseelserna dominerar och följs av ”kört/ridit för tidigt över startlinjen” med 742.300 kronor och nästan lika mycket – 722.300 kronor – blev det för ”snäv körning/ridning”.

176.000 kronor för oljud

Totalt har 16 olika poster samlat ihop över 100.000 kronor i böter och en post som sticker ut är också ”oljud under loppet” med 176.000 kronor. Att tjoa på hästar som gjorts i alla tider i alla länder har blivit något av en favorit bland landets rättskipare.

Några bestraffningar är förstås mer intressanta än andra. ”Olämpligt uppträdande” har kostat landets tvåbenta 18.200 kronor under 2021, men samtidigt verkar våra kuskar, ryttare och tränare lydiga när det gäller ”ohörsamhet mot funktionär” och det beloppet är bara på 1.600 kronor. Och så har en person fått 300 kronor för att ”inte ha segerdefilerat”.

Nedan presenterar Sulkysport samtliga bötesposter för 2021:

Böter 100.000 kronor eller mer:

Poster – Bötesbelopp

 1. Felaktigt bruk av körspö – 1.163.350 kr
 2. Övrig felaktig drivning – 1.049.300 kr
 3. Kört/ridit för tidigt över startlinjen – 742.000 kr
 4. Snäv körning/ridning – 722.300 kr
 5. Snäv körning/ridning som grovt stört medtävlare – 280.300 kr
 6. Kört/ridit utanför bangränsen – 276.200 kr
 7. Dålig anslutning bakom bilen – 252.100 kr
 8. Illa ledd volt – 251.000 kr
 9. Stört medtävlare vid nedtagning av galopperande häst – 207.700 kr
 10. Felaktig nedtagning av galopperade häst – 186.100 kr
 11. Oljud under loppet – 176.000 kr
 12. Ej ha hållit rakt spår på upploppet – 175.000 kr
 13. Stört medtävlare – 170.475 kr
 14. Ej hållit angivet spår bakom bilen – 135.900 kr
 15. Försenat starten – 114.600 kr
 16. Stört medtävlare i starten – 114.100 kr
Fakta

Övriga böter:

Poster – Bötesbelopp

 • Körning/ridning i halvspår – 92.600 kr
 • Tagit fel spår i starten – 85.000 kr
 • Kört/ridit för långt fram bangränsen i ledande position – 76.400 kr
 • Inte rapporterat in korrekt sko-/utrustningsinformation – 71.500 kr
 • Förseelse som orsakat diskvalifikation – 61.400 kr
 • Ej hästpass/felaktig vacciationsuppgift – 59.000 kr
 • Använt/försökt använda otillåten utrustning – 54.100 kr
 • Sen ankomst till defilering – 58.200 kr
 • Ouppmärksam körning/ridning – 47.900 kr
 • Ouppmärksam körning/ridning som störst medtävlare – 46.400 kr
 • Felaktig voltning – 45.900 kr
 • Bristfällig utrustning – 38.400 kr
 • Förseelse av ordningskaraktär – 38.300 kr
 • Ej ha hållit rakt spår på upploppet, varav medtävlare haft fördel – 26.500 kr
 • Störning som orsakat nedflyttning – 25.800 kr
 • Kört/ridit utan hjälm/ej ha spänt bakbandet/säkerhetsväst – 23.500 kr
 • Felaktig tävlingsdräkt – 22.100 kr
 • Stört pågående segerceremoni – 21.400 kr
 • Brustit i sitt tränaransvar – 20.500 kr
 • Ej haft fot i fotstöd – 18.200 kr
 • Olämpligt uppträdande – 18.000 kr
 • Upprepad snäv körning/ridning – 17.800 kr
 • Körning/ridning i halvspår som stört medtävlare – 16.600 kr
 • Kört/ridit tävlingsmässigt med diskvalificerad häst – 16.400 kr
 • Ohörsamhet mot funktionär – 1.600 kr
 • Tempominskning som stört medtävlare – 15.000 kr
 • Sen ankomst till tävlingarna – 11.500 kr
 • Ej ha hållit rakt spår på upploppet, vilket stört medtävlare – 11.400 kr
 • Lämnat fördel åt medtävlare – 10.500 kr
 • Utan giltigt skäl ha uteblivit från start med startanmäld häst/körsven – 10.000 kr
 • Bristfällig anspänning – 9.500 kr
 • Kört med släpande/hängande tömmar – 9.400 kr
 • Försökt passera framförvarande där tillräckligt utrymme ej fanns – 9.000 kr
 • Stört pågående defilering – 8.900 kr
 • Felaktigt nummertecken – 8.100 kr
 • Dålig anslutning med ”flygande start” – 6.900 kr
 • Utan tillstånd defilerat med uppcheckad häst eller huvudstång anspänd – 6.400 kr
 • Körsvensändring – 6.000 kr
 • Otillåtet använt open stretch – 6.000 kr
 • Felaktig defilering – 4.900 kr
 • Ej ha återlämnat eller ej ha rengjort nummertecken/stänkskärm – 4.500 kr
 • Ej avbrutit lopp med påtagligt trött/skadad häst – 3.500 kr
 • Försökt starta/startat häst som ej var i tävlingsmässigt skick – 3.000 kr
 • Kört/ridit utan nummertecken – 3.000 kr
 • Vårdslös körning/ridning – 3.000 kr
 • Kört/ridit för långt fram bangränsen i ledande position och stört medtävlare – 2.500 kr
 • Kört/ridit för långt fram bangränsen i ledande position varav medtävlare haft fördel – 2.500 kr
 • Ej ha gjort provstart – 1.800 kr
 • Ej meddelat om kastration – 1.500 kr
 • Kört/ridit mot tävlingsriktningen under pågående lopp – 1.500 kr
 • Ej kört tävlingsmässigt för bästa möjliga placering – 1.000 kr
 • Lämnat banområdet före stadgad tid efter avslutat lopp – 600 kr
 • Dålig anspänning av nummertecken – 300 kr
 • Ej ha segerdefilerat – 300 kr
 • Ovårdad tävlingsdräkt – 300 kr
Expandera