Fokustema
Debatt
Läs senare

Ställ in Elitloppet 2020

”Vi valde att inte devalvera värdet på det största och finaste vi har”. Så uttryckte sig Solvallas sportchef Anders Malmrot till Sulkysport när han förklarade varför Elitloppet 2020 kommer att köras. Med eller utan publik bestäms den 4 maj.
Av
Ewa Silfverberg Liljeros
Upplåst för dig som är prenumerant

Det mest sannolika är att det blir utan publik om arrangören Solvalla inte ska gå emot alla rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har utfärdat. Det märkliga är att det ens råder obeslutsamhet om den saken. Det sista som överger oss är hoppet. Det verkar särskilt gälla för arrangörer av stora travtävlingar.

EM i fotboll skjuts upp till 2021, Sommar-OS i Tokyo är framflyttat, till och med Stockholm Maraton, samma helg som Elitloppet, är framflyttat till september. Travsportens främsta varumärke, Solvallas Internationella Elitlopp, ska däremot köras enligt plan, när det enda rätta är att ställa in helt 2020. Ingenting i världen är sig likt. Världen kommer inte heller att vara sig lik när covid 19-traumat är över. Ett Elitlopp utan publik kommer inte heller att vara sig likt, varken när det körs, eller under de år som kommer sedan. Vi kommer alla att minnas det sorgliga nedköp loppet tvingades till.

Det enda språk som talas

Malmrot pratar naturligtvis om prispengar när värdet av Elitloppet inte ska devalveras. Det ryktas om att Solvalla inte har något val, att man inte kan ställa in på grund av det sponsoravtal som Solvalla har tecknat med ATG. För ATG finns givetvis inga andra värden än pengar. Det är det enda språk som talas i spelbolagets korridorer.

För sportens folk finns det ett helt annat språk, det oersättliga värdets språk, symbolvärdet, de känslomässiga värden som publiken på plats både upplever och tillför. Hela arrangemanget, jublet, trummorna, spänningen, nerven, kan inte fångas av kameror och förmedlas till tv-soffor. Särskilt inte om det inte finns någon publik av filma. Att komma på något så befängt som att köra Elitloppet utan publik kan endast tillskrivas personer som saknar all känsla för konstformen travsport, dess hjärta och kultur. Ett Elitlopp utan sin publik är inte värt namnet. Ett Elitlopp i tv-soffan är ett billigt substitut. Det vet alla som någon gång har varit på plats.

Devalverat värdet

ATG har redan med V86 Xpress devalverat värdet av storbanornas egna tävlingsdagar. ATG har redan genom V75 flera dagar i veckan devalverat värdet av STL-tävlingarna. Ska sportens folk verkligen tillåta ATG att göra samma sak med juvelen i kronan?

Om det nu förhåller sig så att ett avtal är problemet inställer sig omedelbart frågorna:

  • Finns det ingen force majeure-klausul?
  • Är det bara ATG som inte behöver fullgöra sin del av avtal inför oförutsedda (kanske till och med självförvållade?) händelser som gör att bolaget inte levererar vad som utlovats?

ATG har efter alla sina debacel en ofantlig good will-skuld till sporten. Det här är ett lämpligt tillfälle att påbörja en delbetalning. Om ATG och Lord Skarplöth framhärdar vet vi en gång för alla att spelbolaget ger fullständigt f*n i vad som är värdefullt för sporten. Om sportens ledare inte kan få sitt eget dotterbolag på andra tankar vet vi en gång för alla att de är olämpliga för sina jobb och uppdrag.

Byt ut namnet

Tävlingar ska naturligtvis köras sista helgen i maj, men utan själva Elitloppet. Byt gärna ut det mot något annat välbetalt toppnummer. Varumärket Solvallas Internationella Elitlopp har byggts upp under många år och är ovärderligt. Varumärket får inte devalveras. Det måste skyddas.

Solvallas eventuella försök att bygga upp någon slags glädje- och feststämning kring något så rumphugget och sorgligt som en Elitloppshelg utan publik, kommer endast att framstå som meningslöst och patetiskt. Även om helgen, mot all förmodan, skulle köras med publik blir den, i skuggan av pandemin, en sorglig och deprimerande historia.

Här måste ATG backa från eventuella lagliga avtalsrättigheter för sportens rätt att under extraordinära omständigheter arrangera de tävlingar man själv väljer. ATG skulle kunna återupprätta en del av sitt skamfilade rykte genom att visa lite insikt och ödmjukhet, och precis som vilket annat spelbolag som helst, hålla till godo med vad man får istället. Och skulle ryktet vara osant, och ATG oskyldigt, är det inte för sent för Solvalla att ompröva sitt beslut.

Fokustema
Debatt
Läs senare

Tystnaden

Det som utspelar sig och har utspelat sig under många år på ST har likheter men Ingmar Bergmans tragiska och svårtolkade långfilmer.
Av
Anders Lindblad
Upplåst för dig som är prenumerant

Svensk travsport är en folkrörelse. Svensk Travsport (ST) – organisationen – är verkligen en folkrörelseorganisation som bärs upp av många tusenden där ute i stallar och på tävlingsbanor där de flesta för en liten slant jobbar långt mer än fyrtiotimmarsveckor.

Nästan obegripligt mot bakgrund av att det pekuniära utbytet är minimalt. Drivkraften är kärlek till hästen och sporten. Genom olika organ väljs sedan på en årlig stämma Svensk Travsports styrelse. Det måste vara en riktig ära och förknippat med stolthet av få ett sådant förtroende. Men det förpliktar också. Att representera alla dessa hårt arbetande som bär upp både själva sporten och möjliggör ATG:s spelobjekt.

Det säger sig självt att dessa 6-8 förtroendevalda inte kan göra allt jobb själva utan behöver tjänstemän som gör det administrativa jobbet efter styrelsens riktlinjer. Förutom att ta beslut, utfärda riktlinjer och se till att finanserna sköts har styrelsen kanske den viktigaste uppgiften att tillse att tjänstemännen arbetar i enlighet med styrelsens ambitioner. Det vill säga att utkräva ansvar av i första hand den högsta tjänstemannen: Svensk Travsports VD.

Ytterligare en skandal har lagts till handlingarna denna vecka. Nåja först ska väl Maria Croon högtidligen be Gocciadore om ursäkt och överlämna minst 100.000 kronor (ytterligare skadestånd är tydligen att vänta) som plåster på såren.

Minst sagt anmärkningsvärt när Croons kommentar är att hon respekterar Överdomstolens beslut. Vad är alternativet? Om en inte alltför lång framtid väntar nästa skandal: Propulsion-härvan som med stor säkerhet – om allt går rätt till – innebär att ST ska ut med ytterligare 30 miljoner kronor. Husorganet Travronden skriver: ”Krisen total hos Svensk Travsport”.

I denna stund bör man som förtroendevald – om man tar uppgiften på allvar – inte låta mer eller mindre inkompetenta tjänstemän härja vidare. Man bör som ordförande och styrelseledamöter kliva fram och utkräva ansvar. Att ta vara på förtroendet man fått och agera och kommunicera.

Det gäller att rädda Svensk Travsports anseende både inom landet och inte minst i utlandet (särskilt då Svensk Travsports ordförande tillika är ordförande i U.E.T.). Istället råder en öronbedövande tystnad från Svensk Travsports styrelse och dess ordförande. Det håller inte att slicka såren internt i denna stund.

För det kan väl inte vara så illa – hemska tanke – att styrelsen är nöjd med sina tjänstemäns arbete?

Fokustema
Debatt
Läs senare

Har styrelsen redan abdikerat?

Vi är många som länge har vetat att kompetens inte är något utmärkande drag hos Svensk Travsport. Något som man också upptäckt på andra sidan Atlanten (Sulkysport 5/6, Harness Racing Updates chefredaktör Dave Briggs). Den verkar inte ha ökat i någon väsentlig grad med Maria Croons intåg. I vart fall inte att döma av veckans tv-intervju.
Av
Anders Lindblad
Upplåst för dig som är prenumerant

Hon som högsta ansvarig myndighetsperson hänvisade till att en utredning pågår för att sedan i nästa andetag föregripa den och peka ut tränaren som ansvarig. Eller är det som det gamla knepet när tjuven ropar ”Ta fast tjuven” för att vilseleda polisen?

Jag ska villigt erkänna att jag först gick på den finten och tittade åt fel håll. Tänkte: ”det oinskränkta tränaransvaret”.

Men sedan krävdes bara knappt tio minuters läsning och eftertanke för en lekman som jag för att lösa ansvarsfrågan. Så det är kanske bra med en utredning, men behövs den egentligen? Är det inte tämligen enkelt? Allt material finns ju på bordet.

Att det sedan är pinsamt för alla hårt arbetande människor inom Trav-Sverige att tvingas erkänna att Svensk Travsport som myndighet inte kan utföra sitt arbete på ett professionellt och korrekt sätt.

Propulsion och ansvarig tränare har vid flertalet tillfällen fått klartecken av myndigheten Svensk Travsport och tränaren bör inte haft någon anledning att ifrågasätta detta.

Första gången 2015 när hästpasset efter exportdeklarationen utfärdades och man fick klartecken att tävla med Propulsion på svensk mark.

Självklart måste man då förutsätta att ST kollat upp med de amerikanska myndigheterna att allt var OK. Det finns ju ingen anledning att den som myndigheten ska kontrollera (tränaren) ska behöva kontrollera myndigheten? Sedan 2016 när Propulsion avelsgodkändes och ett avelsgodkännande är väl inget man slarvar över?

Och nu senast 2019 när Svensk Travsport ville kolla upp ”några rykten”. De fick enligt uppgift alla möjligheter att undersöka allt de ville. Men det var uppenbarligen inget tal om att pappren inte var i sin ordning utan man hänvisade uppenbarligen till just bara rykten. I och med den ”undersökningen” fick Propulsion fortsatt klartecken att tävla vidare och tränaren hade ju återigen ingen anledning att tro något annat.

Det kanske trots allt är bra med en utredning, men någon Einstein behövs inte för att klara ut ansvarsfrågan. Den är tydlig för alla som kan och vill se. Men den kanske behövs när det gäller påföljder och framför allt att det sker ett ansvarsutkrävande denna gång inom myndigheten.

Det finns ju ett viktigt organ som dagligdags och utan utredningar ska utkräva ansvar av sina tjänstemän: den förtroendevalda styrelsen med dess ordförande i spetsen.

Har de redan abdikerat?

Fokustema
Debatt
Läs senare

Plötsligt behövs en utredning?

En bedrövelsens tid när det visar sig att Propulsion hela sin karriär varit ”dopad”. Vi som älskat hästen och tycker Redén gjort ett mycket trovärdigt intryck.
Av
Anders Lindblad
Upplåst för dig som är prenumerant

Sulkysport presenterar ett journalutdrag från den amerikanska veterinär som gjorde ingreppet och som visar att han är nervsnittad. Inget tvivel.

Amerikanarna har varit helt öppna och transparenta ända sedan 2015. Propulsion skulle självklart – om Svensk Travsport gjort sitt jobb – aldrig fått tävla eller avla på svensk mark. Startförbudet kommer fem år för sent.

Som jag läser det har ägarna – och därmed tränaren – varit medvetna om detta redan 2015. Varför har man inte reagerat? ”God tro” från tränaren är ju en sak.

Men Alessandro Gocciadoro var ju också i god tro när han med goda referenser anställde sin lärling med enhandsdrivningen. Han ”utvisades” utan utredning!

Vad gör Svensk Travsport med Redén nu? Jo helt plötsligt startar man en ”utredning”. Behövs den? Alla fakta finns ju på bordet. Hästen har fått startförbud men hur är det med den enligt Croon ansvarige, det vill säga tränaren? Jag försvarar inte italienaren men är stor vän av likhet inför lagen oavsett nationalitet.

Det var heller inget kraftfullt framträdande i tv. Måhända beroende på att Skoglund för ovanlighetens skull ställde relevanta och skarpa frågor?

Utan tvivel faller det största ansvaret fullt ut på Svensk Travsport. Det verkar vara ännu en riktig härva som stackars Maria Croon hamnat i och måste städa upp efter sina företrädare. Går allt att reda ut med internutredningar och alla mer eller mindre kompetenta och ansvariga medarbetare runt omkring sig?

De har ju under många år visat att de inte kan hantera svåra situationer. Svensk Travsports roll bör utredas av en extern och helt fristående part.

Tragiskt när allas blickar i coronatider har riktats mot travsporten så dribblas denna möjlighet bort av högsta ansvariga.