Fokustema
Öppet brev
Läs senare

Demokrati och jäv

Hans Walker, B-tränare på Axevalla, skriver ett öppet brev till ST:s ordförande Anders Källström och ställer frågor om ”demokrati och jäv”.
Och Anders Källström svarar.
Av
Hans Walker

I vår förra konversation klargjorde du att du mycket väl visste vad jäv var. Demokrati förutsätter jag att du företräder.

Därför skulle jag vilja ha svar på följande frågor:

  • I Svensk Travsports styrelse sitter en ledamot som är anställd i TR Media, vilket ägs av Svensk travsport. Dennes högsta chef är vd i Svensk Travsport samt ordförande i TR Media. Så i ST:s styrelse sitter en anställd som skall företräda ägarna, och bedöma arbetet hos sin chef och fatta beslut om denna. Hennes styrelseroll i ST och anställning på TR Media kan motverka Travrondens uppdrag att kritiskt granska Svensk Travsport. Hur tänkte Fredrik Tenfält i valberedningen här. Detta kallar jag jäv. Vad är din åsikt?
  • Demokratiska travsällskap.Travsällskap är liksom ST ideella föreningar.

– Kan anställd personal vara medlemmar i en ideell förening?

– Kan en valberedning i ett travsällskap bestå av enbart anställda i föreningen?

– Kan anställda sitta i ett travsällskaps styrelse.

För undertecknad som jobbat ideellt i svenskt föreningsliv inom fotboll. Ishockey, segling , ponnytrav, ridsport, och trav är svaret givet: Nej.
Vad är din åsikt här?

För travsportens överlevnad

Hans Walker
B-tränare Axevalla

***

ST:s ordförande Anders Källström svarar:

Jag ger först lite bakgrund till hur styrelsen väljs. Styrelseledamöterna i ST ideell förening tillika STAB är valda av fullmäktige och stämma i enlighet med föreningens stadgar och aktiebolagslagen. De riktlinjer kring styrelsevalet som fastställs i ST:s stadgar är att vederbörande ska:

  • ha ett omvittnat intresse för svensk travsport och kunna avsätta erforderlig tid för fullgörande av uppdraget.
  • ha god insikt i den svenska travsportens folkrörelsekaraktär samt vara väl insatt i medlemmarnas verksamhetsförutsättningar;
  • inneha personliga förutsättningar att medverka till svensk travsports utveckling med ett övergripande synsätt.

Det i brevet anförda är inte en jävsgrund och styrelsen följer i sitt arbete ABL:s jävsregler samt de riktlinjer kring jäv som finns i lag om ekonomiska föreningar.

Bemöter här nedan respektive fråga/påstående;

I Svensk Travsports styrelse sitter en ledamot som är anställd i TR media vilket ägs av Svensk travsport.

Angående ideella föreningar finns ingen lagstiftning direkt tillämplig men stöd kan sökas i Lag om ekonomiska föreningar, jäv för en styrelseledamot 7 kap 23 §. En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om avtal mellan styrelseledamoten och föreningen, avtal mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens intresse, eller avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.

Första stycket 3 gäller inte om föreningens motpart är ett företag i samma koncern eller i en företagsgrupp av motsvarande slag. Den ideella föreningen regleras också av sina stadgar.

För AB:t finns motsvarande regler i ABL.

Det påstådda är i enlighet med ovanstående inte en jävsgrund.

Så i ST:s styrelse sitter en anställd som skall företräda ägarna, och bedöma arbetet hos sin chef och fatta beslut om denna.

Alla personer i styrelsen är vederbörligen valda av fullmäktige.

Hennes styrelseroll i ST och anställning på TR Media kan motverka Travrondens uppdrag att kritiskt granska Svensk Travsport.

Travronden verkar under utgivningsbevis och har en självständig granskande roll som upprätthålls av ansvarig utgivare.

Hur tänkte Fredrik Tenfält i valberedningen här?
Detta kallar jag jäv.
Vad är din åsikt?

Se mina svar ovan.

Demokratiska travsällskap travsällskap är liksom ST ideella föreningar. Kan anställd personal vara medlemmar i en ideell förening?

Ja det föreligger föreningsfrihet. Normalstadgarna för travsällskapen understryker detta särskilt genom skrivningen; Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

– Kan en valberedning i ett travsällskap bestå av enbart anställda i föreningen?

Finns inget sådant hinder i normalstadgarna för travsällskapen.

– Kan anställda sitta i ett travsällskaps styrelse.

Finns inget sådant hinder i normalstadgarna för travsällskapen.

Anders Källström
ordförande Svensk Travsport

Fokustema
Replik
Läs senare

Trevligare med totoköer

Jag vet inte om det är bättre att betala med kort än pengar som i Sverige än tvärtom som i Frankrike. Däremot vet jag att det är väldigt mycket trevligare med totoköer än att folk sitter i olika hörn med en telefon i näven.
Socialiseringen och trivseln måste tillbaks till travsporten.
Betydligt trevligare med öppna totoluckor istället för att se någon sitta i ett hörn med sin telefon, skriver Leif i en insändare. Foto: stalltz.se
Betydligt trevligare med öppna totoluckor istället för att se någon sitta i ett hörn med sin telefon, skriver Leif i en insändare. Foto: stalltz.se

Restaurangerna prioriteras på våra travbanor, vilket begränsar möjligheten att gå trav för folk med ”normala” inkomster som inte kan göra avdrag för representation med mera. Skall travet bli levande igen måste trevliga alternativ erbjudas utan att det kostar en massa pengar!

Travsporten mår inte bra och det blir inte bättre när man ser tv-sändningar utan att se publik, tomma drive-in-parkeringar och vid staketen på publikplats finns allt utom – just det – publik

Registreringen är ett gissel. Spontanbesök begränsas och blir omständliga. ATG kan väl hitta andra sätt att fördela pengar till banorna utan att publiken ska registreras i någon modell som påminner om Kina! Jag vill kunna vara anonym när jag besöker en travbana.

Leif

Fokustema
Insändare
Läs senare

Prismedel halveras i premiechansningen

Vid ST:s informationsmöte på Åbytravet den 29 november blev vi fåtalet närvarande travintresserade informerade av ST:s tjänstemän, samt styrelse, med klara fina PowerPoint presentationer, att antalet hästägare, hästar samt B-tränarlicenser minskat i drygt 20 år.
Av
Tony Löfqvist
Premiechansade hästar framöver endast skall erhålla 50 procent i höjda prismedel, skriver Tony Löfqvist.
Premiechansade hästar framöver endast skall erhålla 50 procent i höjda prismedel, skriver Tony Löfqvist.

Informerade blev vi även om att senare års breddsatsningar skall utökas genom att premiechansade hästar framöver endast skall erhålla 50 procent i höjda prismedel.

Förslaget är för att breddsatsa ännu en gång! Detta trots att alla tidigare försök med att breddfördela existerande för liten pott av medel inte givit ändring av nedgången, som pågått i drygt 20 år med liknande politik.

EJ 100 procent såsom avtalet varit mellan oss hästägare och vårt gemensamma förbund.

De intresserade fåtalet människor som närvarade påpekade att detta synes vansinnigt när de som valt att premiechansa sin häst(ar) betalt det med egna avstådda medel på 20.000 kr i bidrag för ett premielopp och även fått se att inte ens hela denna summa lagts såsom prismedelhöjning i de inräknade insatslöpen.

Vilket svart hål försvann tolv miljoner i?

Vi bad om en förklaring vart de dryga tolv (12) miljonerna för kullen 2020 tagit vägen eftersom de ej synts till i de körda insatsloppen. Svaret fanns ej från de ansvariga! Men det försöktes förklaras efter en dryg halvtimma medelst statistisk matematik att endast 70 procent av alla tvååringar skulle klara av ett premielopp. Därav hade ST valt att avdra de tolv (12) miljonerna och i vilket svart ekonomiskt hål det årets miljoner försvann vet ingen.

Man undrar verkligen vilken styrelse som företräder de ägande travsällskapens hästägare som kan godkänna detta förfarande av finansiärernas = hästägarnas egna medel, utfört av sina tjänstemän. Styrelsen är ansvarigt för ST.

Förklaringen kanske kan utläsas av den stora intervjun med ST:s ordförande i Travronden dagen efter? Den tidigare i koncernchefen i LRF (tjänsteman) meddelar att travet nu skall försöka tillskansa sig styrelsemajoriteten i vårt ägda ATG. Detta för att därefter kunna exempelvis belåna ATG med miljardbelopp för att finansiera modernisering av Sveriges travbanor för hästägare, hästar samt licensinnehavare som ej längre finns.

Ja, inte behöver man undra varför riktiga entreprenörer – små som stora – inom vår sport nu väljer att sluta, sälja ut, slakta eller exportera ut vår kommande hästbas för fyllandet av våra framtida travlopp samt dess spelunderlag.

Åby Travhästägarförening har under flera år påpekat, utbildat, samt med tydlighet visat, att vi måste hitta nya pengar och sluta med att fördela en pengapåse som ej räcker till. Detta kan endast göras med korrekt förstådd historia, vilket nu obestridligt visar hur travets inkompetenta personer fortsatt agera.

Friska pengar behövs omgående

Trots att vi varit i Holmenkollens stora hoppbacke i 20 år har vi en kostnadstäckning på max 15 procent på vårt insatta kapital. Vilket gett oss momsproblematiken med Skatteverket som endast kan, och måste vinnas, genom att vi hittar friska pengar till prismedel omgående.

Tips från Åby Travets Hästägarförening (ÅTHF) är att den som behöver får lov och är välkommen att komma på kurs hos oss om hur man läser årsredovisningar, företrädesvis den i vårt ägda spelbolag ATG, samt givetvis den i vårt förbund ST.

Tony Löfqvist,
ordförande ÅTHF

P.S. ÅTHF vill tacka de travtränare från Axevalla och Vaggeryd som valt att engagera sig vid mötet på Åby. ÅTHF vill också tacka Åby BTR samt Halmstads BTR som ihop med ett par intresserade Åby tjänstemän var på plats. ÅTHF vill även lova och garantera er som eventuellt vill få kurs i årsredovisningsläsning att denna EJ kommer att hållas av ST:s valberednings ordförande utan av folk med kompetens. D.S.

Fokustema
Insändare
Läs senare

Så får vi tillbaka publiken

Ständigt sjunkande publiksiffror har i många år varit en negativ trend inom travsporten.
Därmed krävs andra incitament för att få travfolket att byta ut tv-soffan mot banan.
Det skriver Anders Lindqvist om i en insändare idag.
Av
Anders Lindqvist
När Hussard du Landret vann Prix de Bretagne dubblade Vincennes publiken. Anders Lindqvist tror att ”kan Frankrike så kan vi.” Foto: Gerard Forni
När Hussard du Landret vann Prix de Bretagne dubblade Vincennes publiken. Anders Lindqvist tror att ”kan Frankrike så kan vi.” Foto: Gerard Forni

Den äldre publiken försvinner efterhand, vilket tyvärr är naturens gång och den yngre publiken kommer inte i den utsträckningen som vi önskar. Den största, men absolut inte enda, orsaken till problemet är förstås avvecklingen av spel genom luckor på plats.
 
Innan jag presenterar mina förslag på lösning vill jag betona att även en gammal gnet som jag – som varje dag ser massor av travlopp online på min surfplatta – välkomnar digitaliseringen och inser att den inte bara en ofrånkomlig utan också positiv del av samhällsutvecklingen, som underlättar vardagen på många sätt.
 
Med detta sagt är det onekligen så att den tekniska omvandlingen har tagit bort en viktig anledning att gå på trav. Min egen passion för trav började på Umåker och även om det initialt delvis var nyfikenhet på det motsatta könet (många tjejer höll till där) som lockade mig till banan, kände jag mig snabbt hemma i travets domäner.

Hög tröskel

Jag minns så väl adrenalinkicken jag fick första gången jag fick sitta upp bakom en travhäst och köra fort. Urkraften i accelerationen hos hästen är svår att beskriva i ord, den måste upplevas. Efter det var jag fast och det behövdes alltså inte något spelande för att jag skulle bli för evigt förälskad i travet.
 
Här finns således en ingång i kampen för att attrahera ny publik till banan. Just nu är tröskeln för att komma in i travsporten för hög, men det kan vi ändra på. Nyckeln är att skapa genuina upplevelser och hitta fler besöksanledningar utan att nödvändigtvis uppfinna hjulet på nytt. Jag har som vanligt några idéer. Vad tycker ni?

Attraktivt koncept

En grundförutsättning för att folk ska investera sin tid till att besöka sin travbana är att vi kan erbjuda dem ett attraktivt koncept som inkluderar gastronomi av hög kvalitet till vettiga priser, lite grann som det IKEA erbjuder. Många travbanor har relativt bra lokaler för servering av mat, vilket självklart bör utnyttjas.

Enbart god mat och dryck räcker dock inte för att folk ska återvända efter sitt första besök. Nyckeln till att få gästerna i allmänhet och förstagångsbesökarna i synnerhet att trivas – och därmed återkomma – är att de har trevligt och får en proffsig introduktion till sporten och spelet. Här skulle jag vilja att vi drar nytta av alla kunniga och hängivna människor som vill dela med sig av sin kärlek för travet till andra.

Proffsig introduktion

Jag tänker framför allt på alla vi äldre och medelålders travtränare (alla sorts licenser) som fortfarande älskar sporten, men som kanske inte är så aktiva längre. Vissa av oss har kanske inte samma ork som tidigare och de flesta har inte ens råd att fortsätta satsa, eftersom pensionerna i Sverige inte precis gynnar ett hängivet travintresse.

Vi som är lidelsefullt travintresserade skulle kunna fungera som ambassadörer och värdar på banorna, där vi sitter med i restauranger, caféer och stallfik och förklarar för gästerna varför en häst ser bra eller dålig ut i värmningen eller varför innerspåret bakom startbilen är bättre än åttondespåret. Ambassadören introducerar det nya sällskapet i travets värld och lyfter dem därmed över den höga tröskeln till travets härliga värld.

Boka körning

En tur på stallbacken bör förstås också ingå i paketet. Om idoler som till exempel Erik Adielsson eller Jan-Olov Persson kommer fram och hälsar är chansen större att dessa nybörjare kommer tillbaka. Sedan när vädret så tillåter kan de själva vara med och åka/köra travhäst. Här har travbanornas travskolor en av sina viktigaste uppgifter.Jan-Olov Persson. Foto Jeannie Karlsson/Sulkysport

Alla behöver inte köra under tävlingsdagar utan det bör finnas möjlighet att boka körning av travhäst på närmaste travbana minst 300 dagar om året. Tyvärr läser jag ofta om böter och avstängningar när jag läser resultatlistorna och då tänker jag så här; låt alla som vill och har möjlighet omvandla dessa böter till volontärsarbete, för att få publiken tillbaka.

Höj stjärnstatusen

Kort sagt ska vi försöka nagla fast de ännu oinvigda så att de kommer tillbaka och får sina favoriter på banan, både bland kuskar och hästar. I den bemärkelsen har vi en hel del kvar att jobba med i jämförelse med exempelvis Frankrike. Alla som har varit på Prix d’Amérique fascineras av hur arrangörerna på olika sätt pumpar upp stämningen. Detta kan vi åstadkomma i Sverige också. Varför ska vi vara sämre än fransoserna?

Jag förstår förstås att det finns kostnader kopplade till detta, men min tanke är att ambassadörerna i första hand ska få betalt i mat och dryck, samtidigt som de får ett betydelsefullt socialt utbyte i en miljö som de själva trivs i. Som extra morot kan man även erbjuda dem provision på bokningar hos företag. Det motiverar värdarna att sprida budskapet och marknadsföra konceptet i sina privata nätverk.

Stort reselotteri

När vi ändå är inne på ekonomi ser jag att det finns flera områden där svensk travsport kan göra sporten billigare för utövarna. Anmälningsavgifter, boxavgifter, registreringsavgifter och ja, egentligen de flesta av sportens utgifter för utövarna skulle kunna slopas. I stället för avgifter erbjuds de aktiva att arbeta ideellt åt de olika travsällskapen. Volontärarbete är mycket vanligt inom travsporten i Frankrike.

En del av det kapital som frigörs genom sådana besparingar skulle kunna användas till ett reselotteri där fina upplevelser och resor lottas ut bland volontärerna. Dessa tilldelas andelar/lotter utifrån hur mycket de har jobbat under året och chansen att vinna exempelvis en resa till Prix d’Amérique eller andra stora lopp i travets värld. Även nationella storlopp som Elitloppet och Derbyt är härliga fester och möjligheten att vinna en resa dit skulle fungera som ytterligare en stimulerande faktor i rollen som travambassadör.

Banpubliken straffas

För att optimera upplevelsen på travbanan finns det också en del viktiga detaljer vi behöver tänka till kring. Ett exempel är avsaknaden av positionsmarkeringar på skärmen. Jag menar, varför ska vi som går på trav – och i synnerhet då äldre personer som ser dåligt – straffas och inte få tillgång till denna service? Jag behöver ibland se om loppen på tv när jag kommer hem. Inte för att jag har något att se ännu mer trav, men visst bör positionssystemet finnas även på bansändningarna.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram ett exempel på att det faktiskt går att markant öka publiken på travbanorna. När Prix de Bretagne 2023 avgjordes fanns hela 8.000 åskådare på plats på Vincennes. Det var dubbelt så många som året innan och bakom lyftet låg inte minst en massiv insats på marknadssidan. Återigen – kan Frankrike så kan vi!

Bästa travhälsningar,

Anders Lindqvist