Fokustema
Debatt
Läs senare

Öppet brev till Anders Källström

Hans Walker, B-tränare på Axevalla, skriver ett ”öppet brev” till Anders Källström, vice ordförande i Svensk Travsport.
Och brevet besvaras av Anders Källström.
Av
Hans Walker, B-tränare

Hej Anders,

Då du som styrelseordförande i Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Svenska Hockeyligan (SHL) styrelseledamot i Svensk Travsport och ATG samt föreslagen som ny styrelseordförande i ST (STAB) skulle jag som travhästägare och B-tränare vilja debattera travsportens framtid med dig samt ställa ett antal frågor som för mig är svåra att förstå.

1 Varför skall svensk travsport betala 55 miljoner till Hästnäringens Nationella stiftelse? Avtalet mellan LRF och ATG gäller ju inte längre på grund av den avreglerade spelmarknaden. Jag anser att detta nu är statens ansvar.

Vem tog detta beslut?

2 Som medlem i Axevalla Travsällskap är min uppfattning att hästägarna som bildade travsällskapen och sedermera STC samt ATG är delägare till dagens ST och ATG.

I tidningen Wången uttalar du dig att travsällskapen skall fortsätta vara medlemmar i ST men inte delägare? Vilket beslut grundar du det uttalandet på? Detta innebär ju att styrelsen i STAB får all makt och travsällskapen (ägarna) blir uppbundna av vad som beslutas i denna styrelse.

3 Blir det inte en jävsituation för dig när ATG skriver spelavtal med SHL då du sitter i båda styrelserna, eller när ST betalar 55 miljoner till HNS?

4 Travsporten betalar dina styrelsearvoden (flera miljoner, uppskattat av mig) i HNS, ST och ATG.

Samtidigt som du, enligt min uppfattning tar ifrån travsällskapen (grundarna) deras äganderätt och inflytande. Har jag rätt?,

Med hopp om ett Gott Nytt år för Travsporten

Hans Walker, B-tränare Axevalla

***

Anders Källström svar till Hans Walker:

 

1 Finansieringen av HNS regleras i det nuvarande avtalet mellan staten och Svensk Travsport/Svensk Galopp. Avtalet skrevs om inför avregleringen av spelmarknaden 2018 och innebar bland annat att finansieringen av HNS flyttade från ATG till ST/SG. Helt riktigt var – och är – staten delaktig i den modell som en gång skapade HNS. På den grunden är frågan ett av de områden där vi nu för en dialog med staten.

2 Jag vet inte vilken artikel du syftar på, men efter utredningar och rådslag de senaste två åren med samtliga av ST:s medlemmar har medlemmarna via fullmäktige enats om att det framför allt är styrmodellen som ska justeras. Travsällskapen och basorganisationerna är precis som tidigare medlemmar och därmed de som ytterst styr den svenska travsporten.

Det är medlemmarna som utser fullmäktige och fullmäktige som utser ST:s styrelse. Från 1 januari i år skall vi arbeta efter en ny modell som bland annat syftar till en starkare gemensam plattform, ökad delaktighet och därmed en ökad beslutskraft. Det sista steget är att fullmäktige utser en ny styrelse vid årsstämman i slutet av april.

3 Det finns inget sponsorsamarbete mellan ATG och SHL och i fallet HNS har ST ansvaret att föreslå ordförande samt en ledamot. Därmed företräder jag ST i HNS:s styrelse.

4 Din uppskattning om styrelsearvoden stämmer inte med verkligheten. Nivån på ersättningar finns att läsa i ST:s årsredovisning. De aktuella arvodesnivåerna inom ST bereds av ST:s valberedning och fastställs av ST:s årsstämma.

Jag är vald som styrelseledamot och vice ordförande i ST och min mandatperiod om fyra år går ut i vår. Den nya styrelsens utseende är valberedningens fråga och några förslag från dem har varken du eller jag sett än.

Med hälsningar

Anders Källström

 

Fokustema
Insändare
Läs senare

Dalatravets förfall

Orolig blir man när medlemmarna i Dalarnas Travsällskap inte har insett hur illa det har blivit, utan gick emot valberedningens förslag vid gårdagens årsstämma och Romme fortsätter med samma ledning som tidigare.
Av
En mycket orolig Mas

Romme har varit den femte största banan i Sverige sedan länge, men de senaste åren har ett sakta förfall inletts och det blir tyvärr bara värre och värre.

Antalet startande hästar i loppen har sjunkit markant sedan beslutet togs att det skulle vara en travbanechef istället för en sportchef. Nu är det en tjänsteman på ST som skriver propositionerna och det märks tydligt i startlistorna.

Förvisso har antalet startande gått ner i hela Sverige, men även under nedgången höll sig Romme kvar i topp så länge sportchefen fanns med och hade koll på vad det fanns för hästar som kunde starta i regionen och skrev propositioner efter detta. Kolla gärna i ”Pegasus” och jämför själva.

Rommes anläggning är i stort behov av uppgraderingar precis som många andra av Sveriges travbanor, men de investeringar Dalatravet gjort går inte så bra.

Belysningen har varit under all kritik i många år och en ny införskaffades för ett år sedan.

Under förra sommaren flyttades starttiden för två tävlingsdagar för att den nya belysningen skulle sättas upp. Fortfarande är den inte i drift! Utan under hela den mörka hösten och vintern som varit har den gamla fått användas, medan vissa stolpar fortfarande ligger omonterade utanför staketet i sista sväng.

En ny startbil har inhandlats då de gamla som finns är totalt slutkörda.
Romme och Rättvik delar startbil, så beslut togs att Rättvik stod för den kostnaden och den sedan skulle hyras ut till Romme.

Denna gång tänkte man till och såg till att bilen faktiskt kan köras på vägen och inte behöver transporteras på lastbil varje gång den skall flyttas mellan banorna till en hög kostnad.

Dock så har de båda banorna olika doseringar, så varje gång Rommes startbil skulle användas i Rättvik så var vissa modifieringar tvungna att göras. Men detta var det ingen som ens tänkte på när den nya bilen beställdes så nu måste den nya startbilen byggas om för att kunna användas på Romme.

Både dessa debacle har skett sedan sportchefen blev ersatt av en travbanechef, vars rekrytering även är höjd i dunkel. Ingen annons för jobbet verkar ha funnits ute, utan det ser ut att vara en ren vänskapsrekrytering. Det fanns ett par personer med goda kunskaper och meriter som inväntade att Romme skulle söka en ny sportchef/travbanechef när den gamla sportchefen slutade, men som inte ens fick chansen att söka.

Sedan kan nämnas att utrustningen och tekniken är gammal och under all kritik på Romme. Det strular med saker varje gång det är tävlingar, vilket gör att Rommes anställda och funktionärskår jobbar i ständig uppförsbacke varje tävlingsdag, vilket i slutändan drabbar de aktiva då funktionärerna inte kan göra sitt jobb ordentligt.

Förhoppningen var att en ny ledning skulle kunna vända den nedåtgående trenden av Dalarnas Travsällskap när den stora och enda agendan de senaste åren uppnåtts, att få in ordföranden i ST:s styrelse.

Då var tron att fokus kunde läggas på den egna banans framtid, men tyvärr har inte medlemmarna i Dalarnas Travsällskap förstått hur illa det verkligen varit och är, utan gick emot valberedningens förslag.

En mycket orolig Mas

Fokustema
Insändare
Läs senare

Nytänkande med hästägarperspektiv

De som är eller har varit hästägare vet att det är ingen billig sport vi finansiärer av svensk travsport livnär.
Därför blev jag lycklig när jag läste ett inlägg från Emma E Johansson på facebook.
Av
Roine Svensson

Vi hästägare är en speciell typ av människor. Vi satsar enorma summor pengar i en sport där mellan tre-fem procent går plus/minus noll, resterande 95-97 procent av hästägarna runtom i landet går back stora summor årligen.

De investeringar vi årligen puttar in utgör svensk travsport och återbäringen blir det eventuella överskott som ATG genererar, vilket vi sen skall avlöna ST med samt de prismedel som vi tävlar om.

Prismedel som har i stort sett stått stilla i realvärdesutvecklingen sedan 1980-talet. Samtidigt har kostnaderna skenat iväg för bland annat träningsavgifter, foder, veterinärvård, transportkostnader med mera.

Med dåtidens kostnader kunde en vanlig arbetare vara hästägare. Idag går i stort sett hela lönen för en vanlig arbetare till kostnader runt hästen.

Så varför fortsätter vi finansiera vår sport?

Jo, det gör vi kvarvarande för vår passion är gränslös över vår fina sport och kärleken till hästarna. Med rådande ekonomiska obalans i sporten lockas inte nytt folk att satsa och unga människor, som det så ofta nämns önskas fler av i sporten, har inte en chans ekonomiskt att investera.

I förra veckan läste jag ett inlägg på facebook från Emma E Johansson, som är en av Trav-Sveriges unga och mycket lovande tränar talanger. Där ger hon sin syn på symbiosen mellan hästägare och henne som travtränare.

Då blir jag lycklig över att det åtminstone finns någon därute i Trav-Sverige som har ett ”hästägarperspektiv” när de tänker på sportens fortlevnad.

Nu tänker säkert några att hon går ju själv back på att inte ta procent på insprungna pengar, Ja, ser du kortsiktigt och egoistiskt på det så kan det se så ut, men om tränaren har beräknat sina driftskostnader med skälig vinst i sin träningsavgift blir sanningen en annan.

I själva verket är det ju så att om fler hästägare går runt, eller rent av lite plus på hästverksamheten, så finns det utrymme för köp av fler hästar, vilket innebär fler träningsavgifter till tränaren med skäligt beräknad vinst för dennes verksamhet.

Det är alltså win-win för hela Trav-Sverige och dess aktörer om hästägaren mår bra ekonomiskt. Så kan vi hästägare tillsammans med de aktiva skapa gemensam grogrund för travsporten.

Då har vi också en travsport i framtiden. Om inte är jag rädd att svensk travsport kollapsar och sjunker ner till den nivå vi idag ser i Danmark och Tyskland.

Fokustema
Insändare
Läs senare

”Utan särintressen och dolda agendor”

Hallå uppfödare/hästägare vi är majoritetsägare i ett spelbolag, ATG. I den nya organisationen som antogs av fullmäktige den 4 februari 2022 har travsällskapen förpassats till att bli en ideell förening som anordnar av ST godkända travtävlingar!
Hur kan det komma sig? Tänker delegaterna i fullmäktige själva eller tänker de på sig själva?
Av
Ruth Riekola

ST:s styrelse har nu tagit över den totala makten från oss ägare och ska nu börja verka för ett samarbete som utvecklar och stärker andra länders travsport inom och utom Europa (associerade medlemmar).

Detta kan inte accepteras!

Vid ASVT:s extra stämma den 13 november 2021 beslutades att ST skulle återkalla de utökade geografiska områdena. Vid en direkt fråga till ST:s ordförande Marjaana Alaviuhkola den 5 april 2022 var svaret ”att vi kommer aldrig att återkalla de utökade geografiska områdena.”

Jag fick svar från Jordbruksverket (JBV) den 4 januari 2022. De meddelar hur ST ska gå tillväga för att JBV ska hjälpa ST att återkalla de geografiska områdena.

Nedanstående borde ST:s styrelse, fullmäktige, travsällskap och BAS arbetat för:

Travsällskapen bildades år 1925 av uppfödare/hästägare = ägarna, BAS = medlemmar. ATG bildades år 1974. Överskottet skulle gå till sporten. Skattas bort.

29 november 2018: Avtal mellan regeringen och ST/SG. Bolagsordningen får inte ändras och aktier kan inte överlåtas utan regeringens tillstånd. Medel ska ställas till hästsportens förfogande för att säkerställa en långsiktig och positiv utveckling. Sporten inom landet ska kunna bedrivas på ett sådant sätt att de långsiktiga förutsättningarna för sportens utveckling och geografiska spridning tryggas.

12 december 2018: Av ST anlitad expert i organisations- och skattefrågor lämnar en skatteutredning till förtroenderådets möte. I protokollet nämns inget om skatteutredningen. Protokollet är undertecknat av Marjaana Alaviuhkola, Kerstin Peterson-Brodda och Vanja Sandgren. Protokoll är en värdehandling. ST vägrar att lämna ut skatteutredningen. Ingen hemlig handling.

1 januari 2019: En koncern mellan travsällskapen – ST – ATG borde ha funnits på plats där travsällskapen bildat två (2) aktiebolag. Det ena innehållande de kostnader som är avdragsgilla innan ATG betalar bolagsskatt, det andra inte avdragsgilla kostnader. Samma typ av bolagsbildning skulle ST haft. Lägsta kostnaden för att bilda aktiebolag är 25.000 kronor. ST:s kostnader för strukturen 4 februari 2022 är enorma jämfört med aktiebolagsbildning. Dessutom styr bolagsordningen syftet med verksamheten i ett aktiebolag, att aktier inte kan avyttras liksom i ATG, hur göra om något travsällskap vill upphöra och mycket mer. Kolla syftet/ändamålet ST:s struktur 4 februari 2022.

September 2019: Denningers rapport – grunden till rådslagen. ST tillät experter att endast utveckla ST:s federativa modell. ST undanhåller viktiga fakta. Protokoll från rådslag i Hallands Travsällskap, där även ordföranden och vd i ST var närvarande stämmer inte alls överens med vad som beslutades.

Travhästägarnas handlingar till årsmötet den 4 maj 2022 nämner inget om arbete med:

…att en koncern ska finnas på plats så att koncernbidrag kan lämnas utan begränsning inom koncernen. En förutsättning för skatteoptimering.

…att ST övertog en aktie från SG för att kunna bilda en koncern. Ingen koncern?

…att spelobjekten (i detta fall hästar) ska ersättas innan ATG betalar skatt. Våra hästar ställs gratis till ATG:s förfogande. Ersättningen ska gå till sporten för att fördelas på ett sätt som föreskrivs i bolagsordningen. Har inget med prismedel att göra.

…att kräva att de spelbolag som använder sig av hästspel ska betala travsporten för detta. Statens utredare skrev i Dagens Industri att det blir ingen avgift för hästspel därför att ATG redovisar en årlig vinst på cirka 2 miljarder. När avgift?

…att ATG:s årsredovisningar för åren 2019 – 2021 kan ändras för att minska skatte- läckaget. Plus/minus 1 miljard på tre (3) år då den totala vinsten är cieka 6 miljarder.

…att momsfrågan måste lösas. Något har gått snett. Vad är skillnaden mellan travverksamhet och annan verksamhet om man vill arbeta via FA-skattsedel eller som del i annat bolag? Vi föder upp och utbildar travhästar uteslutande för att de ska bli fullgoda produkter som kan vinna intäkter!

Efterlyser de skrivelser som sänts till skatterättsnämnden och skatteverket!
…att ST styr ATG. En reflektion, år 2014 hade ATG 272 anställda, nu cirka 500. Rimligt?

Kan någon med gott samvete förorda ansvarsfrihet för styrelserna i ST/ATG och Travhästägarna för år 2021?

Jag föreslår att jag tillsammans med representant för insatta personer i travsällskap, ASVT, Travhästägarnas och Travtränarnas Riksförbund gällande organisation och skatter, på ST:s bekostnad, får kontakta Professional Managements VD, som utfärdat skatteutredningen och yttrat sig i Denningers rapport.

Eftersom vd:n har allt material på plats kan kostnaden inte bli så stor. Speciellt om man jämför med de 87 miljoner som ST lämnade i bidrag till travsällskapen utan speciella motkrav om man läser Travronden.

Svensk Travsport måste ha en organisation som håller över tid och är så effektiv och förutsägbar som möjligt. På så sätt kan vi få många fler intresserade av att uppföda och äga travhästar födda och tränade i Sverige. Utländska uppfödare/hästägare ska inte kunna obstruera svensk travsports intention att vara en sport för fattig som rik där alla trivs. Alla måste tänka på helheten, inte på vad som är bäst för mig men påverkar andra negativt.

Jag bifogar ST:s senaste struktur och en koncernstruktur där man måste göra rätt initialt. Jag säger inte att min koncernstruktur är den bästa.

Någonstans måste vi börja på ett transparent sätt utan särintressen och dolda agendor. ST:s egna ord.

25 april 2022

Ruth Riekola,
medlem i ASVT, Hallands Travsällskap, Halmstad Travhästägarförening, STHF Jägersro