Fokustema
Gökens bravader
Läs senare

Låt Centern och LRF betala!

Den allmänna uppfattningen är att det är föräldrarna som skall försörja sina ungar. Den inställningen sympatiserar jag med även om jag får acceptera att detta inte gäller i Gökens värld.
Av
Anders Darenius
Upplåst för dig som är prenumerant
Är centerpartiet och LRF goda föräldrar? Det anser inte Anders Darenius. Foto: Cheryl Yang.
Är centerpartiet och LRF goda föräldrar? Det anser inte Anders Darenius. Foto: Cheryl Yang.

I en tidigare krönika i Sulkysport skrev jag om Gökungen – Hästnäringens Nationella Stiftelse. Jag skrev att de flitiga fosterföräldrarna – hästägarna – har matat och matat gökungen och försummat sina egna ungar. Fine, det är deras val. Jag tycker förstås att de borde ha lärt sig, men naturen tycks ha försett hästägarna med både skygglappar och jordbländare.

Förra gången travet var i kris – på 1960-talet – ingrep regeringen och tillsatte den utredning som utmynnade i ATG-reformen. Med rätt kapten på skutan (Lennart Sandgren, disputerad matematiker och statssekreterare (S) blev detta ett lyckokast för hela Hästsverige (se faktaruta!)

Fakta

Positiv utveckling

Lennart Sandgren och ATG:s vd Gert Lindberg skapade samhällsnytta genom att öka skatteintäkterna och rensa travet från svartverksamhet, skapade travnytta genom att med nya spelidéer få sprutt på ekonomin och hästägarnytta genom ökade prispengar, forskningsfond, utbildning av hästveterinärer och inrättande av veterinärkliniker. 

Sandgren och Ingvar Fredricson på Flyinge skapade uppfödarnytta genom utveckling av hästseminverksamhet i hela landet med Flyinge som nav. 1990 var Sverige ledande i europeisk travhästavel och hade byggt upp ett nät av seminstationer så att hästuppfödare fick tillgång till hingstmaterialet på lika villkor oavsett var man bedrev uppfödningen, något som låg helt i linje med Flyingestiftelsen urkund. 

18 fantastiska år som bevis för att klok makt kan åstadkomma nytta för de många. 

Expandera

Läget 1986: Det året beslöt riksdagen att inleda en avreglering av jordbruket. Panik utbröt i bonderörelsen (1) och den tvingades se sig om efter nya jaktmarker för man vågade inte lita på att Sverige skulle ansluta sig till EU och den vägen återreglera jordbruket.

LO hade lanserat sina idéer om löntagarfonder (se nedan). Centerns blickar föll på ATG, men man förstod att vägen dit måste gå genom hästfolket. Vid den här tiden fanns det ett behov att modernisera utbildningen av ridlärare, trav- och galopptränare och göra dem mer vetenskaplig orienterade.

Med sin akademiska bakgrund var Lennart Sandgren positivt inställd till detta. Ridsporten hade sin anläggning på Strömsholm i Västmanland, medan travet hade satsat på samarbete med Kvinnerstaskolan i Närke. Det sista gillade inte den centerpartistiska familjen Åsling i Jämtland.

Fakta

Löntagarfonder...

…är ett jävla skit,
men nu har vi baxat dem ända hit.
Sen ska de fyllas med varenda pamp,
som stött oss så starkt i våran kamp.
Nu behöver vi inte gå flera ronder,
förrän hela Sverige är fullt av fonder.

Kjell-Olof Feldt

Expandera

Pengar behövdes till denna satsning och Centerpartiet beredde den politiska marken. Vi hade en borgerlig regering med centerpartistisk jordbruksminister. Som av en tillfällighet sätter regeringen 1992 in Bo Dockered (ordförande för LRF 1986-1995) i styrelsen för ATG och låter honom 1993 avlösa Lennart Sandgren på ordförandeposten.

1993 kläcks så gökägget NS som blir HNS. Dockered och ATG ställer upp på satsningen och Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande ser dagens ljus. Gökungen kläcks. Utan insyn och utan eget kapital ska denna skapelse främja inte bara hästhållningen utan även det som stiftelsen ganska snart börjar kalla Hästnäringen. Marken bereds för att låta producentintresset dominera.

Bonderörelsen får makten i stiftelsen utan att behöva satsa en enda krona. Med en LRF-are som permanent ordförande i ATG kan man bjuda ridsporten på en styrelsepost i HNS utan att riskera makten. Dockered avlöses i ATG av bonderörelsens Leif Zetterberg och Mats Denninger och i HNS av samme Denninger och numera av Anders Källström som också sitter i ST:s och ATG:s styrelser.

Vilka är föräldrar? Vem skulle egentligen ha betalat?

Att LRF är gökhonan som värper ägget framgår av stiftelseurkunden. Av redovisningen ovan torde det framgå att det är Centerpartiet som baxade igenom beslutet i riksdagen och således är den andra föräldern. Som andra goda föräldrar borde därför Centerpartiet och LRF tillsammans bära försörjningsansvaret för HNS. Så är det inte. De sviker sitt föräldraansvar. Dessutom har de ordnat det så vist att det är hästägarna som matar gökungen och således betalar kalaset.

HNS-metoden – hästägandet betalar. När stiftelsen bildats så uppstod rätt snart irritation i riksdagen över att dess tjänstemän sprang i korridorerna och lobbade för sina intressen. En källa säger: ”Vi inrättade stiftelsen för att få en lösning på en del praktiska behov som vi sett, men fann ganska snart att vi istället hade finansierat en lobbyverksamhet riktad mot oss.”

Hästägarna har med en miljard finansierat LRF-aktiviteter, vars slutmål av allt att döma är att ta makten över ATG. Läs mer https://sulkysport.se/debatt/bonde-soker-spel/ Metoden påminner således om den Meidnerska löntagarfondsidén om vilka Kjell-Olof Feldt skaldade vid riksdagsbeslutet 1991. Tack vare 4-oktoberrörelsens demonstrationer hindrades genomförandet.

På regeringens bord ligger nu spelmarknadsutredningens delbetänkande om finansieringen av hästnäringen. Utredaren anser att ATG-modellen är tillfyllest för trav-och galoppsporten, men att frågan om fördelningen av HNS kostnader måste utredas vidare. Det anser inte jag. Andra frågor kan behöva utredas, men inte just den.

Det är ju bara att ställa samma krav på den här gökungens föräldrar som man ställer på alla andra ungars föräldrar:

Låt LRF och Centerpartiet stå för kostnaderna!

***

Fotnot: (1) Bonderörelsen har en politisk gren – Centerpartiet – och en facklig gren – Lantbrukarnas Riksförbund – LRF.

***

Imorgon:

Tredje bravaden – Försäkringssnurran som ökade veterinärvårdens kostnader.

Gökens bravader

”Främjandet” som sänkte hästhållningen

Fokustema
Insändare
Läs senare

Totoluckorna saknas…

Sedan flytten ner till Stockholm för snart 13 år sedan har jag fått med mig folk från arbetsplatsen, gamla vänner som flyttat ner och några vänners grannar etcetera till Solvallas V75-omgångar. Vi brukar vara mellan fyra till åtta personer och det varierar lite vilka som kan haka på vid varje tillfälle.
Av
Tobias
Upplåst för dig som är prenumerant
Totoluckorna är borta och insändaren anser att mycket av det sociala försvinner utan luckor och bongar. Foto: Jeannie Karlsson/Sulkysport
Totoluckorna är borta och insändaren anser att mycket av det sociala försvinner utan luckor och bongar. Foto: Jeannie Karlsson/Sulkysport

Efter att travet varit stängt för besökare i nästan 1,5 år så kunde vi återigen besöka Valla under Kriterielördagen. Vi blev sju personer denna gång, alla lika laddade och hoppfulla.

Vi brukar traska från Rissne och skåla och småfesta lite med några öl. Sen är vi varma i kläderna och kan fokusera på travet och att fortsätta umgås tillsammans på en av restaurangerna. Alltid lika skoj. En riktig happening. Många ser fram emot dessa dagar.

Det som dock Solvalla gjort om på grund av ATG, vilket alla mina vänner höll som klart negativt, är att de tagit bort totoluckorna.

Jag förstår att det är kostnader som ATG vill slippa, men det tar bort den charm med just ett travbesök. Att få lämna in sina spel och få en bong i näven är alltför underskattat. Att få ta ut fysiska pengar. Kontanter.

Det är mycket av vad det handlar om för de som inte är alltför intresserade, men som gärna går på Valla ibland. Det blir mer socialt med bongar och luckor. Vissa kan man säga att det är det förgångna, men vissa saker kan man inte bara påskynda och att gå från hundra till noll är absolut inte rätt melodi.

Visst kunde alla ladda ner ATG-appen och spela, men detta är en digitalisering som inte skapar något mervärde för själva besöket på plats. En vän till mig sa: ”Utan bongen känns det nästan som att man skulle kunna sitta hemma och kolla på tv:n”. Och det är verkligen inte den känslan som borde infinna sig när travbanorna åter öppnar upp. Det sociala som bongen och luckorna tillför försvinner helt med digitaliseringen.

Lyssnar inte ATG på oss publik och vad vi saknar eller behöver så kommer de ganska snart få se travet som helt digitalt där publiken inte längre befinner sig på travbanorna utan enbart framför tv:n.

All digitalisering är inte bra. Jag är inte emot utveckling men detta är inte genomtänkt ur besökarnas perspektiv.

Fokustema
Insändare
Läs senare

Fungerar ST:s visselblåsarsystem?

Nu testar vi ägarförhållande, koncernförhållande och spelobjekt, skriver Ruth Riekola i en insändare och kallar sig själv för ”visselblåsare”.
Och hon frågar sig också om svensk lagstiftning gäller även för fullmäktige och ST:s styrelse?
Av
Ruth Riekola
Upplåst för dig som är prenumerant

Efter mer än två års arbete har styrelseordförande och vd i Svensk Travsport och undertecknad fortfarande olika syn på vad som rättsligt gäller i sakfrågor.

Jag poängterar att jag inte har något emot Marjaana Alaviuhkola eller Maria Croon som personer. Detta är båda fullt medvetna om. Båda behövs i organisationen under förutsättning att alla inblandade arbetar med helheten, transparens, utan särintressen och dolda agendor.

Vi är oense om mycket. Exempelvis har jag aldrig fått svar på varför jag har fel då det gäller ägarförhållande och att en stor del av sportens pengar går till ”onödig” bolagsskatt, 835 miljoner för 2019/2020.

Vi är ense om det som står i remissvar till staten den 30 april 2021 om spelmarknadsutredningen. Där skriver ordföranden i ST och SG ”att det är hästägarna som framförallt finansierar sporterna”.

Vi är många som kräver att följande i första hand måste utredas:

Ägarförhållande:

ATG bildades år 1974 på initiativ av staten med anledning av trav- och galoppsportens dåvarande ekonomiska problem. Lösningen blev ett gemensamt bolag för spel på hästar som skulle fördela överskottet till sporterna. Nu skattas ”sportens överskott” bort!

I Travronden den 26 juni skriver Marjaana Alaviuhkola att Travsällskapen går från att vara medlemmar till att bli delägare i moderbolaget, ST AB.

  • Krav 1: offentliggör avtal/köpekontrakt/gåvobrev som utvisar att ST AB är moderbolag.

Svensk skattelagstiftning:

  • Krav 2: offentliggör Professional Managements redogörelse för förtroenderådet den 12 december 2018.
  • Krav 3: utredning krävs om skatteläckage minimeras då helheten, Koncernen består av travsällskapen – ST – ATG.
  • Krav 4: utredning krävs om skatteläckage minimeras för all framtid om aktier liksom idag inte kan avyttras. Detta styrs idag via ATG:s bolagsordning. Rätt för sportens överlevnad!
  • Krav 5: utredning krävs om skatteläckage minimeras då ATG redovisar kostnader för allt som krävs för att ATG ska kunna bedriva spel på hästar. I detta fall kan ATG ändra årsredovisningarna för år 2019 och 2020.

ATG HAR ÅR 2019/2020 TOTALT BETALAT 835 MILJONER I BOLAGSSKATT!

  • Drygt 90 procent av hästägarna går med förlust. Förlusten ökar för vart år!
  • Drygt 70 procent av kostnaderna är administrativa kostnader. Ökar för vart år?

Anlitade experter fick endast i uppdrag att utveckla en federativ modell (ekonomisk förening). 1524? röster i fullmäktige, med vitt skilda kunskaper, kan inte driva ett företag av denna storlek, speciellt inte då de som har kompetensen undanhåller viktiga fakta för fullmäktige. Det finns många viktiga frågor att lösa framöver om travsporten ska överleva.

ST:s styrelse borde i god tid innan år 2019 skaffat sig kunskap om svensk skattelagstiftning. Den 12 december år 2018 lämnar Professional Management en redogörelse till förtroenderådet. Inget framgår om detta i protokoll från mötet. Hade skatteproblematiken kunnat lösas redan då?

Koncern:

Inför omregleringen år 2019 överlät SG en aktie till ST, travsportens serviceorganisation. Detta möjliggjorde att en koncern kunde bildas av helheten: travsällskapen – ST – ATG.

Travsporten blev ägare till 360.001 av ATG:s 400.000 aktier. Enligt Denningers rapport, som ligger till grund för Svensk Travsports framtid (rådslag), uteslöt ST medvetet eller omedvetet travsällskapen ur koncernen. Helheten enligt ST:s styrelse är ATG, ST/SG. Detta medför att koncernbidrag inte kan lämnas utan begränsning mellan helheten travsällskapen – ST – ATG.

ST kom senare på andra tankar och vill nu komma ur koncernmodellen för att avyttra aktier i ATG. ATG styrs via bolagsordningen så att aktier inte kan avyttras. Om avyttring sker förorsakar detta skatteläckage för all framtid, oansvarigt! Sportens pengar!

Spelobjekt:

Jag citerar ett mejl från Maria Croon17 februari 2021: ”Jag vill verkligen ”Vi tillsammans” inte för min skull utan för travsportens överlevnad”. Räkna inte med att vi ska kunna ersättas från ATG med annat än vad som krävs för att ATG ska kunna bedriva spel på hästar”.

Jag är helt överens med Maria om detta. Vi är dock oense om vad som krävs för att ATG ska kunna bedriva spel på hästar.

ATG ersatte ST med 578 miljoner under 2019 gällande hästsportinformation, ljud- och bildrättigheter. För att kunna bedriva spel på hästar krävs exempelvis även (uppfödare, hästägare) det vill säga hästar, olika kategorier av tränare med personal, stallar, banor att tävla på, underhåll av banor och stallar med mera.

Dessa spelobjekt torde vara avdragsgilla kostnader för ATG innan beskattning. Det borde även gälla ST:s kostnader för tillämpningen av avtalet med staten gällande djurskydd, regionalpolitiska hänsyn med mera och mycket annat.

Genom dessa avdrag skulle ATG:s årliga vinster på drygt två miljarder minska väsentligt.

Givetvis ska de ökade medlen till sporten inte slösas bort. Sporten måste ha en buffert. Om travsporten ska överleva måste en rättvis och förutsägbar fördelning av sportens överskott ske.

Norra Häljaröd den 6 oktober 2021

Ruth Riekola

medlem i ASVT, Hallands Travsällskap, Halmstadtravets Hästägarförening, STHF

Fokustema
Insändare
Läs senare

ST:s Danmarks-haveri!

Nu har ST:s styrelse med tjänstemän givit sina ägares förtroendevalda en hel vecka på sig att läsa ett nytt framtaget underlag för ett nytt Danmarks-avtal.
Som vanligt på Kalle Anka-nivå!
Av
Tony Löfqvist
Upplåst för dig som är prenumerant
Insändarskribenten Tony Löfqvist skriver bland annat om ST:s haveri i Danmark. Foto: Rafa G. Bonilla
Insändarskribenten Tony Löfqvist skriver bland annat om ST:s haveri i Danmark. Foto: Rafa G. Bonilla

I materialet skriver ST att tidigare avtal ”kan konstateras att process, avtalsframtagandet och förankring har flera brister framför allt på svenska sidan.”

  • ”Frågor som särskilt varit viktiga att hantera under omförhandlingen har varit exitklausul, hostingbolag, utarbetande av gemensam målbild samt principer för utvecklat samarbete och gemensam verksamhetsutveckling”.
  • ”Särskild vikt har också lagts vid legala strukturer och finansiella modeller”.

Ja, vi finansiärer av detta tidigare tecknade vansinne, alltså Sveriges hästägare, ber er gärna förklara för oss hur ni i nomenklaturan tänkt denna gång?

Opartiskhet och jävssituation

Det är ju förutom tidigare ST-ordförande Hans Ljungkvist samma styrelsepersoner som styrt denna förhandling med tillägget att nuvarande ST-ordförandens son suttit i danska travets styrelse under tiden!

Här får gärna alla travälskare åter läsa samt analysera eventuell funnen opartiskhet samt jävssituation i Travrondens intervju den 8 april 2021 mellan ST:s ordförande och hennes son, vice ordförande på Jägersro!

2018 års Danmarks-avtal som EJ var förankrat i ST:s fullmäktige utan tecknades genom ministerstyre av sittande styrelse samt tjänstemän försöker nu förankras genom ett beslut i ST:s fullmäktige för att frånta tidigare inkompetenser sitt ansvar!

Ignorerades av ST:s styrelse

Fullmäktige består av exakt samma förtroendevalda människor som satt helt eniga i vårens förtroenderåd om budgetförändringskrav på 150 miljoner till banor och prismedel. Vilket fullständigt ignorerades under årets fullmäktigemöte den 21 april 2021 av sittande ST-styrelse.

Att ordföranden den 28 juni 2021 uttalar sig om travsportens omorganisation i Travronden såsom ”oerhört glädjande” att förtroenderådet arbetar vidare med ett av tre förslag, torde kanske få någon att förstå allvaret för svenskt travsports framtid. När det passar nomenklaturan då stöder den sig mot det rådgivande organet förtroenderådet – annars gör den som den vill.

Kostnaden göms i ATG

Styrelse samt dess få handgångna tjänstemän får gärna förklara hur detta nya Sida-inspirerade Danmarksavtal skall ändra på cirka 7 miljarder i kostnader för oss kvarvarande hästägare (enligt finansdepartementet) kontra en knapp miljard i prispengar?

Ni får även gärna förklara varför av, ST-ägda spelbolag, ATG:s dotterbolag Sys 25 egna kapital minus på 150 miljoner danska kronor EJ nämns som en post i det Kalle Anka-baserade beslutsunderlag ni tillställt våra förtroendevalda på helgens fullmäktigemöte? Kostnaden göms i ATG som därav får minskad pott för utdelning till Svensk Travsport.

Varför inte avkrävas ansvar?

Har ni någon moral så får någon av er vänligen förklara varför de människor som satte svenskt trav i Danmarks skuld EJ skall avkrävas ansvar?

Beroende på beräkningssätt kan konstateras att dansk travsport, bestående av cirka 400 hästar per kull, kostat oss cirka 1 miljard med exit-klausul. Skall vi värdera aktier i ATG så blir det mer.

Det torde vara hög tid att ni ansvariga ställer era platser till förfogande så att svensk travsport kan erhålla värdiga företrädare med kompetens!