Fokustema
Debatt
Läs senare

Öppet brev till ST:s styrelse

Åby Hästägarförening (ÅHF) känner sig manad att under rådande omständigheter tillställa Svensk Travsports styrelse denna skrivelse och emotser ett kvalitativt svar inom snar framtid.
Av
ÅBY HÄSTÄGARFÖRENING
Upplåst för dig som är prenumerant

Vår skrivelse, samt ert svar, kommer att förmedlas till alla Sveriges Travhästägare i oredigerat skick genom tillgängliga media, samt även till travsportens olika intresseorganisationer.

Bakgrunden till vår skrivelse är att ÅHF genom nyttjande av sin fria yttrande- och föreningsrätt, anslöt sig till Nationell samverkan för Ägare av Travhästar (NÄT) under 2019.

ÅHF:s anslutning till NÄT har nu utmynnat i en motion om krav på ÅHF uteslutning ur Travhästägarnas organisation, vilken är en central BAS-organisation som finansieras genom centrala bidrag.

Motionen är underskriven av Travhästägarnas valberednings ordförande Anders Holmqvist och stöds av Arvikas-, Bergsåkers-, Färjestads-, Kalmars-, Åmåls- samt Årjängs travhästägarföreningar.

 

Med tanke på svenskens lagstadgade fria föreningsrätt bör även frågan ställas om skälet för motionen kan anses berättigad.

Vid ett möte den 14 januari 2020 på Åby med Mikael Melefors, Travhästägarnas ordförande, blev vi först uppmanade att lämna NÄT.

ÅHF blev också informerade om att de breda prisskalorna inte ursprungligen var Åbys, utan Travhästägarnas idé, samt att Travhästägarna inte företräder eliten (storbanor, storhästägare eller elithästar var oklart).

Uppmanade att lämna NÄT

ÅHF svaromål klargjorde att föreningen, enligt sina stadgar, ska vara ansluten till Travhästägarna, samt att enligt samma stadgar föreligger även full frihet att föreningen ansluter sig till vad som ÅHF finner lämpligt.

ÅHF klargjorde även att man aldrig, genom sitt medlemskap i NÄT, haft för avsikt begära utträde ur Travhästägarna utan endast ge ÅHF mer kanaler för sitt arbete för sina medlemmars väl, vilket är ÅHF styrelses uppdrag.

I en intervju i Sulkysport den 17 mars 2020 uttrycker motionens undertecknare Anders Holmqvist följande:

”Vi anser att vi och NÄT har olika agendor och NÄT driver inte riktigt samma frågor som vi i Travhästägarna gör”. ”Inte bara när det gäller hästägarnas representation, utan hur verksamheten skall finansieras och dessutom har NÄT en elitinriktning, medan Travhästägarna satsar mer på bredden”.

Att ÅHF inte arbetar för bredden i sporten kan endast uttalas av någon utan förankring i travsportens verklighet. ÅHF var den första svenska hästägarförening som tillsåg att prisskalorna breddades med banans egna tillskjutna medel. Noteras kan att Solvallas Hästägarförening var först genom att med hjälp av extern sponsring tillfälligt införa en bättre prisskala för ”matlappen”.

Anders Holmqvist ifrågasätter inte NÄT som samverkansmodell men gör följande jämförelse:

”De har – precis som vi i Travhästägarna – rätt att driva sina frågor och för att jämföra med politiken så går det inte att vara medlem i Vänsterpartiet och Moderaterna samtidigt”.

ÅHF vill här poängtera att följande är NÄT:s officiella strategiska mål för travhästägare:

 • Återskapa 40- procentig kostnadstäckning
 • Ny- och återrekrytering
 • Hållbart tävlande och begränsat resande
 • Förstärkt hästägarinflytande inom travsällskapen
 • ST återtar rollen som sällskapens serviceorganisation med utgångspunkt från ägardirektiv.

Hur någon som anser sig företräda travhästägare kan se dessa mål som skadliga för sina medlemmar övergår ÅHF:s förståndsförmåga!

Vidare påpekas att ÅHF består av hästägare inför medlemskap. NÄT består av hästägare vars rösträtt och inflytande bygger på antal hästar i träning. Denna information ska ses i perspektivet av att många medlemsföreningar i Travhästägarna har tagit bort medlemskravet om att alls vara hästägare.

Frågan om vem/vilka som ska ha röstinflytande inom svensk travsport känns i sammanhanget nödvändig att ställa.

”Avslöjar hur lågt i tak det är…

Motionen om uteslutning samt ledande personers uttalanden talar mindre för sakfrågan, men avslöjar desto mer om hur ”lågt i tak” det är bland vissa medlemsföreningar, särskilt tydligt inom Travhästägarna, och om den osunda protektionism och de särintressen som uppenbart föreligger.

Det avslöjas obarmhärtigt i en tid när vi på alla fronter behöver enas kring ett gemensamt agerande för att få svensk travsport på rätt köl. Vår sport är i trängande behov av förändring anpassad till modern tid, modernt arbetssätt och ledarskap utfört av människor med kompetens och verklighetsförankring.

Är svensk travsport i behov av nya företrädare? ÅHF har förstått att vad Denningers utredning poängterar, och i likhet med vad tidigare utredningar har kommit fram till, är både ST och travsällskapen i trängande behov av bättre kompetens och förnyelse. Vi påstår att det även gäller vissa av BAS-förbundens företrädare.

Är Svensk Travsport i behov av nya företrädare?

Till och med det erkänt konservativa Frankrike har nu verklighetsanpassats och genom moderna demokratiska metoder vidtagit väsentliga förändringar inom sin sports ledningsstruktur. Den nya ledningen har även uppdraget att tillse att deras till 50 procent ägda spelbolag PMU sköts såväl affärsmässigt som på ett för sporten korrekt sätt.

ÅHF anser att samma tid för förnyelse och framtid är kommen för Sveriges travsport och att möjligheterna aldrig har varit bättre för förändring och framtidstro.

ST och de demokratiska beslutsprocesserna måste reformeras och moderniseras i en ny tid med omreglering. Det är inte längre det statliga monopolets marknad, vars intäkter bygger på hög omsättning, som ska vara rådande. I företag som drivs på affärsmässiga grunder är det resultatet som räknas. För det krävs att sällskapen i ST:s fullmäktige ges möjlighet att fatta beslut över sin egen affärsverksamhet.

Travsällskapen får inte hindras av röstövervikt från BAS-förbund vars främsta syfte är att bevaka sina egna särintressen, kosta vad det vill för sportens framtid, inklusive manar till den splittring som ST:s ledning säger sig försöka undvika. Ett talande citat hittar vi i Sulkysport den 24 mars:

”Vi kommer att få en nyckelroll i allt det här och har möjlighet att stoppa beslut, säger Mikael Melefors, ordförande i Travhästägarna.”

ÅHF avslutar härmed med följande direkta frågor till ST:s styrelse:

 • Hur ska travsporten hantera Travhästägarnas bristande legitimitet att företräda alla hästägare om banor som Åby, Solvalla, Eskilstuna och Mantorp står utanför?
 • Hur bestäms Travhästägarnas röstantal i ST’s fullmäktige, om ovanstående banor står utanför?
 • Hur ska ST:s fullmäktige befrias ur sin ”moment 22-situation”, där centralt bidragsberoende intresseorganisationer genom en snedvriden mandatfördelning kan förhindra viktiga beslut, inte minst av travsportens behov av strukturförändringar?
 • På vilket sätt kan ett centralt förfogande över sällskapens tillgångar gynna travsportens utveckling?
 • Hur är det tänkt att det centrala övertagandet/förfogandet ska kunna ske när det står i konflikt med många av sällskapens stadgar?

Henrik Olsson, Christina Johnstone, Benny Björkman, Jessika Sjöberg, Tony Löfqvist, styrelsemedlemmar Åby Hästägarförening

Fokustema
Krönika
Läs senare

I en annorlunda tid

Hur tänker opinionen i travsporten idag? Ta en titt på sociala medier.
I veckans gästkrönika på Sulkysport skriver Klaus Koch bland annat om "facebook-tribunalen".
Av
Klaus Koch
Upplåst för dig som är prenumerant
Charlottenlunds travbana på Facebook.
Charlottenlunds travbana på Facebook.

Klaus Koch – idag verkställande direktör på Charlottenlund – har skrivit i Sulkysport under tre års tid och få personer har större kunskap om internationell travsport än Koch. Fortsättningsvis kommer Klaus Koch att skriva om både svensk och utländsk travsport i Sulkysports digitala satsning.

***

Vanligtvis brukar jag inte ha problem med att få till ett vettigt alster när jag sätter mig vid tangentbordet, men just denna gång känns det svårare. Jovisst, det händer mycket i travsporten men det rör sig om händelser som inte passar in i min ”tycka-till-stil” så jag kom på att titta lite på hur opinionen – den som ger sig till kännedom på de sociala medierna – tänker istället.

Travsporten och resten av världen har under senare år fått ett helt nytt verktyg i händerna: de sociala medierna med främst Facebook, Instagram och Twitter. Själv har jag varit på Facebook sedan julafton 2011. Jag har provat Twitter, men det tilltalar inte riktigt mig.

Det senare skulle jag egentligen hemskt gärna vilja, då jag egentligen är en mycket debattglad person

Facebook använder jag, men inte fullt ut. Jag ser först och ”Fejan” som ett medium där jag kan socialisera. Lägga upp roliga bilder och historier, som vi alla kan skratta åt, läsa intressanta artiklar som andra delat, lyssna på musik etcetera.

Två typiska Facebook-aktiviteter undviker jag dock: att posta inlägg om familj och barn och att delta i debatter. Det senare skulle jag egentligen hemskt gärna vilja, då jag egentligen är en mycket debattglad person. Längre nere i krönikan förklarar jag varför jag inte debatterar på Facebook.

Först vill jag dock konstatera att jag efter att ha tillträtt som vd för Charlottenlund Travbana för drygt ett år sedan har jag fått upp ögonen för Facebooks positiva kvaliteter. Att bedriva en FB-sida för ett företag som en travbana är har visat sig vara en mycket lågt hängande frukt.

Ett aktivt och kontinuerligt arbete mot den konsumentgruppen som förväntas använda Facebook som informationsportal är mycket resultatgivande. Travsporten har under de senaste 30 åren letat efter kanaler genom vilka den kan attrahera ny publik. Lösningen finns på Facebook och förmodligen också på andra sociala medier som jag har mindre insikt i.

Genom att lägga upp material som brukaren själv kan förhålla sig till i den mån det passar banar vi för en lätt och okomplicerad väg in i vår sport. ”Spela V75” eller ”Gå med i travskolan nu” kan icke-insatta inte förhålla sig till.

Det kan de däremot till (nästan) kommentarslösa stämningsbilder och erbjudanden som inte erfordrar någon som helst kompetens för att kunna njuta av. I Charlottenlund kör vi nästan dagligen med sådana inslag och att döma efter antalet visningar är vi på helt rätt väg.

Men Facebook har tyvärr också negativa ”kvaliteter”. På den senaste tiden har dessa varit påtagliga. Jag (och andra) kallar det för ”Facebooktribunalen”. Att delta i en diskussionstråd kan vara mycket givande när den är saklig och korrekt, men allt för ofta förstörs den positiva diskussionen nästan omedelbart av personer som känner sig manade att vräka ur sig vidrigheter och osakligheter av sällan skådat slag.

Oavsett om det förekommer inom andra branscher också så är det bara inte okej. Jag förstår inte vad som får folk till att agera på det sättet. Känner de inte till ”rule number one” om att internet aldrig glömmer?

Vad vill man uppnå? Mår man bra av att läsa sitt eget skit?

Vad är syftet med att bedriva en total urskillningslöshet som ofta förstör en annars bra debatt och sårar anständiga och positiva människor? Vad vill man uppnå? Mår man bra av att läsa sitt eget skit?

Utan minsta fog döms andra människor. Även när det finnas fog för kritik måste man väl ändå kunna använda sig av en anständig retorik. Många sätter sig i situationer som är direkt förolämpande och tyvärr sker det som oftast ostraffad.

Klaus Koch. Foto: Mia Törnberg

Frågan är hur stark Facebooktribunalen är? Kan den med sin urskillningslösa retorik ”skrämma” bestämmande instanser till att ta förhastade beslut? Jag tror inte det. Som tur är finns det alltid vettiga människor som förmår att lägga en sordin på de värsta vidrigheterna genom saklig och förnuftig argumentation.

Jag tillåter mig att sälla mig själv till den sortens människor, men jag deltar ändå inte i debatten beroende på att jag aldrig representerar enbart mig själv.

Anses man att representera ett företag eller en institution bör man enligt min uppfattning hålla sig från emotionellt laddade diskussioner och enbart kommunicera fakta på informationsvägar man kan kontrollera.

En Facebooktråd är tyvärr inte en sådan, vilket är synd då det i den bästa av världar är något av det mest ideella sättet att få ut sitt budskap på.

Fokustema
Debatt
Läs senare

Likhet inför lagen

Så kom då domarna snabbt. Mycket bra med hårda straff efter det vidriga vi fått se och uppleva. Tränaren säger att lärlingen varit hos honom i 14 dagar för att lära sig hans filosofi. Kanske var detta examensprovet? Att sedan Svensk Travsport inte haft någon rättssäker process när man kommit fram till domen är inget att förvånas över. Juridik har inte varit förbundets starka sida genom åren.
Av
Anders Lindblad
Upplåst för dig som är prenumerant

Men någon form av likhet inför lagen borde ändå gälla. Att samma straffskala borde gälla när man plågar hästar och utsätter travsporten för vanrykte. Och Gud förbjude att det ligger någon form av främlingsfientlighet bakom denna dom.

Ett annat exempel från några år tillbaka i tiden men med samma ledning – dåvarande generalsekreteraren är nu vice vd och juristen på Svensk Travsport är densamme. Hästar skadas allvarligt och plågas ihjäl under en färjetransport från Estland till Sverige. Det visar sig att fordonet de transporterats i var undermåligt och att hästarna inte kunde andas och helt enkelt fick panik.

Någon tillsyn under överfarten har heller inte skett. När de kommer i land och upptäcker förödelsen körs döda och levande hästar inte till veterinär eller djursjukhus utan transporteras tiotalet mil till en gård ute i skogen där de göms undan.

Att de två överlevande hästarna efter några dagar kommer under veterinärvård (den ena av dessa måste omedelbart avlivas på grund av sina skador) beror inte på ansvariga personer utan helt andra människor. Zarina Bi överlevde och undersöktes direkt av veterinär efter misshandeln bara som en jämförelse.

Vad hände med ansvarig tränare (svensk) och ”lärlingen” som utförde transporten? Ingenting! Jo, förresten. Bara några veckor efter händelsen så föräras ”lärlingen” med en svensk proffstränarlicens.

Men något ansvarsutkrävande har inte skett vare sig av de direkt ansvariga eller de som underlät att bestraffa. Detta har allvarligt kritiserats i en utredning som överdomstolens nuvarande ordförande genomförde strax efter händelsen.

Några röster från föreningar för hästägare eller tränare höjdes inte heller. Jag vägrar tro på att det beror på att tränaren – enligt egen utsago till undertecknad – var kompis med tjänstemännen på Svensk Travsport och expert i tv-studion eller att juristen kört amatörlopp med tränarens hästar.

Fokustema
Debatt
Läs senare

Rädda svensk travsport nu – och våra travhästar!

Nu får det verkligen vara nog. När filmen från V75-tävlingarna i Örebro i lördags visade hur Zarina Bi utsattes för regelrätt djurplågeri fick jag som hästveterinär – med 35 års erfarenhet av tävlingshästar – en ångestattack.
Av
Anders Ekfalk
Upplåst för dig som är prenumerant
Anders Ekfalk. Foto: Adam Ström/stalltz.se
Anders Ekfalk. Foto: Adam Ström/stalltz.se

Söndag morgon visade de på TV4 samma film. Hur många tittare har kanalen?
Det är detta vidriga beteende mot ett oskyldigt djur som svenska folket får se och vad skall dom tro? Är detta något som vanligt förekommer inom svenskt trav? I så fall kommer svenskt trav att få många fiender och organisationer som kan komma att kräva ett förbud mot travsport.

Nu får det vara nog!

Alessandro Gocciadoro skulle aldrig ha släppts in i Sverige. Nu har han verkligen förbrukat alla chanser att fortsätta här som travtränare. Vi vet alla att han varit föremål för en snart ett år lång utredning gällande otillåten medicinering. (Vad blev resultatet förresten?)

Vi har sett film där han i något som likar raseri slår sin häst för att vinna ett travlopp i Italien. Sedan igår när hans lärling utövar djurplågeri. Här måste det strikta tränaransvaret gälla; lärling som misshandlar, men tränaren står ansvarig.

Nu en öppen fråga till högst ansvarig på ST, ATG och veterinäravdelningen på ST. Hur tänker ni nu agera och vilka bli konsekvenserna för Alessandro Gocciadoro?

Ni har otroligt kort tid på er att tänka ut detta och agera. Annars kan ni ödelägga svensk travsport. Visa att ni är kraftfulla ledare med råg i ryggen och kärlek till hästen.

Om ni inte agerar kraftfullt nu så kräver jag att ni ställer era platser till förfogande inom Svensk Travsport med omedelbar verkan.

Mina förslag är:

 1. Anmälningsförbud på alla Alessandro Gocciadoros hästar
 2. Ta tillbaka och makulera inbjudan till Elitloppet 2020
 3. Meddela att han inte längre är välkommen på svenska travbanor

Jag älskar hästarna och travsport men hatar djurplågare, fifflare och folk som ljuger.

Förväntar mig ett mycket snabbt styrkesvar.

Fotnot: Anders Ekfalk är Leg Veterinär, Veterinär Medicine Doktor med Specialistkompetens i hästens sjukdomar.