Fokustema
Debatt
Läs senare

Tankar om ”återvändardagen”

”Vi måste ha en plan hur vi kommer ur en djupfrysning av ekonomin, då krävs mer expertis.” Moderaternas partiledare Ulf Kristersson efterlyser en plan. Vänsterpartiet, som fortfarande har planekonomin i partiprogrammet, är nog inte avvisande. För travet är situationen speciell. Ekonomin, med ökad omsättning i spelet, är inte djupfryst. Den sovjetiska taigans permafrost är avlägsen. Eller?
Av
Ulf Lindström, skrivbordsuppfödare
Upplåst för dig som är prenumerant

Förhoppningsvis får vi snart uppleva Travets Stora Återvändardag: publik på plats. Under tiden månad läggs till månad har expertis och särintressen även inom travet redan mobiliserat sina resurser, vässat sina argument och bokat konsulter för sina syften. Budgetutrymmen för flera år framöver är redan övertecknade. Tyvärr är travekonomis urkälla – bokade hingstar – inte fulltecknad.

”Satsa nu, gasa i uppförsbacken,” är mantrat i management-snacket. Ifall uppslagen tryter – utbildning. Det är alltid bra: hästens skötsel, företagsekonomi, arbetsmiljö. Zooma utåt, och låt detaljerna vila för eftertankar om vilka misstag vi inte ska repetera.

I den stora världen, utanför Sundbyberg, gjordes många felbedömningar efter 1945. Den största kom ganska nyligt. I stat och kommun kallas det New Public Management, ny offentlig förvaltning. Det innebar att självklara arbetsuppgifter ska kompliceras, mätas och utvärderas. Varje moment i processen kräver ny handläggare, som i sin tur inte bara fyller tiden med egen arbetsuppgift utan också hittar på sysslor utöver de att motivera fler tjänster! Forskningen kallar det Parkinsons lag.

Inför Travets Stora Återvändardag får vi höra att det nu mer än någonsin är ett stort, uppdämt, ”informationsbehov” och ”hospitalitetsunderskott.” Ifall det inte kan registreras dylika behov – utöver att publiken igen är välkommen – kommer det att förklaras med att ”mörkertalet” för behoven är stort.

Det innebär att ST och ATG föreslås inrätta nya tjänster, helst med engelsk arbetsbeskrivning: community outreach senior officer. (”Klaring” till styrelsen: prova Googles nya finess, Google Smell, för nyttan av nyinrättade tjänster. Luktar det häst om tjänsten? Tillsätt den omgående! Elakt tips: kräv att förslag till nya tjänster i dokumentflödet kan spåras tillbaka till namngiven handläggare.)

Nu har rutiner i travet omkullvälts ännu mer än vad lunchtävlingar och saxade kvällar gjort. Bland lojal banpublik har noterats vissa bekvämligheter med att följa travet på skärm: nära till kaffebryggaren, ölen i kylen och pizzan från frysen till mikron i reklampausar. För att inte nämna resan hem, efter att spiken galopperat i trångt läge…

Första återvändardagarna får bra publiksiffror, men månaderna därefter? Håller åringsauktioner via YouTube och streaming den sociala gemenskapen levande till nästa år? Auktionens salt är att träffas och igen få prata om härstamning, avelsnitar, mammans betydelse, floppade dyringar, inkörning, tvåårings-debut.

Sommartravet åren 1945-1960 – innan televisionens genomslag – lockade också barn och yngre. Glass, korv och läsk var måhända då, som nu, viktigare än hästarna. Glass är aldrig helt fel, därutöver får menyn varieras med ålder och trender. Pizzaslice? Gratis oavsett!

För en glassig tjänst i administrationen, cirka 750.000 kronor med lkp, blir det 37.500 glassar. För sommartravet, cirka 177 tävlingsdagar under sommarloven, blir det 212 glassar per tävlingsdag. Eftersom det troligtvis bara kom 100 barn, blev det dubbla glassar! Dagen efter har varje junior-ambassadör övertygat fem kompisar att travet är is-coolt! Och kommer det 500 ungar till nästa tävlingsdag, så har budgeten för glass given prioritet.

Fokustema
Debatt
Läs senare

Tystnaden

Det som utspelar sig och har utspelat sig under många år på ST har likheter men Ingmar Bergmans tragiska och svårtolkade långfilmer.
Av
Anders Lindblad
Upplåst för dig som är prenumerant

Svensk travsport är en folkrörelse. Svensk Travsport (ST) – organisationen – är verkligen en folkrörelseorganisation som bärs upp av många tusenden där ute i stallar och på tävlingsbanor där de flesta för en liten slant jobbar långt mer än fyrtiotimmarsveckor.

Nästan obegripligt mot bakgrund av att det pekuniära utbytet är minimalt. Drivkraften är kärlek till hästen och sporten. Genom olika organ väljs sedan på en årlig stämma Svensk Travsports styrelse. Det måste vara en riktig ära och förknippat med stolthet av få ett sådant förtroende. Men det förpliktar också. Att representera alla dessa hårt arbetande som bär upp både själva sporten och möjliggör ATG:s spelobjekt.

Det säger sig självt att dessa 6-8 förtroendevalda inte kan göra allt jobb själva utan behöver tjänstemän som gör det administrativa jobbet efter styrelsens riktlinjer. Förutom att ta beslut, utfärda riktlinjer och se till att finanserna sköts har styrelsen kanske den viktigaste uppgiften att tillse att tjänstemännen arbetar i enlighet med styrelsens ambitioner. Det vill säga att utkräva ansvar av i första hand den högsta tjänstemannen: Svensk Travsports VD.

Ytterligare en skandal har lagts till handlingarna denna vecka. Nåja först ska väl Maria Croon högtidligen be Gocciadore om ursäkt och överlämna minst 100.000 kronor (ytterligare skadestånd är tydligen att vänta) som plåster på såren.

Minst sagt anmärkningsvärt när Croons kommentar är att hon respekterar Överdomstolens beslut. Vad är alternativet? Om en inte alltför lång framtid väntar nästa skandal: Propulsion-härvan som med stor säkerhet – om allt går rätt till – innebär att ST ska ut med ytterligare 30 miljoner kronor. Husorganet Travronden skriver: ”Krisen total hos Svensk Travsport”.

I denna stund bör man som förtroendevald – om man tar uppgiften på allvar – inte låta mer eller mindre inkompetenta tjänstemän härja vidare. Man bör som ordförande och styrelseledamöter kliva fram och utkräva ansvar. Att ta vara på förtroendet man fått och agera och kommunicera.

Det gäller att rädda Svensk Travsports anseende både inom landet och inte minst i utlandet (särskilt då Svensk Travsports ordförande tillika är ordförande i U.E.T.). Istället råder en öronbedövande tystnad från Svensk Travsports styrelse och dess ordförande. Det håller inte att slicka såren internt i denna stund.

För det kan väl inte vara så illa – hemska tanke – att styrelsen är nöjd med sina tjänstemäns arbete?

Fokustema
Debatt
Läs senare

Har styrelsen redan abdikerat?

Vi är många som länge har vetat att kompetens inte är något utmärkande drag hos Svensk Travsport. Något som man också upptäckt på andra sidan Atlanten (Sulkysport 5/6, Harness Racing Updates chefredaktör Dave Briggs). Den verkar inte ha ökat i någon väsentlig grad med Maria Croons intåg. I vart fall inte att döma av veckans tv-intervju.
Av
Anders Lindblad
Upplåst för dig som är prenumerant

Hon som högsta ansvarig myndighetsperson hänvisade till att en utredning pågår för att sedan i nästa andetag föregripa den och peka ut tränaren som ansvarig. Eller är det som det gamla knepet när tjuven ropar ”Ta fast tjuven” för att vilseleda polisen?

Jag ska villigt erkänna att jag först gick på den finten och tittade åt fel håll. Tänkte: ”det oinskränkta tränaransvaret”.

Men sedan krävdes bara knappt tio minuters läsning och eftertanke för en lekman som jag för att lösa ansvarsfrågan. Så det är kanske bra med en utredning, men behövs den egentligen? Är det inte tämligen enkelt? Allt material finns ju på bordet.

Att det sedan är pinsamt för alla hårt arbetande människor inom Trav-Sverige att tvingas erkänna att Svensk Travsport som myndighet inte kan utföra sitt arbete på ett professionellt och korrekt sätt.

Propulsion och ansvarig tränare har vid flertalet tillfällen fått klartecken av myndigheten Svensk Travsport och tränaren bör inte haft någon anledning att ifrågasätta detta.

Första gången 2015 när hästpasset efter exportdeklarationen utfärdades och man fick klartecken att tävla med Propulsion på svensk mark.

Självklart måste man då förutsätta att ST kollat upp med de amerikanska myndigheterna att allt var OK. Det finns ju ingen anledning att den som myndigheten ska kontrollera (tränaren) ska behöva kontrollera myndigheten? Sedan 2016 när Propulsion avelsgodkändes och ett avelsgodkännande är väl inget man slarvar över?

Och nu senast 2019 när Svensk Travsport ville kolla upp ”några rykten”. De fick enligt uppgift alla möjligheter att undersöka allt de ville. Men det var uppenbarligen inget tal om att pappren inte var i sin ordning utan man hänvisade uppenbarligen till just bara rykten. I och med den ”undersökningen” fick Propulsion fortsatt klartecken att tävla vidare och tränaren hade ju återigen ingen anledning att tro något annat.

Det kanske trots allt är bra med en utredning, men någon Einstein behövs inte för att klara ut ansvarsfrågan. Den är tydlig för alla som kan och vill se. Men den kanske behövs när det gäller påföljder och framför allt att det sker ett ansvarsutkrävande denna gång inom myndigheten.

Det finns ju ett viktigt organ som dagligdags och utan utredningar ska utkräva ansvar av sina tjänstemän: den förtroendevalda styrelsen med dess ordförande i spetsen.

Har de redan abdikerat?

Fokustema
Debatt
Läs senare

Plötsligt behövs en utredning?

En bedrövelsens tid när det visar sig att Propulsion hela sin karriär varit ”dopad”. Vi som älskat hästen och tycker Redén gjort ett mycket trovärdigt intryck.
Av
Anders Lindblad
Upplåst för dig som är prenumerant

Sulkysport presenterar ett journalutdrag från den amerikanska veterinär som gjorde ingreppet och som visar att han är nervsnittad. Inget tvivel.

Amerikanarna har varit helt öppna och transparenta ända sedan 2015. Propulsion skulle självklart – om Svensk Travsport gjort sitt jobb – aldrig fått tävla eller avla på svensk mark. Startförbudet kommer fem år för sent.

Som jag läser det har ägarna – och därmed tränaren – varit medvetna om detta redan 2015. Varför har man inte reagerat? ”God tro” från tränaren är ju en sak.

Men Alessandro Gocciadoro var ju också i god tro när han med goda referenser anställde sin lärling med enhandsdrivningen. Han ”utvisades” utan utredning!

Vad gör Svensk Travsport med Redén nu? Jo helt plötsligt startar man en ”utredning”. Behövs den? Alla fakta finns ju på bordet. Hästen har fått startförbud men hur är det med den enligt Croon ansvarige, det vill säga tränaren? Jag försvarar inte italienaren men är stor vän av likhet inför lagen oavsett nationalitet.

Det var heller inget kraftfullt framträdande i tv. Måhända beroende på att Skoglund för ovanlighetens skull ställde relevanta och skarpa frågor?

Utan tvivel faller det största ansvaret fullt ut på Svensk Travsport. Det verkar vara ännu en riktig härva som stackars Maria Croon hamnat i och måste städa upp efter sina företrädare. Går allt att reda ut med internutredningar och alla mer eller mindre kompetenta och ansvariga medarbetare runt omkring sig?

De har ju under många år visat att de inte kan hantera svåra situationer. Svensk Travsports roll bör utredas av en extern och helt fristående part.

Tragiskt när allas blickar i coronatider har riktats mot travsporten så dribblas denna möjlighet bort av högsta ansvariga.