Fokustema
Insändare
Läs senare

Håller ST på att lyckas?

Är det en medveten strategi eller bara bristande kompetens? Det är snart ett år sedan som Propulsion-skandalen briserade. Efter en vecka stod det klart för alla och envar att ST varit försumliga (minst sagt). Man hade vetskap om nervsnittningen, men lät ändå Propulsion tävla och verka i avel.
Av
Anders Lindblad
Upplåst för dig som är prenumerant
 ”Förhalning och mörkläggning” är ST:s strategi, enligt insändarskribenten Anders Lindblad. Foto: Patrick Hendry
”Förhalning och mörkläggning” är ST:s strategi, enligt insändarskribenten Anders Lindblad. Foto: Patrick Hendry

Var ansvaret låg fanns ju inga tvivel om. Det enklaste hade varit att avsluta affären redan då. Med klädsam rodnad kunde Croon ha sagt: ”Vi har gjort fel och vi ber om ursäkt. Drabbade ska hållas skadeslösa. Ingen skugga över tränare och ägare som agerat i god tro. Ansvar ska utkrävas internt inom organisationen.”

Men så blev det inte. Säkert av flera skäl. Prestige är ett. Croon föregrep allt genom att i direktsänd TV peka ut tränaren som ansvarig bara några dagar efter att skandalen blev känd. Ett annat är att internt ansvarsutkrävande inte är och har aldrig varit något kännetecken inom ST. Man sparkade förvisso norsken på oklara grunder, men annars har inget skett. Alla sitter kvar som om inget har hänt.

Man valde istället strategin: ”förhalning och mörkläggning”.  Det senaste just nu men säkert inte det sista är att motparten – Redéns och hans ombud – inte får ta del av allt material. Croon säger enligt tidningsuppgifter ”det inte är möjligt att delge sånt som inte är relevant för utredningen.” Det vill säga ST avgör enväldigt vad som är relevant eller ej.  Och Croon fortsätter med sina dimridåer och menar att det är Redén som fördröjer processen.

Men hon får mothugg av de som ska döma och har den rätta kompetensen. Nämligen Ansvarsnämndens ordförande Sari Olausson – med erfarenhet som bland annat åklagare. Hon säger till Sulkysport: ”Problemet har varit ST. ST kan inte ensidigt bestämma vad dom inte anser har betydelse för utredningen. Detta är huvudorsaken till att det dröjt.”

Hur parerar du den snytingen Croon eller duckar du som vanligt?

Men som sagt strategin – förhalning och mörkläggning – kanske lyckas. I vart fall verkar den på mig. Jag orkar snart inte engagera mig och blir bara ledsen numera när jag ser hur den fina travsporten – som för låg ersättning bärs upp av hårt arbetande entusiaster – missköts av de som fått förtroendet att sitta högst upp på piedestalen. Det är skamligt helt enkelt.

Fokustema
Epilog
Läs senare

På jakt efter statlig hjälp?

Vid skilsmässan från staten vågade Svenska Kyrkan aldrig lita på sin egen förmåga att konkurrera med frikyrkorna. Man såg till att få statens hjälp med att driva in de pengar som behövdes. Detta slog mig när jag läst igenom remissvaren på spelmarknadsutredningens delbetänkande...
Av
Anders Darenius
Upplåst för dig som är prenumerant
Klarar travsporten av att stå på egna ben på spelmarknaden. Det frågar sig Anders Darenius. Foto: Frederik Falinski.
Klarar travsporten av att stå på egna ben på spelmarknaden. Det frågar sig Anders Darenius. Foto: Frederik Falinski.

Hästnäringen tror sig inte kunna stå på egna ben, det vill säga dess byråkrati känner sin existens hotad utan en indrivningsmakt i form av en statligt beslutad marknadsavgift på hästspel.

Utredarens uppfattning är att ATG-modellen är tillfyllest för att finansiera trav-och galoppsporten, men att fördelningen av HNS dryga 50 miljoner i kostnader bör utredas vidare. Häri finns både ett löfte och ett hot beroende på från vinkel man betraktar frågan. Bak hörnet lurar en hästskatt eller en avgift på hästinnehav. En sådan skulle avlasta travhästägarna, men drabba ridhästägarna. Eftersom vi redan har ett nationellt hästregister och snart får ett register på hästhållare så är detta en enkel och politiskt lättsmält reform.

Fakta

De officiella remissinstanserna:

De officiella remissinstanserna är 22 st och listas här. När remissfönstret stängdes hade 14 av dessa inkommit med yttrande (läs här).

Utöver dessa har varje medborgare rätt att yttra sig men deras yttranden publiceras inte förrän i anslutning till att regeringen fattar beslut i frågan.

Jag och ett antal fristående personer har skickat in ett eget yttrande. Vi instämmer med utredarens åsikt om att trav och galoppsportens finansiering är ordnad genom ATG-systemet och att HNS finansiering måste utredas vidare.

Vi anser dock att den senare frågan måste hanteras inom ramen för en allmän översyn av hästsektorns organisation.

Vi konstaterar att det är en stor nackdel att sektorn bara har företrädare för det som skiljer, det vill säga sport och avel medan det saknas en struktur som företräder det som förenar, till exempel hästägandet.

Expandera

Lag Källström. Positioneringen av utredarens motståndarlag är tydlig. Anders Källström har på sina fyra månader som ordförande i HNS lyckats med bravaden att samla varenda kotte inom det organiserade Hästsverige bakom HNS remissvar. Inte bara ST och SG utan alla från LRF och ATG till Ponnyavelsförbundet. Dessutom Dessutom har han lyckats få med sig stiftelsen Hästforskning (med både Sverige och Norge) där – som av en händelse – Johan Hellander just avlöst AGRIA:s Pekka Olson på  ordförandeposten.

Bland de officiella remissorganen med hästanknytning finns nu bara en enda som inte går i Anders Källströms ledband:  NÄT – Nationell samverkan för ägare av travhästar. Hur de inofficiella remissvaren ser ut vet vi inte.  Mitt eget framgår av faktarutan.

Remissvaren visar fyra saker:

  1. Vi har fått en supporterlavin av särintressen samlade bakom HNS (lag Källström).
  2. Inte bara ATG och dess ägare utan även resten av lag Källström vill ha tillbaka en statlig reglering av spel på hästar, nu i form av en marknadsavgift på hästspel.
  3. ATG:s konkurrenter på spelmarknaden vill absolut inte ha någon marknadsavgift.
  4. Lag Källström är oerhört frustrerat över utredningsbetänkandets avvisande av marknadsavgift på hästspel.

Lag Källström anser dessutom att utredaren gjort ett uruselt jobb och vill att regeringen blixtsnabbt utreder hur – inte om – en marknadsavgift skall se ut samt vill att den utredningen skall domineras av HNS experter (till exempel Johan Hellander) och tunga branschföreträdare.

Har lag Källström en dold agenda?  Att ST och SG vurmar för en marknadsavgift på hästspel framgår av deras respektive yttrande. Som enda spelbolag står ATG bakom marknadsavgiften och man får därför intrycket att ATG:s ägare inte tror att bolaget kan klara sig i konkurrensen med andra spelbolag utan statlig intervention. Utredaren anser dock tvärtom och har siffrorna som visar det. Finns det andra motiv som ligger bakom? Se till exempel min krönika Bonde söker spel.  Hur ser statens representanter i ATG på en marknadsavgift?

Djurskyddsfond? VD kan inte underteckna ATG:s remissvar utan att ha fått godkännande av styrelsen och eftersom vi vet att statens representanter är i majoritet borde detta innebära att även staten gillar fortsatt statligt inflytande på spelmarknaden. ATG tycks ha blivit lag Källströms gisslan eller dess tillskyndare i det fördolda, det vill säga trojansk häst. Fast  – tänk om det är tvärtom – att lag Källström har blivit statens gisslan? En marknadsavgift på hästspel måste ju vara lagreglerad, men behöver inte alls vara förvaltad av vare sig HNS eller något branschorgan. Staten kan av den bygga upp en fond – typ löntagarfond, motivera den av folkhälso- eller djurskyddsskäl och behålla makten över den.

Hästskatt/registeravgift. Anders Källström har lyckats samla hela Hästsverige bakom HNS och fått den att längta efter bred kollektiv finansiering baserad på pengar från spelet på hästar. Om staten nu accepterar en marknadsavgift på hästspel, men gör avgiften så liten att den inte stör spelmarknaden så kvarstår hästbranschens behov av andra finansieringskällor. Om staten dessutom anser det vara fel att Svenska Spel bara skall gynna den ena av ridsportens tre riksorganisationer så måste en alternativ och sportneutral finansieringskälla upprättas. Vägen till en hästskatt/obligatoriskt hästregisteravgift är öppen och med en sådan reform har regeringen rättvist löst frågan om fördelningen av HNS kostnader. En smula från spelet och resten från hästägarna.

Bred organisationsutredning.  Den viktiga frågan i sammanhanget är dock inte hur HNS skall finansieras utan om en insynsskyddad stiftelse dominerad av producentintresset alls är lämplig att hantera offentligt beslutade medel.

Det är den frågan som i första hand skall utredas. Lämpligen inom ramen för en bred statlig utredning av Hästsveriges organisation. Den finska lösningen från 1973 med en sport och rasövergripande struktur (Suomen Hippos) bör därvid studeras.

***

Alla delar i Anders Darenius serie om LRF:s aktiviter inom hästsektorn

Del 1: Gökens bravader

Del 2: ”Främjandet” som sänkte hästhållningen

Del 3: Låt Centern och LRF betala

Del 4: Försäkringssnurran som ökade veterinärkostnaderna

Del 5: Hur man rundar ett riksdagsbeslut

Del 6: Kan regeringen snurras upp också?

 

 

Fokustema
Propulsion-affären
Läs senare

Ett löjets skimmer

Det är svårt att ta ST:s styrelses svar på det öppna brevet på allvar. Vem har formulerat det? För nu kompletteras de dimridåer ST lagt ut i Propulsionskandalen med att styrelsen enhälligt står bakom ett löjets skimmer.
Av
Anders Lindblad
Upplåst för dig som är prenumerant
ST:s styrelse gömmer sig bakom en massa byråkratiskt svammel i Propulsion-affären, skriver Anders Lindblad i en insändare. Foto Jeannie Karlsson/Sulkysport
ST:s styrelse gömmer sig bakom en massa byråkratiskt svammel i Propulsion-affären, skriver Anders Lindblad i en insändare. Foto Jeannie Karlsson/Sulkysport

Om man velat ha en dialog om övergripande principer kunde man väl ha avvaktat med det till efter Propulsion-processen. Styrelsen skriver i sitt svar:

”ST:s mejl till STAD handlade således om övergripande principer och inte om det pågående ärendet med Propulsion mer än att frågan uppkommit i samband med detta.”

Vill de att vi ska tro på detta? Vi vanliga människor är inte så dumma som ni på era höga piedestaler tror!

Och så gömmer man sig bakom en massa byråkratiskt svammel om GDPR för det tror man inte vi begriper. Men det är som de avgående juristerna i STAD skriver i sitt öppna brev:

”Om ST anser att GDPR lägger hinder i vägen för en ”fair trial” så borde man ha tagit höjd för detta långt tidigare. Frågan har överhuvudtaget inte uppmärksammats förrän i detta ärende.”

Finns det någon väg ut ur detta träsk?

Det finns ett förakt för oss travfolk i detta agerande. Förtroendet hos oss vanliga travmänniskor är betydligt högre för de erfarna juristerna – som nu agerat som visselblåsare och med starkt civilkurage – än för den amatörmässiga ledningen inom ST.

Det är styrelsen och högsta ledningen som bör ställa sina platser till förfogande och i samma andetag borde man lägga ner Propulsion-affären så vi som älskar travsporten kan gå vidare.

Fokustema
Krönika
Läs senare

En sorgens dag

Den bild som ansvar- och disciplinnämndens ordförande Sari Olausson och vice ordförande Anette Fassl målade upp i ett ”öppet brev till ST:s styrelse” igår är ingenting annat än ett skrik på hjälp från travsportens mest kompetenta jurister till att återbörda rättssäkerhet för de aktiva.
Av
Claes Freidenvall
Upplåst för dig som är prenumerant
En sorgens dag i Svensk Travsport där de mörka krafterna på toppen bara blir tydligare och tydligare. Foto: Piotr Makowski
En sorgens dag i Svensk Travsport där de mörka krafterna på toppen bara blir tydligare och tydligare. Foto: Piotr Makowski

När två av våra mest erfarna juridiska bedömare tvingas ställa sina platser till förfogande på grund av det översitteri som ST bedrivit är det inte bara en skam för sporten utan en sorgens dag.

Svensk Travsports verskställande direktör Maria Croon. Foto: Claes Freidenvall

Det här kan inte bli något annat än ”Exit-Maria” och frågan är hur många som ska följa med ST:s vd Maria Croon på den resan?

Att ST under pågående process gallrat i materialet efter den förberedande förhandlingen med Daniel Redéns ombud Jesper Arvenberg och ansvar- och disciplinnämndens ordförande Sari Olausson och vice ordförande Anette Fassl är inget annat än hårresande.

Dessutom försökte Maria Croon ha ett möte med Olausson och Fassl utan att motparten och dennes ombud skulle vara närvarande, vilket i sig är ett starkt övergrepp.

Hur tänker rådgivarna (finns det några sådana?) som formulerar juridiken, eller har ST:s vd som i Gocciadoro-fallet agerat på egen hand eller tillsammans med sin parhäst, ST:s ordförande Marjaana Alaviuhkola?

Det brev som Svensk Travsports vd Maria Croon författade till ledamöterna i STAD (Svensk Travsports ansvars- och disciplinnämnd) saknar motstycke under de drygt 35 år som jag som journalist bevakat travsporten.

Det är inte särskilt svårt att sympatisera med Olausson och Fassl som bokstavligen går i taket i ett mycket välformulerat brev om ST:s minst sagt okonventionella metoder. Hela brevet kan för övrigt läsas här!

Det är dags att sätta igång och städa!