Fokustema
Insändare
Läs senare

”Utan särintressen och dolda agendor”

Hallå uppfödare/hästägare vi är majoritetsägare i ett spelbolag, ATG. I den nya organisationen som antogs av fullmäktige den 4 februari 2022 har travsällskapen förpassats till att bli en ideell förening som anordnar av ST godkända travtävlingar!
Hur kan det komma sig? Tänker delegaterna i fullmäktige själva eller tänker de på sig själva?
Av
Ruth Riekola

ST:s styrelse har nu tagit över den totala makten från oss ägare och ska nu börja verka för ett samarbete som utvecklar och stärker andra länders travsport inom och utom Europa (associerade medlemmar).

Detta kan inte accepteras!

Vid ASVT:s extra stämma den 13 november 2021 beslutades att ST skulle återkalla de utökade geografiska områdena. Vid en direkt fråga till ST:s ordförande Marjaana Alaviuhkola den 5 april 2022 var svaret ”att vi kommer aldrig att återkalla de utökade geografiska områdena.”

Jag fick svar från Jordbruksverket (JBV) den 4 januari 2022. De meddelar hur ST ska gå tillväga för att JBV ska hjälpa ST att återkalla de geografiska områdena.

Nedanstående borde ST:s styrelse, fullmäktige, travsällskap och BAS arbetat för:

Travsällskapen bildades år 1925 av uppfödare/hästägare = ägarna, BAS = medlemmar. ATG bildades år 1974. Överskottet skulle gå till sporten. Skattas bort.

29 november 2018: Avtal mellan regeringen och ST/SG. Bolagsordningen får inte ändras och aktier kan inte överlåtas utan regeringens tillstånd. Medel ska ställas till hästsportens förfogande för att säkerställa en långsiktig och positiv utveckling. Sporten inom landet ska kunna bedrivas på ett sådant sätt att de långsiktiga förutsättningarna för sportens utveckling och geografiska spridning tryggas.

12 december 2018: Av ST anlitad expert i organisations- och skattefrågor lämnar en skatteutredning till förtroenderådets möte. I protokollet nämns inget om skatteutredningen. Protokollet är undertecknat av Marjaana Alaviuhkola, Kerstin Peterson-Brodda och Vanja Sandgren. Protokoll är en värdehandling. ST vägrar att lämna ut skatteutredningen. Ingen hemlig handling.

1 januari 2019: En koncern mellan travsällskapen – ST – ATG borde ha funnits på plats där travsällskapen bildat två (2) aktiebolag. Det ena innehållande de kostnader som är avdragsgilla innan ATG betalar bolagsskatt, det andra inte avdragsgilla kostnader. Samma typ av bolagsbildning skulle ST haft. Lägsta kostnaden för att bilda aktiebolag är 25.000 kronor. ST:s kostnader för strukturen 4 februari 2022 är enorma jämfört med aktiebolagsbildning. Dessutom styr bolagsordningen syftet med verksamheten i ett aktiebolag, att aktier inte kan avyttras liksom i ATG, hur göra om något travsällskap vill upphöra och mycket mer. Kolla syftet/ändamålet ST:s struktur 4 februari 2022.

September 2019: Denningers rapport – grunden till rådslagen. ST tillät experter att endast utveckla ST:s federativa modell. ST undanhåller viktiga fakta. Protokoll från rådslag i Hallands Travsällskap, där även ordföranden och vd i ST var närvarande stämmer inte alls överens med vad som beslutades.

Travhästägarnas handlingar till årsmötet den 4 maj 2022 nämner inget om arbete med:

…att en koncern ska finnas på plats så att koncernbidrag kan lämnas utan begränsning inom koncernen. En förutsättning för skatteoptimering.

…att ST övertog en aktie från SG för att kunna bilda en koncern. Ingen koncern?

…att spelobjekten (i detta fall hästar) ska ersättas innan ATG betalar skatt. Våra hästar ställs gratis till ATG:s förfogande. Ersättningen ska gå till sporten för att fördelas på ett sätt som föreskrivs i bolagsordningen. Har inget med prismedel att göra.

…att kräva att de spelbolag som använder sig av hästspel ska betala travsporten för detta. Statens utredare skrev i Dagens Industri att det blir ingen avgift för hästspel därför att ATG redovisar en årlig vinst på cirka 2 miljarder. När avgift?

…att ATG:s årsredovisningar för åren 2019 – 2021 kan ändras för att minska skatte- läckaget. Plus/minus 1 miljard på tre (3) år då den totala vinsten är cieka 6 miljarder.

…att momsfrågan måste lösas. Något har gått snett. Vad är skillnaden mellan travverksamhet och annan verksamhet om man vill arbeta via FA-skattsedel eller som del i annat bolag? Vi föder upp och utbildar travhästar uteslutande för att de ska bli fullgoda produkter som kan vinna intäkter!

Efterlyser de skrivelser som sänts till skatterättsnämnden och skatteverket!
…att ST styr ATG. En reflektion, år 2014 hade ATG 272 anställda, nu cirka 500. Rimligt?

Kan någon med gott samvete förorda ansvarsfrihet för styrelserna i ST/ATG och Travhästägarna för år 2021?

Jag föreslår att jag tillsammans med representant för insatta personer i travsällskap, ASVT, Travhästägarnas och Travtränarnas Riksförbund gällande organisation och skatter, på ST:s bekostnad, får kontakta Professional Managements VD, som utfärdat skatteutredningen och yttrat sig i Denningers rapport.

Eftersom vd:n har allt material på plats kan kostnaden inte bli så stor. Speciellt om man jämför med de 87 miljoner som ST lämnade i bidrag till travsällskapen utan speciella motkrav om man läser Travronden.

Svensk Travsport måste ha en organisation som håller över tid och är så effektiv och förutsägbar som möjligt. På så sätt kan vi få många fler intresserade av att uppföda och äga travhästar födda och tränade i Sverige. Utländska uppfödare/hästägare ska inte kunna obstruera svensk travsports intention att vara en sport för fattig som rik där alla trivs. Alla måste tänka på helheten, inte på vad som är bäst för mig men påverkar andra negativt.

Jag bifogar ST:s senaste struktur och en koncernstruktur där man måste göra rätt initialt. Jag säger inte att min koncernstruktur är den bästa.

Någonstans måste vi börja på ett transparent sätt utan särintressen och dolda agendor. ST:s egna ord.

25 april 2022

Ruth Riekola,
medlem i ASVT, Hallands Travsällskap, Halmstad Travhästägarförening, STHF Jägersro

Fokustema
Replik på insändare
Läs senare

”Ett absurt lågvattenmärke”

Fullständigt medveten om att frågan är en het potatis och som rookie kan det vara svårt att ha koll på hela problematiken, men som det framställs av ”vi som värnar svenskfött” så måste jag gå i polemik trots min ringa erfarenhet.
Av
Tommy Strindfors

Att likställa bananodling med hästuppfödning är för mig ett absurt lågvattenmärke och redan här vill jag poängtera att det är på sin plats med en ursäkt till alla som håller på med hästar från uppfödare, skötare, tränare, hästägare etc. som alla älskar sina djur och inte bara ser det som en handelsvara.

Ska man göra jämförelser så är det väl mer intressant att se det ur ett ”homosapiens perspektiv”? Är man född utomlands i en svensk familj blir man per automatik svensk medborgare utan att behöva korsa gränsen innan årsskiftet, det är rimligtvis en mer adekvat jämförelse än bananer?

Menar inte att det ska vara samma process för häst som för människa, men hävdar att det är mer relevant än en jämförelse med bananer och grönsaker?

En bananfluga som rådgivare?

Eftersom vi ändå är inne på ämnet bananer – hade ni en bananfluga som rådgivare?

Det jag märkt i den här diskussionen är att man på ”svenskföddsidan” är totalt enögda och presenterar vad som närmast kan liknas vid fake news. Vill man svensk travsports väl så redovisar man problemets plus och minus, men tyvärr så är inte fallet.

Föreslår en ursäkt i ett nytt öppet brev i stil med ”Vi medger att vårt val av jämförelseobjekt inte var adekvat och ber om ursäkt till alla som har kopplingar till hästen, vi vill också meddela att vi har avskedat vår rådgivare”

Pudla eller stå med skammen!

To be continued…

Värna svenskfött och svenskproducerat

Fokustema
Öppet brev till Svensk Travsport
Läs senare

Värna svenskfött och svenskproducerat

Producera svenska bananer i Brasilien eller föda upp svenskt kött eller svenska grönsaker i Italien!
Är det inte lika självklart att svenskfödda och svenskproducerade hästar ska vara producerade i Sverige?
Det skriver arbetsgruppen ”Vi som värnar svenskfött” i ett öppet brev till Svensk Travsport.
Av
Arbetsgruppen
Arbetsgruppen ”Vi som värnar svenskfött” skriver ett öppet brev till Svensk Travsport. Foto Mia Törnberg/Sulkysport
Arbetsgruppen ”Vi som värnar svenskfött” skriver ett öppet brev till Svensk Travsport. Foto Mia Törnberg/Sulkysport

Om någon försökt producera svenska bananer i Brasilien, så kan man vara säker på att vare sig det svenska folket eller svenska myndigheter accepterat det. Särskilt om man inte efterlever några svenska regler överhuvudtaget avseende hur produktionen bedrivs eller under vilka villkor som människorna arbetar med bananodlingen. Ännu mer omöjligt hade det varit om någon försökt producera svenskt kött eller grönsaker i Italien och försökt sälja dem med det blågula svenskmärket. Det hade med garanti skapat stora rubriker och kraftiga åtgärder från landets myndigheter om någon ens vågat prova!

Är det inte lika självklart att svenskfödda och svenskproducerade hästar ska vara producerade i Sverige?  Det är ju vad orden betyder! Att producera sporthästar och travhästar är en viktig del av den sport som ska förse oss med de hästar vi ska dyrka. Om hästen är född i Sverige ger det inte bara fansen något att beundra, det kan ge hela samhällen och bygder något att vara stolt över, känna samhörighet med lokalt och som gör att man känner samhörighet med travsporten. Det är också ett skäl till att man besöker travbanorna.  Vi vill bara ge några exempel – On Track Piraten, Ina Scot, Fridhems Ambra, Legolas och inte minst Ego Boy som var den som förde in travsporten i svenska TV-rum.

Än mera självklart är att uppfödningen av både svenskt kött, svenska grönsaker och svenska travhästar ska ske på lika villkor och under svensk lagstiftning med svenska legala löner samt arbetsvillkor. I EU och Europa är det fortfarande en MYCKET stor spännvidd i djurskyddslagstiftningen och hur djur får behandlas och med vad de får medicineras.

Sverige har den bästa och mest djupgående djurskyddslagstiftningen samt regler kring doping och medicinering i världen tillsammans med Norge. I Sverige har vi också en tydlig lagstiftning om hur man får behandla och avlöna personer som arbetar inom djurhållning och travhästuppfödning.

I EU röstade man nyligen om att införa minimilöner och bättre arbetsvillkor för att man därtill var nödd och tvungen, för att det är så illa! Även de nya föreslagna EU-reglerna är långt ifrån svenska regler och kostnader för att ha anställda. Det borde vara en självklarhet för statligt ägda ATG och alla ansvarstagande styrelseledamöter och tjänstepersoner i ST samt landets travsällskap att trav- och galoppsporten skall följa dessa regler. För svensk travsport ska väl leva upp till svenska värderingar och lagar?

En annan självklarhet är att om uppfödningen av svenska travhästar sker i Sverige så skapar det svenska arbetstillfällen med svenska löner och arbetsmiljölagar, hästarna konsumerar svenskt foder, håller våra landskap öppna och är inte minst en viktig del för att inte avfolka landsbygden samt öka attraktiviteten hos unga att bo och leva på landet.

Anders Källström ordförande i ST, f.d. vd på LRF och politiskt aktiv i ett parti som tidigare värnat om landsbygden. Vi frågar dig:

– Är inte det ett väldigt viktigt argument att man ska leva som man lär och att det förhoppningsvis fortfarande är din övertygelse eller har du förlorat dina tidigare värderingar i din nya maktposition?

Vi ställer också frågan till styrelsen i ST och ATG:

– Ska man kunna odla svenska grönsaker och hästar i Italien? Ska Svensk Travsport och ATG efterleva svensk djurskyddslagstiftning och svensk arbetsmiljölagstiftning? Ska Svensk Travsport och uppfödning finnas i hela Sverige på lika villkor?

Med hälsning till Sveriges travsällskap, ST- och ATG:s styrelse och tjänstepersoner samt alla aktiva i Trav-Sverige från:

Arbetsgruppen ”Vi som värnar svenskfött och svenskproducerat”

Fokustema
Insändare
Läs senare

Grattis ATG och tack!

Grattis ATG till ett stabilt delårsresulat.
Tack CFO Lotta Nilsson-Viitala med medarbetare!
Men kanske snart dags att se upp?
Den frågan ställer Per Johansson .
Av
Per Johansson

Jag vill passa på att tacka och gratulera ATG:s CFO, Lotta Nilsson-Viitala, för en fin presentation av ATG:s delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2022. ”Stabilt första halvår för ATG”, var rubriken på atg.se.

  • Nettospelsintäkter: -2%
  • Nettospelsintäkter hästar: -6%
  • Totala intäkter: -2%
  • Kostnader: +4%
  • Rörelseresultat: -13%

Det är självklart ett alldeles fantastiskt resultat för ATG, stabilt som det uttrycks av Nilsson-Viitala. Jag vet inte riktigt hur mycket beröm som kan ges, men det känns som att orden inte riktigt räcker till.

-125 miljoner kronor i rörelseresultat känns stabilt och det känns självklart att det är i linje med ATG:s budget och travsportens långsiktiga strategiska utvecklingsplan. Tack Lotta för en fin presentation och tack till alla dina medarbetare som har skapat detta fina resultat!

Dock, jag skulle aldrig kunnat tänkt mig något annat. Jag kan knappt påminna mig om att något resultat inte har varit stabilt eller i linje med den långsiktiga strategiska utvecklingsplanen för travsporten, enligt ATG, någon gång under de senaste 25–30 åren. Det känns inte bara stabilt, utan också väldigt förtroendeingivande. Än en gång, tack Lotta!

I den mer jordnära verkligheten för de som äger hästarna som ATG finns till för och lever på, eller för de som föder upp hästarna som ATG lever på och finns till för, ökar träningsavgifter, transportkostnader, foderkostnader, veterinärkostnader med mera.

I det fallet handlar det inte om några enstaka procent i kostnadshöjningar. Numera får man också som hästägare och uppfödare även betala entré för att gå på trav och de gamla fina travprogrammen får köpas, om de nu fortfarande finns kvar?

”Lägger sig ner i selen”

Dock, självklart älskar vi alla våra hästar och vi vill verkligen ATG:s och ST:s väl och ve. Jag är tacksam för att det finns så framsynta och förutseende personer i ledningen för ATG och ST, som självklart kommer säkerställa att de aktiva även framgent får en fantastiskt fin möjlighet att utveckla svensk travsport. Det känns stabilt att ledningarna och styrelserna verkligen ”lägger sig ner i selen” för att vidta kraftfulla åtgärder för att utveckla svensk travsport och uppfödning.

Med lite tur så kommer kanske ST, med benäget bistånd från ATG, även att åter instifta Tusenklubben i sin gamla form, även om den självfallet var oerhört svår att administrera och sköta, vilket ST angav som skäl för nedläggningen, men som tur var, något förhastad var nedläggningen uppenbarligen, föranledde att själva grundkärnan i verksamhet, travsporten, återuppstod som Fågel Fenix med benäget bistånd av travmuseet i Årjäng.

Det vore alldeles utomordentligt trevligt om vi inte bara har en historia i travsporten som sköts av museet, utan även att vi känner att någon tar ansvar för en framtid!

Vem som sköter den? Framtiden för travsporten alltså.

För egen del känns det synnerligen stabilt, riktigt grundmurat stabilt, att ST och ATG innehar ledartröjan med ytterligt kompetenta styrelser och ledningsgrupper med stor kunskap och stort intresse för svensk travsport, uppfödning och folkrörelsen svensk travsport

Framtiden för svensk travsport och uppfödning känns väldigt ljus! Jag är helt övertygad om att alla i dessa kompetensnav med bistånd av sin expertkompetens från tjänstemannasidan, det vill säga styrelserna i ST och ATG samt berörda ledningsgrupper, känner till att det kostar knappt 9.000 kr och 22 procent i provision på inkörda prispengar (i ett land med väsentligt högre prispengar än Sverige) att hålla häst i träning hos topp 5-10 tränarna i Frankrike.

Transportkostnader i Frankrike? Det debiteras inte vanligtvis, om det görs, så handlar det om 500 kronor tur och retur Normandie-Rivieran.

”Den som inte vågar se framåt och inte kan se bakåt – måste se upp!”, skrev finländske författaren Henrik Tikkanen.

Det kanske snart är dags att se upp?